ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./150 02 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าบ้านวิจิตรา 2.หน้าหอไออุ่น 3. หน้าซอย 4/10 4.ตรงข้ามต้นโพธิ์ บ้านเลขที่ 163 5. ข้างบ้านเลขที่ 43 6.หน้าบ้านเลขที่ 151/22 จุดที่ 4 ขอเปลี่ยนชุดไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./148 02 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ปรีชาประสิทธิ์ สามเหลี่ยม 3 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./147 02 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าสีโหดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ แยกเตียวฮง ดับทั้งสองฝั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./146 02 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนกลางเมือง จากสี่แยก บ.ศึกษาภัณฑ์ ถึงสี่แยกตัดถนนพิมพสุต ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./149 01 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าแสงสว่างถนนในซอยธารทิพย์ 2/3 ท้ายซอย เป็นหลอดฟูออเรสเซ็น ยาว 40 W. ไม่ติดมานานแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./022 01 พ.ย. 2560 ขอป้ายซอย บริเวณถ.วุฒาราม 8 คือ 8/1, 8/2 , 8/3 และทำป้ายซอย วีระวรรณ 1/1 , 1/2 , 1/3 และเพิ่มซอย วุฒาราม 12/2 รวมทั้งหมด 7 ป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./143 01 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนวุฒาราม หลอดที่ 2 ใกล้ร้านปลาจุ่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./144 01 พ.ย. 2560 ขอโคมไฟพร้อมหลอดไฟจำนวน 2 ชุด(ชุดหลอดนีออนยาว) ในซอยหน้าเมือง 17 หลัง ธนาคาร ธกส. กรุณาคิดต่อผู้ร้อง นายโสภา 087-85674087
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./145 01 พ.ย. 2560 ไฟดับในซอยหนีาเมือง17หน้าบ้านเลขที่592/14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./023 01 พ.ย. 2560 ขอป้าย ห้ามทิ้งขยะ บริเวณถนนหมอชาญอุทิศกับซอยศิลปสนิท 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./024 01 พ.ย. 2560 ขอให้ไปเก็บขยะในถนนหมอชาญอุทิศกับซอยศิลปสนิท11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./142 01 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 153/9, 144/6, 159/30, 154/62 และซอยชัยพฤกษ์ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./141 01 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 14 ไฟแสงจันทร์ จำนวน 3 เสา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./045 01 พ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่401 ถนนกลางเมือง ซอยกลางเมือง 14 หลังที่ 2 จากถนนกลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./017 01 พ.ย. 2560 ถนนชำรุด บริเวณถนนมิตรภาพ 13 หนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./140 01 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนฉิมพลี ซอย 1 ถึง ถ.โพธิสาร 31 ดับ โนนทัน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./138 01 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 211/29 และ 211/26 ซอยราชสิทธิ์ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./139 01 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าขัดข้องชำรุด บริเวณ 1.ซอยแขก 2.หน้าบ้านเลขที่ 23/120 ยายผ่องศรี 3. หน้าหอพัก 23/6 แม่อารีย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./001 01 พ.ย. 2560 ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ถนนในซอยชัยพฤกษ์ 5 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./044 31 ต.ค. 2560 เนื่องจากในถนนเทพารักษ์ได้มีบริษัทรับเหมาวางท่อระบายนำ้ ที่เดือดร้อนเนื่องจากคนงานได้ตั้งแคมป์ที่พักในซอยเทพารักษ์ 4 ด้านหลังฟาร์มเทพารักษ์ ได้ปล่อยนำ้อาบ น้ำปัสสาวะลงบนถนนในซอย ทำให้ชาวชุมชนที่อาศัยในซอยเทพารักษ์ 4 ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจึงขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลให้ไปประสานกับบริษัทฯให้หาทางป้องกันนำ้เสียที่ไหลลงมาบนถนนด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./022 31 ต.ค. 2560 ขอให้เจ้าหน้าที่ ไปเก็บขยะ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บขยะในซอยเทพารักษ์ 4 และในซอยเทพารักษ์ 6 มาเป็นเวลา 5 วันแล้วทำให้เหม็นและสกปรกมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./137 31 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ถ.กลางเมืองซอย 5 หน้าปากซอยและในซอย ดับ 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./136 31 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าเสียงดัง จากการเปิดไฟทุกครั้ง เสียงดังจากหม้อแปลง ที่บริเวณ ระหว่างบ้านเลขที่ 3/15 กับ เลขที่ 11 ใกล้ร้านเฝอท่าบ่อ ถ.ศรีนวล เสียงดังมาก เคยมีการระเบิดของหม้อแปลง 1 ครั้งแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./043 31 ต.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าเต๊นท์ ขายรถ มือสอง ติดกับห้างเซ็นโทซ่า ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./021 31 ต.ค. 2560 ขอรถเกรด บริเวณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 2 พ.ย. 2560
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./135 31 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนดพธิ์บัลลังก์ทอง แยกซอย 13-14 ถ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./133 31 ต.ค. 2560 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอยโพธิทองไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนไม่ติดทั้งซอยรวมทั้งต้นปากทางเข้าซอย 2 ต้น ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า(เคยดับทั้งซอยและซ่อมแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2560 และเมื่อกลางเดือน ตค.60 ไม่ติดที่ปากซอย 2 ต้นตอนนี้ไม่ติดทั้งซอย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./041 30 ต.ค. 2560 บ่าท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนหน้าเมือง หลังตลาดสดเทศบาล 1 ชุมชนตรีเทพนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./020 30 ต.ค. 2560 ไฟกระพริบเตือน ขาด บริเวณ สามแยกราวสะพาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./016 30 ต.ค. 2560 ร้องทุกข์ถนนสามแยกคลองส่งน้ำข้างๆกรมปฏิรูปที่ดินขอนแก่น ถนนเป็นหลุมขนาดใหญ่ มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ร้องขอช่วยซ่อมแซมถนนและติดป้ายเตือนอุบัติเหตุด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365]