ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./230 27 เม.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ (ต้นโพธิ์) บริเวณ ใกล้สาลาชุมชน คุ้มหนองคู ติดบ้านเลขที่ 77/9 และ 77/8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./229 27 เม.ย. 2559 ขอกระจกนูน บริเวณ สี่แยก ถ.ศรีมารัตน์ ตัดกับ ถ.เทพผาสุข (สี่แยกศูนย์อนามัยฯ สามเหลี่ยม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./808 27 เม.ย. 2559 ขอโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้า บริเวร หน้าบ้านเลขที่ 136 ซอย ศรีมารัตน์ ตัดกับ ถ.เทพผาสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./806 27 เม.ย. 2559 ขาโคมไฟฟ้าหลุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 596/105 หมู่บ้านมุ่งงาม กลังเกิดอันตรายเวลาผนตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./807 27 เม.ย. 2559 ขอโคมไฟและหลอดไฟฟ้า บริเวณ บ้านเลขที่ 115 ซ.สุมงคล ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./228 27 เม.ย. 2559 ขอให้รื้อห้องน้ำ บริเวณ อาคาร 72 ปี ฝั่งทิศตะวันตก บขส.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./287 27 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำถนนสูงกว่าระดับบ้าน ถนนสูงกว่าบ้านตัวเอง ทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงท่อระบายน้ำได้ ถนนบ้านกอก ซอย5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อท./040 27 เม.ย. 2559 ขอป้ายจอดรถ วันคู่-วันคี่ ถนนทางไปบ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./227 27 เม.ย. 2559 ขอป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจร แนะนำเส้นทาง และควรมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเส้นทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./226 27 เม.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ปากซอย ศรีจันทร์39 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./232 27 เม.ย. 2559 ขออุปกรณ์เครื่องเล่นให้เด็ก ชุมชนศรีฐาน 4 คำร้องฯจากประชุมแผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./231 27 เม.ย. 2559 ขอทำป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอย พร้อมเสาติดตั้งทุกซอยด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./805 27 เม.ย. 2559 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณ ปากซอย ศรีจันทร์39 ถ.ศรีจันทร์ เนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้าทำให้มืดมาก อากก่อให้เกิดการชิงทรัพย์ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./175 27 เม.ย. 2559 ขอฉีดพ่นยุง ฉีดในท่อน้ำ เพราะยุงเยอะในชุมชน และที่บ้าน ช่วยดำเนินการให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./173 27 เม.ย. 2559 ขอเครื่องย่อยกิ่งไม้ เนื่องจากเทสบาลไม่สามารถเก็บกิ่งไม้ให้ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./174 27 เม.ย. 2559 การเก็บขนขยะไม่หมด และอยากขอเพิ่มถังขยะ 4 ถัง บริเวณ หอพักเซ็นทรัล เพลส ซ.บ้านกอก 20 ถ.บ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./172 27 เม.ย. 2559 ขอถังขยะใบใหญ่ จำนวน 4 ใบ ติดต่อคุณ วัชรินทร์ 081-7681635
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./039 27 เม.ย. 2559 ขอทาสีทางเท้า ขาว-แดง บริเวณ หน้าซอย8 และซอย18 ขอทาสีทางเท้า ขาว-แดง เพราะการจอดรถไม่เป็นระเบียบ ช่วยดำเนินการแก้ไข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./811 27 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ 6หลอด นีออนยาว ถนนเทพผาสุข1 จุด ถนนหมอชาญอุทิศ 1 จุ ถนนศรีมารันต์ 1 จุดตรงข้ามโรงเรียนมหาไถ่ ซอยวิเศษ ตรงอู่ประจวบการช่าง 1 จุด ซอยศรีมารัตน์ 1 เศวตพัฒนา และมะลิวัลย์ซอย 10 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./038 27 เม.ย. 2559 การจัดระเบียบทางเท้า ปากซอยทางเลี้ยว ซอย18 และถนนสายหลัก ไม่ควรมีการขายของหาบแร่ อยากให้ดำเนินการแก้ไข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./171 27 เม.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ หน้าศาลา ชุมชน โนนทัน7 1 ถัง และ วอย ด้านหลัง ร้าน ลาบ 2 ถัง และ ซอย แยกทานตะวัน 2 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./080 27 เม.ย. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 4 กลัวจะหักโค่นลงใส่บ้านใกล้เคียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./225 27 เม.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้า ร.ร.โนนทัน และ หน้า โลตัส เลขที่ 160/45 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./037 27 เม.ย. 2559 ขอให้เจ้าหน้าที่ จัดระเบียบรถสองแถวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./170 27 เม.ย. 2559 ขอให้เก็บขยะให้หมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./105 27 เม.ย. 2559 ซ่อมแซมเกาะกลางถนนริเวณ ภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./079 27 เม.ย. 2559 ขอรถเจ้าหน้าที่กู้ภัย มาจอดตรวจประจำที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 (บขส)โดยให้เทศบาลเป็นผู้ประสานให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./804 27 เม.ย. 2559 ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ตั้งแต่สี่แยกสวนรัชดา ถึงแยกไทยยนตร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./078 27 เม.ย. 2559 ขอกริ่งสัญญาณเตือนภัย บริเวณ ภายในชุมชน บขส. ใช้เมื่อมีเหตุเพื่อเตือนภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./077 27 เม.ย. 2559 ขอถังดับเพลิง บริเวณภายในชุมชน บขส จำนวน 5 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]