ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./267 09 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย โพธิสาร 3 จุดเดิม ออกจากสายไฟ เป็นต้นไผ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./079 09 ก.ค. 2558 ต้นไม้ล้ม ขวางถนน บริเวรซอย 31/3 ถ.ศรีจันทร์ แถวป่ากลางเมือง 2 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1117 09 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ทุกซอย ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 ถ.กลางเมือง ฝั่งหนองแวง 1 ถ.เหล่านาดี ช่วงวัดกลาง ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1112 09 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ ตั้งแต่บริเวณ สี่แยกถ.กลางเมือง ตัดกับ ถ.เหล่านาดี ลงไปจนถึงบึงหน้าวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./235 09 ก.ค. 2558 ขอถังขยะ บริเวณ หอพักไทยปราณี ซอย 1/4 ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./371 09 ก.ค. 2558 ท่อระบายน้ำชำรุด ซอย วุฒาราม 10 บ้านขนมเรไร และ จุดที่ 2 จะเป็นทางแยกประปา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./115 09 ก.ค. 2558 ฟุตบาทยุบเป็นหลุม บริเวณ เลขที่ 3/2 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1 ใกล้ร้านอาหารปักใต้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1111 09 ก.ค. 2558 ขอไฟสว่างในซอย ถ.เหล่านาดี 4 เลขที่ 49 และ ซอย 4/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1110 09 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.วุฒาราม 4 หลอดที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1109 09 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ปากซอยอารมณ์สุข ถ.โพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1108 09 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีมารัตน์ 14 ปากซอยเสาที่ 2 ถ.ศรีมารัตน์ 12 ซ.ไกรเลิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1107 09 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หมู่บ้านเรา 2 เลขที่ 254/16 ข้าง ต.ช.ด. หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./370 09 ก.ค. 2558 ขอวางท่อระบายระบายน้ำ ซ.ศรีมารัตน์ 28 , 28/1 , และ 30
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./234 09 ก.ค. 2558 ขอให้เก็บกิ่งไม้ บริเเวณ ถ.ฉิมพลี 9 , 9/5 ,9/7 โนนทัน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./089 09 ก.ค. 2558 รถถมดินทำความเดือดร้อน บริเวณสำนักงามชุมชนศรีฐาน 2 ใกล้โรงเรียนเทศบาลศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อป./078 09 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 42/28 ซ.อำมาตยื 3 ซอย ตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./233 09 ก.ค. 2558 เก็บกิ่งไม้ เลขที่ 2/1 ร้านเหล็กหลังคา ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./369 09 ก.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เลขที่ 25/1 ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./114 09 ก.ค. 2558 ขอขยายไหล่ทาง ซ.ราษฎร์คนึง 18 โนนชัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1106 09 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับหน้า วัดมรรคสำราญ ซอย 4 แยกที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1105 09 ก.ค. 2558 หลอดไฟชำรุดเสียหาย ถ.ราษฎร์คนึง 17 ซอยอู่ซ่อมรถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1104 09 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ธารทิพย์ 2/2 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./266 09 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าร้านตัดกระจก ใกล้โลตัส และ ม.บัณฑิตเอเชีย ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1103 09 ก.ค. 2558 ขอดคมไฟฟ้า พร้อมหลอด เลขที่ 3/361 ซอย 2 การเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1102 09 ก.ค. 2558 เก็บสายไฟ บริเวณ เลขที่ 2/1 ถ.ศรีจันทร์ ร้านเหล็กหลังคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./077 09 ก.ค. 2558 ร้านอีฟแอนด์บอยที่อยู่แถวกังสดาล จะทำการก่อสร้างโกดังเก็บของจำนวน 4 ชั้น ซึ่งสถานที่ก่อสร้างอยู่ด้านหลังร้านอีฟ แอนด์ บอย และบริเวณก่อสร้างติดกับลานจอดรถลูกค้าของลักซุูรี่คอนโดมิเนี่ยม ทางร้านอีฟ แอนด์ บอย 1.ได้ทำการก่อสร้างล้ำเขตของลานจอดรถลักซูรี่คอนโดมิเนี่ยม 2.ตอนที่ทำการก่อสร้างมีเศษวัสดุก่อสร้างตกลงมาบริเวณลานจอดรถ และทางลักซูรี่คอนโด ได้แจ้งให้ทางร้านอีฟ แอนด์ บอยทราบแล้ว แต่ไม่มีการป้องกันหรือกระทำการใดๆ ที่จะให้มีความปลอดภัยในการก่อสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./265 09 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 2/1 ถ.ศรีจันทร์ หน้าร้านเหล็กหลังคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./090 08 ก.ค. 2558 ที่บึงสาธารณะบึงหนองแวงตราชู1 มีวัยรุ่นนำสุรามาดื่มรอบบึง ช่วงเวลาตี4ตี5 คนไปออกกำลังกายไม่ปลอดภัย อยากให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจ ตราดูแลให้ด้วย เคยร้องเรียนหลายครั้งแล้วแต่ยังเหมือนเดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1113 08 ก.ค. 2558 ขอโคมไฟ(มีเสาไฟฟ้าอยู่แล้ว)ข้างบ้านเลขที่47/1ซอยแยกหลังGF
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./236 08 ก.ค. 2558 มีการเลี้ยงไก่ใกล้ศาลปู่แสง เวลาฝนตกส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญแก่ผู้คนที่ไปไหว้สักการะศาลปู่แสงเป็นอย่างมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]