ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./013 09 ต.ค. 2557 การปล่อยน้ำเสีย จากข้างบ้านลงมาบ้านเลขที่ 132 ถ.รอบบึง โนนทัน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./033 09 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ หลังธนาคารกรุงไทย ข้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ 1 ชุดซ.หลังชลประทาน 1 ชุด หน้าบ้านพ่อประเสริฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./032 08 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ 1 จุด เข้าทางซอยเมตตา 1 สุดซอย มาทะลุซอย เมตตา 2 ตรงบ้านเลขที่ 666/344 หอพักอยู่ภิรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./002 08 ต.ค. 2557 เสียงรบกวน ใกลัเลขที่ 232/40 หมู่บ้านเปรมวดี ห่างจากบ้านประมาณ 3-4 หลัง ทุกวัน เช้ายันเย็นเปิดเพลงเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียง ซ.ศรีจันทร์ 39 เลยสนามฟุตบอลมีตึกแถวขวามือเลี้ยวขวา 20 เมตร และเลี้ยวซ้ายเป็นหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./031 08 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 2 ซอย ในหมู่บ้านนันทกิจ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./030 08 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าชำรุด ถ.รอบเมือง หลัง รร.อาชีวะ จำนวนหลายจุด เวลากลางเคืนไม่สะดวกในการเดินทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./029 07 ต.ค. 2557 หลอดไฟฟ้าไม่สว่างบริเวณโพธิสารซอย 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./028 07 ต.ค. 2557 ขอใช้กระแสไฟฟ้า บริเวณลานกีฬา ศาลาชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./027 07 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าไม่ดับ ในซอยหลังศูนย์ราชการ 1 ตลอดสายและภายในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./002 07 ต.ค. 2557 การขายของบริเวณจุดผ่อนผัน ชุมชนศรีฐาน 4 มีการเรียกเก็บเงิน ในการให้วางขาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./026 06 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ 1 หลอดยาว ซ.หลังศูนย์ราชการ 12 หลอดแรก แถวร้านสูท สุรินทร์ ใกล้รพ.สัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./006 06 ต.ค. 2557 ขอยืมโต๊ะ เก้าอี้ ของเทศบาล ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข จะจัดงานกฐินในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ยืม 1. โต๊ะหน้าขาว 6 ตัว 2.โต๊ะดค้ก 10 ตัว 3. เก้าอี้ 50 ตัว ณ บริเวณหน้าตลาด อ.จิระ ขอความอนุเคราะห์ จัดของให้ (ส่งของ) วันที่ 8 ต.ค. 57 08.30-11.00 น.ติดต่อนายสุภชัย 089-8420939
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./025 06 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 23/1 ในซอย ถ.จอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./024 06 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ ซ.ประชาสดมสร 19 และซอย ประชาสโมสร 23 ปลายซอย หรือซอยป้อมยาม และหน้าโรงแรมเซนทรารา ฝั่งตรงข้าม กับโรงเรียนพัฒนาเด็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./002 06 ต.ค. 2557 ขอหินคลุก (ยังไม่เป็นคอนกรีต) ซ.ธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./001 06 ต.ค. 2557 ขอถนนคอนกรีต ซ.ะารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./012 06 ต.ค. 2557 ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่ ซ.ศรีจันทร์ 18 บริเวณ บ้านคุณสุเทพ หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./011 06 ต.ค. 2557 ขอฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 5 ฝา ซ.ศรีจันทร์ 18 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./010 06 ต.ค. 2557 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ.ศรีจันทร์ 18 บ้านนางอรุณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./002 06 ต.ค. 2557 ตรวจสอบการทำฟุตบาท เลขที่ 91/4 ระหว่างซอย ศรีจันทร์ 18 และ 20 สี่แยกแรกตลาดน้อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./022 06 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 58/58 และ 58/ 10 ซ.ประชาสดมสร 54
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./021 06 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ ซ.ประชาสโมสร 36 ซ.ประชาสดมสร 38 และบริษัทเชื่อมเหล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./020 06 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าชำรุด ซ.ธารทิพย์ 2/2 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./019 06 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าชำรุด ซ.ธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./018 06 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าชำรุด 1.ซ.บำรุงสุข 2-3 ซ.กันยาสามัคคี ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./017 06 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ ซ.กันยาสามัคคี ต้นซอย 1 หลอดกลางซอย 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./016 06 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าชำรุด ซ.1/3 ระหว่างเลขที่ 148/2 กับ 148/22 หลอดยาว 1 หลอด ถ.อดุลยารามตรงข้ามหอพักไพลิน เรศซิเดนท์ ติดกับรั้วประตูเหล็ก หลอดยา่ว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./015 06 ต.ค. 2557 โคมไฟชำรุด เสาไฟบริเวณ ขจรแก๊ส ซ.ศรีจันทร์ 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./014 06 ต.ค. 2557 ขอโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณตลาดน้อย ซ.ศรีจันทร์ 18 จำนวน 2 ชุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./013 06 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าชำรุด ซ.ศรีจันทร์ 18 วันเฉลิมอพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]