ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./262 20 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำ บริเวณเลขที่ 109 ซ.มิตรภาพ 8/1 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./261 20 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำหน้าบ้านอุดตัน บริเวณ เลขที่ 109 ซอยมิตรภาพ 8/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./758 20 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนวุฒาราม ไฟแสงจันทร์ หลอดที่ 3, 8, 10 ไฟฟ้าหลอดนีออน วุฒาราม ซอย 1 หลอดที่ 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./756 20 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ชาตะผดุง 17 (15) กลางซอย บ้านเลขที่ 182/267 หลังโรงเรียนมหาไถ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./757 20 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด -ถนนกัลปพฤกษ์ฝั่งกำแพง มข. จากตรงข้ามหอพักเอกตะวัน ไปทางตะวันออก ถึงแยกไฟแดง เข้า มข. ไฟแสงจันทร์ ไม่ติดตลอดแนว - ถ.กัลปพฤกษ์ ฝั่งตรงข้ามกำแพง มข. จากร้านบะหมี่ฮ่องกง ถึงร้านข้าวมันไก่ จากเซเว่นแยก มข. ถึง แยกไฟแดง มิตรภาพ - ซอย7/6 สี่แยกตัดซอย 9 ตรงข้ามหอพัก ธนาภา หลอดสั้น 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./755 19 เม.ย. 2559 ขอหลอดไฟชำรุด 3 หลอด 1.หน้าบ้านเลขที่ 129/9 ซ.ราษฎร์คนึง 6 2.หน้าบ้านเลขที่ 139 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 4 3.หน้าบ้านเลขที่ 128/27 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./035 19 เม.ย. 2559 อยากให้ตรวจสอบ การสร้างที่อยู่อาศัยของบุคคลที่สาธารณะ ข้างหนองอิเล้ิง กลัวจะขยายเขตไปมากกว่านี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อค./034 19 เม.ย. 2559 การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณ ริมถนนกัลปพฤกษ์ เส้นหอกาญนาภิเษก มข.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./213 19 เม.ย. 2559 ขอให้เจ้าหน้าที่ จัดการพื้นที่รกร้าง บริเวณ ถ.นิกรสำราญ ใกล้ โรงเรียนสวนสนุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อป./069 19 เม.ย. 2559 ขอตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยวุฒาราม 19 20 เมตร และ 100 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./097 19 เม.ย. 2559 ฟุตบาธชำรุด บริเวณ โลตัส ตลาดน้อยบ้านดอน ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./754 19 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 2 หอพักหญิง รำไพพรรณ ถ.สามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./753 19 เม.ย. 2559 ขอชุดโคมไฟ+หลอดไฟเพิ่ม จำนวน 1 ชุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 11/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./033 19 เม.ย. 2559 การจัดระเบียบการจอดรถสิบล้อข้างโรงเรียน สวนสนุก ถ.นิกรสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./752 19 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยประดู่ จากปากซอย เข้าไป เสาที่ 2 เลขที่ 171/68 บ้านยายชวนใกล้กมอเชิดชัย หลังศูนย์อนามัย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./260 19 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถ.กลางเมือง หน้าสถานีตำรวจ หน้าร้านทองไพโรจน์ ตลาดบางลำพู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./095 19 เม.ย. 2559 ถนนฟุบาธชำรุด บริวณ เลขที่ 89/7/8 อีซี่ฟาส ตรวจสภาพรถ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./259 19 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 11/2 ใกล้บ้านเลขที่ 136/71
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./258 19 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ตรงข้าม หน้าบ้านเลขที่ 171/294 ซอยธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./750 19 เม.ย. 2559 ขอย้ายเสาไฟฟ้า ใกล้บ้านเลขที่ 136/71 ชุมชนสามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./257 19 เม.ย. 2559 ลอกท่อระบายน้ำ ในซอย ศรีมารัตน์ 22 /1 สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./749 19 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 22/40 ซอยประชาสโมสร 42
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./155 19 เม.ย. 2559 หมาจรจัดไม่มีเจ้าของ ไล่กัดเด็ก ไก่ เป็ด เห่าเสียงดัง และมีคนได้รับบาดเจ็บ บริเวณ ซอยสุขสันต์ 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./751 18 เม.ย. 2559 รับเรื่องร้องเรียนจากแฟนเพจขอนแก่นลิงก์ บริเวณริมบึงแก่นนคร แคมป์คนงานเก่า ใกล้กับทางเดินใหม่ริมตลิ่งพบโรตจิตช่วยตัวเอง และเสี่ยงต่ออันตรายต่อผู้ผ่านไปมา จึงขอให้ติดตั้งไฟส่องสว่าง และขอให้จัดเจ้าหน้าที่ลงดูแล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./748 18 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยปรีชาประสิทธิ์ ซอยไดนาโม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./746 18 เม.ย. 2559 ขอโคมไฟ + หลอดไฟ แสงจันทร์ 1 ชุด หน้าบ้านเลขที่ 209/5 สี่แยก ถ.หมอชาญอุทิศ ตัดกับ ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./745 18 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกลางเมือง 18 เสาแรก และอีกจุดเอาโคมมายังไม่ใส่ให้ ซอยกลางเมือง 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./154 18 เม.ย. 2559 ไม่ต้องการมีถังขยะ หน้าร้าน ชื่อร้าน คลินิกรักฟัน เลขที่ 123 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./744 18 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 226/95 ซอยน้ำทิพย์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ถ.หลังศูนย์ราชการ 14 /1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./743 18 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอยศรีมารัตน์ 18 ตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]