ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./189 30 มี.ค. 2559 ขอย้ายต้นไม้ บริเวณเลขที่ 175/9 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้กับศูนย์ อีซูซุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./230 30 มี.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณหน้าโรงแรมแสนสำราญ ถ.กลา่งเมือง ตัด ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./703 30 มี.ค. 2559 ปรับปรุงเสาไฟฟ้า เสาเอียง บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 25 บริษัทไทยพิัฒน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./702 30 มี.ค. 2559 ซ่อมหลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บัลลาซ ชำรุด บริเวณ 177/5 ซ.ชาตะผดุง 16 และในซอยชาตะผดุง 16 อีก 2จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./188 30 มี.ค. 2559 ขอป้ายประกาศ ห้ามนำสัตวืเลี้ยง เข้ามาในสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู ป้ายเหล็กขนาด 60*180 ซม. จำนวน 4 ป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./187 30 มี.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ข้างทางเดิน บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 17/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./701 30 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 17/15 กสิกรทุ่งสร้าง ดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./140 30 มี.ค. 2559 ขอให้ทำความสะอาดถนนในซอยมิตรภาพ25 ฝั่งตรงข้ามศูนย์หัวใจฯ รพ.ศรีนครินทร์ ด้วยรถเจซีบี และขอรถ6ล้อสำหรับขนเศษต้นไม้ไปทิ้ง เพราะมีต้นไม้และต้นหญ้าปกคลุม2ข้างทางทำให้รถไม่สามารถสวนทางกันได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./231 29 มี.ค. 2559 ขอให้ขุดลอกท่อระบายน้ำที่ตอนนี้มีต้นหญ้าปกคลุม ทำให้ระบาบน้ำไม่สะดวกและถนนแคบ รถไม่สามารถสวนทางกันอาจเกิดอันตรายได้ ในซอยมิตรภาพ19 เข้ามา200ม.แล้วเลี้ยวซ้าย บริเวณ 2ข้างทาง จนถึงหน้าโครงการทาวโฮมไลท์ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./700 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าสถานี ขนส่งจังหวัด ขอนแก่น ดับ 2 ดวง ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./229 29 มี.ค. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ ในซอยแยก อดุลยาราม 7/2 ฝั่งซ้ายมือปัจจุบันมีการถมที่เป็นซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./699 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 108/9 ซอยราษฎร์คนึง 35/1 หลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./698 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด บริเวณ เลขที่ 3/555 และ 3/326 หลังศาลาชุมชน การเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./697 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หมู่บ้าน VIP กรีน 11 ไฟดับ 6 จุด หลอดไฟซอยตันข้างโรงเรียนสามเหลี่ยม ถ.หมอชาญอุทิศ หลอดไฟแสงจันทร์ ซอยศรีมารัตน์ 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./062 29 มี.ค. 2559 ขอถังดับเพลิง จำนวน 8 ถัง ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./186 29 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์เครื่องเล่นเด็ก พร้อมติดตั้ง ในชุมชน กศน. ทางทิศตะวันตกวัดวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./185 29 มี.ค. 2559 ขอดิน จำนวน 5 รถ เพื่อปรับพื้นที่ทำลานกีฬา บริเวณ ทางทิศตะวันตกวัดวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./184 29 มี.ค. 2559 ขอความอนุคราะห์เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งพื้นที่ว่างติดวัดวุฒาราม ฝั่งทิศตะวันตก ของวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./696 29 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ไฟสปอร์ไลท์ บริเวณ ลานกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน กศน. ติดทางทิศตะวันตกของวัดวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./138 29 มี.ค. 2559 ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง บริเวณ บ้านประธานชุมชน กศน. ซ.สว่างทิพย์ ถ.ดรุณสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./183 29 มี.ค. 2559 ขอสัญญาณไฟกระพริบ ติดบริเวณ ปากทาง ซอยวีรวรรณ 1 ตรงข้าม กศน.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./137 29 มี.ค. 2559 พ่นยุง ป้องกันไข้เลือดออก ภายในชุมชนโนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./228 29 มี.ค. 2559 น้ำเสียไม่มีทางระบาย อุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 86/68 ซอยพัทยา 4 ชุมชนโนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./695 29 มี.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ซ.น้ำทิพย์ 1-2 ให้เป็นหลอดนีออนยาว ชุมชนโนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./136 29 มี.ค. 2559 ทิ้งขยะในพื้นที่ว่างเปล่า บริเวณซอยน้ำทิพย์ 1 และ 2 โนนทัน 6 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./135 29 มี.ค. 2559 การเก็บขยะตกค้าง (เทไม่หมดถัง) ซอยน้ำทิพย์ 1 และซอยน้ำทิพย์ 2 ถ.มาลาเรีย สายหอน้ำผึ้ง สุดสาย ซอยชาตะผดุง 4 ข้างโรงเรียนเทสบาลโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./061 29 มี.ค. 2559 ความเสี่ยงเกิดอัคคีภัย จากพื้นที่ว่างเปล่า ของเอกชน ในซอยชาตะผดุง 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./694 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 93/29 ถ.หนองแสบง 2 ปากซอยน้ำทิพย์ 2 และ ข้างบ้านเลขที่ 93/40 ซอยน้ำทิพย์ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./693 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหน้าเมือง 1 ตัด ถ.เหล่านาดี หอพักแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./692 29 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอยสวัสดี (หลังตำรวจทางหลวง) จุดที่ 1 แากซอย 8/3 ตุ๊กตาซาลอน จุดที่ 2 นับจากปากซอยหมู่บ้านสวิทโฮม เสาที่ 2 ที่มีชุดไฟติดกับหลังร้านอาหารตามสั่ง จุดที่ 3 ปากซอยมิตรภาพ 8/9 หน้า รร.ไพบูลย์ จุดที่ 4 เสาสุดท้ายซอยสวัสดี 1 ก่อนถึงสี่แยกรถสาย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]