ชื่อ : สกุล :

Before
After
อค./020 01 ก.พ. 2562 ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมอาคารเลขที่ 207/21 ถ.กลางเมือง เนื่องจากคร่อมท่อระบายน้ำสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./576 01 ก.พ. 2562 ไฟสาธารณะหน้าบ้านดับนานแล้ว เสาร์ต้นที่ 3 ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./574 01 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 500/107 จำนวน 1 จุด และหน้าบ้านเลขที่ 500/115 จำนวน 1 จุด หน้าบ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./575 01 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าดับในซอยวุฒารามซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./154 01 ก.พ. 2562 ขอวางท่อระบายนำ้ในซอยกสิกรทุ่งสร้าง 24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./118 01 ก.พ. 2562 ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงไก่บ้านข้างเคียงทำให้เห็บหมดและตัวไรเข้ามาในบ้านของผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./120 01 ก.พ. 2562 น้ำจากรถเก็บขยะรั่วไหลส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ขณะที่รถขยะจอดเก็บขยะ มีน้ำขยะรั่วไหลออกจากรถเก็บขยะลงบนพื้นถนนส่งกลิ่นเหม็นมาก เคยแจ้งเรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อ 10 ม.ค.62 (อส/093) และ 21 ม.ค.62 เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ตามรูปล่าสุด 1 กพ.62 ช่วยโปรดดำเนินการแก้ไขด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./153 31 ม.ค. 2562 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ น.ส.ข้าวต้ม ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./573 31 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 300/10 ถ.มะลิวัลย์ ซอย 11 จำนวน 1 หลอด ศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./572 31 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.ตรงหม้อแปลงเยื้องที่ทำการชุมชน ซ.สวัสดี 1 2.ซอยสวัสดี แยก 3 เสาสุดท้ายหน้าบ้าน เลขที่ 149/12 ( ซอยตัน ) 3. ข้างบ้านเลขที่ 197/12 4.ชุดไฟตกหย่อน ซอย 8/11 เสาที่ 2 นับจากปากซอย (หลัง รร.ไพบูลย์) 5.ปากซอย8/1 ข้างมะลิวัลย์ สปา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./571 31 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 ซอยศรีจันทร์ 41 จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./570 31 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 179/159 ถ.ประชาสโมสร 38 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./569 31 ม.ค. 2562 โคมไฟส่องสว่าง ภายในซอย 7 ถ.วุฒาราม เสียมาได้หลายวันแล้วครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./074 31 ม.ค. 2562 ที่ในซอยเอาดินมาถมที่ รถหกล้อวิ่งเข้าออกทำถนนหน้าปากซอยแตก(ถนนสาธารณะ)ของโครงการทาวน์เฮาส์โนนทันทิพย์ หลุมประมาณ1.5*1.5เมตร ไม่มีการซ่อมแซม เอารถไถดินมาปิดไว้เฉยๆ แย่มาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./024 31 ม.ค. 2562 ตัดต้นไม้ ต้นตีนเป็ด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 229/104 ซอย 54 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./568 31 ม.ค. 2562 ไฟถนนใน ซอย6 ถนนชาตะผดุง บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 160/92 ไม่ติดมาเป็นเวลาสองเดือน จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านช่วยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./152 31 ม.ค. 2562 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 167 ซอย เหล่านาดี 4/3 และเลขที่ 151/7 ซอยเหล่านาดี 4/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./566 31 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนในซอยธารทิพย์ ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./565 31 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนท้ายซอย ด้านถนนชาตะผดุง เสาต้นสุดท้ายชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./564 31 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยธารทิพย์ 2/2 หน้าบ้านเลขที่ 171/6 หลอดแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./563 31 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสมพงษ์ ถ.โพธิสาร 15 จำนวน 2 จุด โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./073 31 ม.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์แผงชะลอความเร็ว เพื่อลดความเร็วพาหนะผ่านซอย ในการนี้ ได้แนบรายชื่อผู้อาศัยในซอย พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ร่วมยื่นขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./567 31 ม.ค. 2562 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนในชุมชนไม่ติด 4 จุดดังนี้ี 1. ซอย 4 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/109 2.ซอย 5 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/39 3.ซอย 8 เสาต้นฝั่งตรงข้ามบ้านเลขที่ 194/158 4.ซอย 11 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/194 ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./119 30 ม.ค. 2562 มีคนในชุมชนเผาถ่านไม้ตอนกลางคืน ทำให้ควันรบกวนไอนอนไม่ได้​ รบกวนช่วยมาตรวจสอบหน่อยนะค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./072 30 ม.ค. 2562 ขอแผ่นยางชลอความเร็ว บริเวณ ซอยรอบเมือง 11 จำนวน 3 จุด ตัดกับ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./071 30 ม.ค. 2562 ถนนชำรุด บริเวณ ถนนรอบเมืองซอย 11 ตรงข้าม โรงแรม บีทู จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./151 30 ม.ค. 2562 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด พัง บริเวณ ติดกับกำแพงวัดศรีจันทร์ ถ.รอบเมือง ตัด ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./152 30 ม.ค. 2562 ตัดกิ่งไม้ พันสายไฟ บริเวณ หมู่บ้านนันทกิจ เลขที่ 79/46 ซอย 3 ซอยมิตรภาพ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./562 30 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ชาตะผดุง 15 1 จุด 2.ซอยชัยพฤกษฺฃ์ 6 2 จุด 3. ซอยชาตะผดุง 19 1 จุด ซอยชัยพฤกษ์ 5 1 จุด ซอยชัยพฤกำษ์ 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./150 30 ม.ค. 2562 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนชวนชื่น วิทยาลัยสาธารณสุข สิรินทร สามแยก ระหว่าง บ้านเลขที่ 90/401 และ 90/402
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]