ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./083 20 ต.ค. 2558 รบกวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้หน่อยค่ะเนื่องจากไฟฟ้าดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนหลอดไฟนิออนขนาดยาวให้เรียบร้อยแล้วแต่ไฟฟ้ายังไม่สว่างเลยค่ะ ทำให้ถนนมืดค่ะในซอยสุขสบาย 7 หลอดแรกจะอยู่ตรงข้ามทาวน์ฮ้าส์หลังแรก บ้านเลขที่ 49/94 ซ.สุขสบาย 7 บ้านโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./078 20 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยชาตะผดุง 18 นาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./002 19 ต.ค. 2558 ขอให้จัดระเบียบการจราจรกีดขวางการสัญจร ด้านหลังวิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น มีการจอดรถมอเตอร์ไซด์ 2 ฝั่งถนน ทำให้การจราจรติดขัด รถมอเตอร์ไซด์ของนักศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./017 19 ต.ค. 2558 เก็บขยะไม่หมด บริเวณ ถ.ร่มจิตร ใกล้โต้รุ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./003 19 ต.ค. 2558 ขอให้ช่างไปชี้แนวเขตทางสาธารณะ บริเวณด้านหลังข้าง มหาวิทยาลัยมกุฎฯ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./077 19 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ริมบึงแก่นนคร ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./076 19 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 14 เกือบสุดซอย ตรงหน้าอู่ 1 หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./029 19 ต.ค. 2558 ขอลอกท่อระบายน้ำ ทุก ๆซอย ภายในชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ซ.ศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./009 19 ต.ค. 2558 ทางเดินทรุดตัว เป็นโพรงขนาดใหญ่ บริเวณ หน้าร้าน Dsport ถ.กัลปพฤกษ์ ใกล้เซเว่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./015 19 ต.ค. 2558 สุนัขเสียงดัง กลิ่นเหม็น และกลิ่นเหม็นของเป็ด ข้างหอพักเลี้ยงสุนัข 4-5 ตัว และเห่าเสียงดัง และกลิ่นมูลสุนัขส่งกลิ่นเหม็นเวลาฝนตก จะเหม็นมาก และหลังหอพักจะเลี้ยงเป็ด มีกลิ่นคาวคละคลุ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./016 19 ต.ค. 2558 กลิ่นควันรบกวน จากเตาถ่าน ในชุมชนโนนทัน 7 ใกล้บริเวณ เลขที่ 45/2 ถ.ดอกคูณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./027 19 ต.ค. 2558 ป้ายซอยชำรุด บริเวณซอยพิมพสุต 4 เกรงจะล้มเกิดอันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./008 19 ต.ค. 2558 ถนนทรุดเป็นหลุม ถ.พิมพสุต ก่อนเข้าโรงหนังปริ๊นซ์ ตรงข้ามบริษัท ยามอินดาสตี้ เป็นหลุมยาวมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./007 19 ต.ค. 2558 ฟุตบาทชำรุด บริเวร หน้าร้านเกมส์ ถ.กัลปพฤกษ์ ตรงข้ามพิมานคอนโด 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./075 19 ต.ค. 2558 หลอดไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยศรีจันทร์ 43 มิตรสัมพันธ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./074 19 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 6/6 ถ.เหล่านาดี ทิศเหนือ เลขที่ 88/20 ต้นหว้ารีสอร์ท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./026 19 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไ้ม้ บริเวณหน้าวรพร อพาร์ทเม้นต์ ซอย อดุลยาราม 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./014 19 ต.ค. 2558 กลิ่นเหม็นจากคอกเป็ด อู่ซ่อมรถ เอ็นพีมอเตอร์ เลี้ยงเป็ดโดยทำคอกเป็ดติดชิดหลังบ้าน ทำให้มีกลิ่นเหม็น อย่างรุนแรง ตั้งแต่ตื่นนอน จนตลอดทั้งวัน เลขที่ 90/96 ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./028 19 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยวุฒาราม 10 ตรงหน้าบ้านขนุนเรไร ฝาท่อและบ่อพักชำรุด ติดกัน 3 บ่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./027 19 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ขนาด 70*80 จำนวน 1 ฝา ซอย 2/3 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./026 19 ต.ค. 2558 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนข้างร้านโอเสริมสวย ถ.ประชาสโมสร ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อค./012 19 ต.ค. 2558 รบกวนเข้าตรวจสอบการต่อเติมบ้านของ ข้างบ้าน ที่ใช้กำแพงร่วมกัน ว่าผิด พรบ. อาคารหรือไม่ หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งกลับมาเป็นเมลล์ด้วยครับ เพื่อผมจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป เนื่องจากในตอนต่อเติม ไม่ได้เอาเอกสารยินยอมมาให้เซ็นต์ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./025 19 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ซอย 2/5 ชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./013 19 ต.ค. 2558 ขอถังขยะ บริเวณบ้านประธานชุมชนแก่นนคร จำนวน 6 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./024 19 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ในชุมชนธนาคร ซอยประชาสโมสร 44 เลขที่ 226/79
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./023 19 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ตลอดหน้าอาคารสรรพากร และบ้านเลขที่ 3/983การเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./025 19 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยอนามัย 1 และซอย อนามัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./073 19 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณซอยโพธิสาร 2 เลยแยกไปศาลเจ้าปู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./072 19 ต.ค. 2558 ขอเพิ่มโคมไฟ บริเวณ ป้อม อปพร.ชุมชนเทพารักษ์ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./024 19 ต.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้า รพ.กรุงเทพ ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]