ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./163 27 ก.พ. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยเหล่านาีด 10/ 3 ซอยแยกจากซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./538 27 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ เริ่มต้นจากสี่แยก ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตัดกับ ถ.ชีท่าขอน ถึง แยก ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตัดกับ ถ.ชวนชื่น ชำรุด ดับทั้งสองฝั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./026 26 ก.พ. 2558 ขอให้ไปตรวจสอบถังดับเพลิง ภายในชุมชน เนื่องจากทางชุมชนได้ซื้องถังดับเพลิงมา 8-10 ตัว ติดามอาคาร แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ การใช้งาน บริเวณ ชุมชนตะวันใหม่ ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./537 26 ก.พ. 2558 เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่าง ตามเสา ซ.โพธิ์ทอง ดับตลอดแนว ตั้งแต่ซอยโพธิ์ทอง 2 ไปจนถึงโพธิ์ทอง 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./536 26 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ประชาสโมสร 24 จุดแรกหลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./113 26 ก.พ. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซ.วุฒาราม 11 จำนวน 3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./535 26 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวุฒาราม 11 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./162 26 ก.พ. 2558 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวรซอยวุฒาราม 17 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./037 26 ก.พ. 2558 อยากให้เทศบาลกวดขัน ไม่ให้มีการรุกล้ำทางเท้า ร้านอาหารตลอดเส้น ถ.มิตรภาพ ถ.กัลปพฤกษ์ (ซอยบาดาล) บางจุดกีดขวางมาก ต้องลงมาเดินบนถนนอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./534 26 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าถนนช้อต และได้ตัดสายไฟแล้ว ตรวจสอบให้ด้วย ถ.วุฒาราม ซอย 10 เสาต้นที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./533 26 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับบริเวณชุมชน ดอนหญ้านาง 3 จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./532 26 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ จากปากซอยพัฒนา หลอดที่ 4 หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./161 26 ก.พ. 2558 ขอวางท่อเพิ่มเติม บริเวณ ซอย ราชสิทธิ์ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 17 ขาดอยู่ 27 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./531 26 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวรในซอย นิิติเกตโกศล ถ.กลางเมือง จำนวน 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./160 26 ก.พ. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ แตกชำรุด เป็นทางยาว บริเวณถ.มะลิวัลย์ แยกสามเหลี่ยม ทางไปชุมแพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./112 25 ก.พ. 2558 ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้ใต้สายไฟฟ้า บริเวณปากซอย ประชาสโมสร 33 ถึงหอพักขิมแคนโฮม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./104 25 ก.พ. 2558 เรื่องขยะมูลฝอย ภายในซอย บริเวณซอย กสิกรทุ่งสร้าง 8 มีกองขยะตั้งอยูาและพนักงานจัดเก็บของเทศบาลไม่ได้มาจัดเก็บ หรือหากมาเก็บ ก็จะ เก็บ 2-3 วันต่อครั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./530 25 ก.พ. 2558 ขอย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ ถ.ชาตะผดุง ตรงข้ามโรงเรียนพระกุมารเยซู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./035 25 ก.พ. 2558 มีรถขนดิน วิ่งผ่านดินหล่นลงถนน วิ่งทุกวัน บริเวณ ถ.โพธิสาร อยุ่ในหมู่บ้าน กัญญารัตน์ เดอะวินเทจ ถงโพธิสาร สุดถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./048 25 ก.พ. 2558 ถนนชำรุด เป็นแอ่ง ซ.ประชาสโมสร 21 ใกล้คลีนิคฟอกไต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./047 25 ก.พ. 2558 ขอยางมะตอย บริเวณซอย ชาตะผดุง 14 ชุมชน นาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./528 25 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวร ทางเข้าซอย ราษฎรืคนึง 23โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./159 25 ก.พ. 2558 ล้งท่อระบายน้ำ ถประชาสโมสร ซอยอาคาร อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./527 25 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณใกล้กับศาลาชุมชนพระลับ ถ.หลังเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./526 25 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 88/93 ซ.ร่วมพัฒนา 2.เลขที่ 44/206 ซ.รวมพัมนา 3. หน้าบ้านเลขที่ 88/113 ซ.พัทยา 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./525 25 ก.พ. 2558 ขอเพิ่มหลอดไฟ จำนวน 3 ชุด บริเวณ ถนนทางไปเทศบาลบ้านศรีฐาน กับร้านเนื้อเจ๊มุก ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟข./008 25 ก.พ. 2558 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยเชื่อมหมู่บ้านมั่นคง ยาว 200 เมตร ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./158 25 ก.พ. 2558 ขอรถดูดล้างท่ออุดตัน บริเวณ ตรงข้ามโรงเรียนแก่นนครแถวเซเว่น และหอพักกมลทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./524 25 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ ดับทั้งชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./523 25 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ 1. เลขที่ 257/96 ซ.สรีจันทร์ 25 2. เลขที่ 179 ตรงข้ามสวนอาหารป่ากลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][