ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./116 12 ม.ค. 2559 ฝาท่อระบายนำ้แตก บริเวณซอยมิตรภาพ34 ถนนแยกข้างร้านเนื้อย่างชิดชล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./040 12 ม.ค. 2559 ขอยางมะตอยซ่อมผิวถนน บริเวณซอยมิตรภาพ30(ซอยมิตรภาพลาบ-ก้อย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./393 12 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยเหล่านาดีซอย 4 ตรงข้าม เลขที่ 151/1 ซอย 4/5 ซอย 4/6 หอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./392 12 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 170/16 และอพาร์ทเม้นต์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง เป็นหลอดนีออน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./391 12 ม.ค. 2559 ขอติดหลอดไฟฟ้าในซอย เรือนจำหน้าหอพัก ชวนชื่น ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./390 12 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 9 จุด บริเวณ โรงเรียนมหาไถ่ บ้านน้อย 2 จุด ถ.เทพผาสุข ซอย 9 และซอย 8 และถ.หมอชาญอุทิศ ซอย 12 ชุมชนสามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./074 12 ม.ค. 2559 เสียงดังรบกวน บริเวณโรงเรียนคริสเตียนมารีพร ถ.ประชาสโมสร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ และเสาร์ อาทิตย์ มีการประชุมร้องเพลงศาสนาคริสต์ และเด็กเสียงดังวิ่งเล่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./114 12 ม.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 162/63 ซ.ชาตะผดุง 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./113 12 ม.ค. 2559 น้ำจากตลาดโบ๊เบ๊ ไหลจากท่อระบายน้ำเข้ามาในลานจอดรถของโรงแรมสวัสดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./112 12 ม.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าอพาร์ทเม้นต์ ซอยชาตะผดุง 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./094 12 ม.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ต้นคูณ บริเวณ ตรงข้าม Big c ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./389 12 ม.ค. 2559 ขอเพิ่มไฟ บริเวณ เลขที่ 215/2 ซอยเวชยันต์ คุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./111 12 ม.ค. 2559 ขอให้ดูดล้างท่อระบายน้ำ ถ.ชวนชื่นซอย 1 คุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./388 12 ม.ค. 2559 ไฟฟ้านีออนชำรุด ไทยสมุทรซอย 8 ระหว่างบ้านเลขที่ 243/118 และ 243/115
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./387 11 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโพธิสาร 17ปากซอยพอดี เป็นหลอดนีออนสั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./386 11 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 666/101 ซ.เมตตา ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./385 11 ม.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 3 หมู่บ้านนักกีฬา จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./384 11 ม.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณซอยหน้าเมือง 1 ซ.หน้าเมือง 2 สี่แยก ซอยหน้าเมือง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./383 11 ม.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณบ้านเลขที่ 496/6 ถ.เหล่านาดี ซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./382 11 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ในซอยเวชยันต์ เลขที่ 215/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./381 11 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด หล่นแตก บริเวณร้านค้า ถ.ชวนชื่น ซอย 2 ที่ทำการ อปพร.ชุมชนพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./039 11 ม.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ นายช่างเขต 2 ช่วงสำรวจ ให้ทำถนนคอนกรีต ถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร ถนนศูนย์ราชการ 14/3 ซอยตรงข้ามประปาภูมิภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./380 11 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยมิตรภาพ 9 เข้ามาซอยแรกเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา เสาแรก และเสา ที่ 2 เลขที่ 2/14 และ 2/15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./379 11 ม.ค. 2559 ขอเพิ่มโคมไฟแสงสว่าง บริเวณ ศาลาชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./378 11 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1.บริเวณศูนย์จ่ายงาน 2.เลขที่ 200/111 ถ.สุขสบาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./377 11 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 49/71 ซอยสุขสบาย 4 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./376 11 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยหลังศูนย์ราชำาร 14/3 เลยบ้านประธานชุมชน 2 แยก และสุดซอย (เอาบันไดมาด้วย ) หลอดยาว 1 หลอด และซอยหลังศูนย์ราชการ 14 เลยศาลาชุมชน 2 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./073 11 ม.ค. 2559 ขอให้กำจัด เห็บ หมัด บริเวณ ศูนย์จ่ายงาน ภาคสนามเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./375 11 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนหลักเมือง ตลอดแนวทุกจุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./374 11 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ เสาไฟฟ้าในซอย ศรีจันทร์ 8 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]