ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟข./024 24 ก.ย. 2558 ขยายเขตไฟฟ้า เนื่องจากศาลาชุมชนโนนชัย3 ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วขณะนี้ยังขาดไฟฟ้าที่จะใช้เครื่องเสียงตามสาย จึงขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./525 23 ก.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ไม่มีฝา ในซอยมิตรภาพ 25 หลังโรงแรม พีพี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1429 23 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 17/25 ซ.แก้วสายหยุด ถ.ศรีจันทร์ จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./524 23 ก.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ สี่แยกเตียวอง ประตู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ฝั่ง ถ.หน้าเมือง ฝาท่อไม่ได้อยู่ระดับเดียวกัน กับพื้นผิวจราจร มีความสูง 4-5 เซนติเมตร อาจเกิดอันตรายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1428 23 ก.ย. 2558 หลอดไฟชำรุด บริเวณ เข้าซอย 4 ไปทางขวา แยก 2 ระหว่างบ้านเลขที่ 101 กับ 103 ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1427 23 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยประชาสโมสร 27 ช่วงท้ายซอย เลขที่ 168/44 หลอดไฟสว่างดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./160 23 ก.ย. 2558 ถนนชำรุดเป็นหลุม หน้าบ้านเลขที่ 24/8 ปากซอยศรีมารัตน์ 28 ติดเสาไฟฟ้าใหญ่ 2ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./329 23 ก.ย. 2558 ขอถังขยะ มาเปลี่ยนเพราะแตกแล้ว บริเวณ อาคารพิมานคอนโด 3 ถ.กัลปพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./357 23 ก.ย. 2558 น้ำฝนไหลลงตามรอยแยกของถนนและพื้นคอนโด เป็นโพรง และมีรอยร้าว บริเวณ อาคารพิมานคอนโด 3 ถ.กัลปพฤกษ์ คอนโด 7 ชั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1426 23 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอย เกสร และเกสร 1 ถ.มิตรภาพ หนองวัด 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./523 23 ก.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าร้านถ่ายรูปรื่นรมย์ โฟโต้ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1425 23 ก.ย. 2558 ขอหลอดไฟเพิ่ม จำนวน 2 จุด บริเวณเลขที่ 666/292 ซ.เมตตา 1 และ ใกล้ร้าน เพ้ง ด้านหลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1424 23 ก.ย. 2558 ขอโคมไฟ พร้อมเสาตั้งกลางซอย ในซอย 15/1 ซอย ส.พัฒนา ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟข./023 23 ก.ย. 2558 ขอขยายเขตไฟฟ้า 1. ถ.สวัสดีช่วงสี่แยก ถ.ศิลปสนิทถึงถนนศรีมารัตน์ ระยะทางประมาณ 240 เมตร 2.ซอยศิลปสนิท 11 ช่วงสามแยกซอยหลังชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1423 22 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ตรงข้ามซอยกังสดาน ถ.มิตรภาพ 19 เข้าประมาณ 200 เมตร หน้าบ้านเลขที่ 45/89 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1422 22 ก.ย. 2558 หลอดไฟและขาหลอดเสีย บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./522 21 ก.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซ.หลังศูนย์ราชการ 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./100 21 ก.ย. 2558 ก่อสร้างโกดัง ชิดเขต รั้วมากเกินไป และมีความสูงเกิน 10 เมตร และสูงกว่าบ้าน 2 ชั้นทั่วไป บริเวณ ซ.ศรีจันทร์ 16 เลขที่ 38/8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./356 21 ก.ย. 2558 ขอรถเกรด บริเวณ ซ.มิตรภาพ 25 ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ มีหญ้าขึ้นปกคลุมถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1421 21 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยอนามัย บริเวณ ด้านทิศตะวันตก ศูนย์ควบคุมโรค ติดแล้วดับอีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1420 21 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ เกาะกลาง ถ.กลางเมือง จาก ยูเทิร์นริมหน้าพระธาตุวัดหนองแวง ถึง ยูเทิร์นหน้าคลัง ไม้ไทย และซอย 20-22/1 ตลอดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1418 21 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 31/1 เลขที่ 224/63 และ แยกสามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1419 21 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1. หน้าบ้านเลขที่ 99/100 ซ.ราษฎร์คนึงก 23 2.หลอดไฟหลุดออกจากรางตกลงพื้น หน้าบ้านเลขที่ 24/7 ทำให้มืดมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./099 21 ก.ย. 2558 เรื่องต้นเสาค้ำหลังคาตลาดเทศบาล 2 หัก บริเวณทางด้านหลังตลาด ใกล้ร้านไก่ ร้านกาแฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อป./108 21 ก.ย. 2558 ตัดต้นไม้ จำนวน 2 ต้น บริเวณ หน้าร้าน มังกรหลวง ถ.กาญจนาภิเษก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1416 21 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 20 ศูนย์เด็กเล็ก ลานกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./355 21 ก.ย. 2558 ขอยางมะตอย บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 52 ซอย 12 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./354 21 ก.ย. 2558 ขอยางมะตอย ซ่อมแซมผิวถนน ในชุมชนหนองใหญ่ 1 ซอยศรีจันทร์ 20 และ 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./158 21 ก.ย. 2558 ถนนชำรุด บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 12 น. หลังฟาร์มศรีปัญญา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1417 21 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ในชุมชน หนองแวงตราชู 2 ดับทั้งชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]