ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟข./005 13 ธ.ค. 2561 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยบ้านแม่ไสว ถนนแก่นตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./090 13 ธ.ค. 2561 การทำคานบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนศรีธาตุประชาสันติ ทางลงท่อระบายน้ำ คานบ่อพักชำรุด หลายจุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./328 13 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนแก่นตูมหน้าบ้านคุณจิราภรณ์ 2.ซอยบ้านพ่อชำนาญ หลอดที่อยู่หลังบ้านแม่พรม (ถ.ศรีธาตุ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./081 13 ธ.ค. 2561 ติดตามการทำป้ายถนน ซอยในชุมชนบ้านตูม ต้องการทำป้าย ถนนปละซอยต่างๆ ในชุมชนบ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./089 13 ธ.ค. 2561 การซ่อมแซม บ่อพักชำรุด 1.ซอยมิตรสัมพันธ์ หน้าบ้านคุณพัชร์ 2.ซอยสีชมพู หน้าบ้านพ่อใจ 3.ซอยสีชมพู หน้าบ้านแม่ทัศนีย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./329 13 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ยาวจากบริเวณ ปากซอยถนนศิลปสนิท ซอย2 ไปถึงตลาดน้อยสามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./080 13 ธ.ค. 2561 การทำป้ายห้ามจอด บริเวณ ถนนศรีธาตุ ตั้งแต่รั้ววัดศรีธาตุ ถึง ทางเท้า หมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./088 13 ธ.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนฉิมพลีซอย 5 ซึ่งเป็นสายเมนใหย๋ ช่วงหน้าบ้านเลขที่ 38/7 ถึง ยาวตลอดถึง เลขที่ 26/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./087 13 ธ.ค. 2561 น้ำเสียจากหมู่บ้านมั่นคงไหลมาที่ บริเวณ ซอยมงคลดีตรงข้ามหมู่บ้านมั่นคง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./048 12 ธ.ค. 2561 เรื่องเดิมๆ ร้องมาจะสิบรอบแล้ว บ้านเลขที่ 194/22 ซ.ศรีจันทร์ 39 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เลี้ยงสุนัขหลายตัวส่งเสียงรบกวนไม่ได้หลับได้นอนทั้งกลางวันกลางคืน หนวกหูมาก เคยแจ้งเรื่องไปหลายทีแล้วพอมีเจ้าหน้าที่มาก็เงียบได้ไม่กี่วันแล้วก็เป็นเหมือนเดิมจนทนไม่ไหวแล้วครับช่วยแก้ไขให้ที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./327 12 ธ.ค. 2561 ไฟดับ2 ดวง ในซอยชาตะผดุง 17(45) บริเวณสามแยกแรก และในซอย หน้าบ182/44 ครับ หลอด 18 w ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./035 12 ธ.ค. 2561 ขอลูกระนาด บริเวณ เลขที่ 124/29 -63 - 61 - 143 ทั้งหมด จำนวน 4 จุด ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./086 12 ธ.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ทั้งชุมชนเกือบทั้งหมด ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ถ.ศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./079 12 ธ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนกลางหมู่บ้านพิมานเทพ หน้าป้อมยาม บ้านเลขที่ 178/112 ตรงข้ามกับ เลขที่ 178/279 (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./078 12 ธ.ค. 2561 เสาป้ายซอยชำรุด บริเวณซอย ชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะประเวศน์ (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./325 12 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพักคุณตา ซอย 14 และ 16 ถ.ชาตะผดุง อยากให้มาเช็ค ไฟทุกหลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./326 12 ธ.ค. 2561 ขอเพิ่มไฟ บริเวณ ซอยหลังศูนย?ราชการ 14/3 และ วอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 จำนวน 2 ชุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./034 12 ธ.ค. 2561 ขอลูกระนาด บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 1 ซอย 4-7 ซอย 8 ถ.ชาญอุทิศ ซอย 9 ซอย 12 เนื่องจากซอยดังกล่าวมีอุบัติเหตุบ่อยมาก (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./084 12 ธ.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 140/18-19 ซอยอดุลยาราม 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./085 12 ธ.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ตรงข้าม สำนักงานประปา ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./045 12 ธ.ค. 2561 สุนัขจรจัด บริเวณ หลังโรงเรียนบ้านตูม คุ้ยขยะเรี่ยราด กัดเด็กนักเรียน ( แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./044 12 ธ.ค. 2561 น้ำขยะหลังโรงเรียนบ้านตูม ส่งกลิ่นรบกวนเป็ยอย่างมากเพระามีน้ำขยะขังบนพื้น (แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./043 12 ธ.ค. 2561 การเก็บขนย้ายขยะ ในชุมชน รถเก็บขยะจะมาเก็บเดือนละ 1-3 ครั้งเท้านั้น จึงขอให้เก็บขยะในชุมชน อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./322 12 ธ.ค. 2561 ขอขาไฟติดตั้งไฟแสงสว่าง พร้อมอุปกรร์ จำนวน 2 ชุด ในชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 (แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./324 12 ธ.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยเปลี่ยนหลอดไฟขนาดนิออน (หลอดยาว) เนื่องจากหลอดไฟดับอยู่หน้าบ้านเลขที่ 49/95 ซ.สุขสบาย 7 ชุมชนโนนทัน 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ทำให้ถนนมืดเนื่องจากอยู่ใกล้กับพื้นที่รกร้าง ทำให้ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดดังกล่าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./083 12 ธ.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สามแยก เลขที่ 54/2 ปลายท่อสุดท้ายน้ำไหลลงบึงทุ่งสร้าง ( แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./077 12 ธ.ค. 2561 ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย ชำรุด จำนวน 5 ชิ้น ชุมชนมิตรสัมพนธ์ 1 ถ.ประชาสโมสร ( แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./082 11 ธ.ค. 2561 ขอเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณ เลยโรงเรียนไพบูลย์ อยู่ซ้าย แต่ท่อจะอยู่ฝั่งด้านขวามือเข้าจากซอยมิตรภาพ 24 สุดทางทาวเฮ้าส์ ทรงพล ตรงข้ามดับเพลิงหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./321 11 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 22 เสาที่ 4 และ เสาที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./320 11 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 87 ซอยศรีมารัตน์ 16 สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]