ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./181 04 พ.ค. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ ซอย 2 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./082 04 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ 1.ซอยตรงข้ามโรงแรมต้นก้ามปู 2.ฝั่งตรงข้ามโรงแรม สิรินเรสซิเด้นท์ ถ.อนามัย 3.หน้าศาลาชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./841 03 พ.ค. 2559 ชุดไฟหักพัง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งให้ด้วย เสาสุดท้าย ซอยพจนา ซอยแยกที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./180 03 พ.ค. 2559 ขอป้ายห้ามทิ้งขยะ จำนวน 2 ป้าย 1.บริเวณซอยศรีจันทร์ 39 และหน้าวัด ป่าเทพนิมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./840 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณแยกชิดชัย ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./179 03 พ.ค. 2559 จับหมาจรจัด บริเวณซอยศรีจันทร์ 25 ไล่กัดคน เลขที่ 257/120
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./839 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกลางเมือง 5 เข้าซอยสุดตึกหัวมุมตึก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./838 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวรเลขที่ 141/35 ร้านเอียเปียว ซอยอดุลยาราม 3 ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./837 03 พ.ค. 2559 ไฟแดงแยกตลาดหนองใหญ่เสียมาร่วมสัปดาห์แล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหรือซ่อมแซมบ้างหรอ? จะรอให้เกิดอุบัติเหตุก่อนใช่ไหมถึงจะเข้าไปดูแลกัน แยกนั้นอันตรายมากตอนกลางคืน เพราะเป็นถนนเชื่อมหลายอำเภอที่วิ่งเข้าในเมืองขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./836 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับทั้งซอย บริเวณซอยศรีจันทร์ 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./835 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยศรีมารัตน์ 19 กลางซอย หลอดแสงจันทร์ เลขที่ 49/25 2.ซอยศรีมารัตน์ 17 ตรงข้ามป้ายชุมชน สามแยกซอย รวม 2 หลอด 3.ซอยตัน ถ.หมอชาญอุทิศ ตรงข้ามประตูโรงเรียนสามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./834 03 พ.ค. 2559 ขอหลอดไฟเพิ่ม บริเวณ ซอยชัยกมล ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./081 03 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หลังไทยพิพัฒน์ กิ่งไม้หักพาดสายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./833 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 29 ดับตลอดสาย รวมถึงซอย 29 ตัด 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./832 03 พ.ค. 2559 ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 44 เป็นทางสามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./831 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย มิตรภาพ 23 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./830 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดัับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 84/3 ซอยชาตะผดุง หนองสะแบง 2/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./829 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้าน Eights A Day หัวมุมที่มีหมีสีขาวตั้งอยู่ ฝั่งกังสดาล หน้าปากซอยเป็นร้านแว่น เจ เจ อ๊อฟติกเลี้ยวเข้าซอย สี่แยกที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./178 03 พ.ค. 2559 เผาขยะ บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 31/38 ซอยชาตะผดุง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./294 03 พ.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ตรงข้ามกับร้านรื่นรมย์ ร้านแรด ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./243 03 พ.ค. 2559 ขอยืมเต๊นท์ 4 หลัง เก้าอี้ 80 ตัว ตะแคร่ 4 ตัว เนื่องจากโรงเรียนหนองวัด 3ในวันที่ 15 พ.ค. 59 ซอยสุมงคล ตรงข้ามร้านเสริมสวยน้องแตง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./244 03 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ริมทาง เป็นต้นมะขาม ซอยโพธิสาร 17 โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./293 03 พ.ค. 2559 ดูดล้างท่อระบายน้ำ ซอยตันจากแยก ซอย 7/2 ระหว่างหอพักต้นรมย์ กับหอพัทวิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./827 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าช็อต บริวณปากซอยกสิกรทุ่งสร้าง 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./826 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว 4 หลอด นีออนสั้น 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./825 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสายหลักตั้งแต่ ดรงเรียนบ้านโนนชัย มาทางด้านหน้าวัดและซอยราษฎร์คนึง 23 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./824 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 1 และ 2 ถ.ชวนชื่น คุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./823 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 26 ซอย 2 ถ.ชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./822 03 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด หลอดสั้น ถ.หลังศูนย์ราชการ ซอย 3 หลังบ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./242 03 พ.ค. 2559 ขอยืมเต๊นท์ 2 หลังงานบุญเบิกบ้าน ที่ชุมชนโนนหนองวัด 4 ในวันที่ 7 พ.ค. 2559
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]