ชื่อ : สกุล :

25 พ.ค. 2563 สายไฟฟ้าเกิดการ spark เป็นระยะ และบางครั้งมีการลุกไหม้ ครับ อยู่ในซอยชัยพฤกษ์ หลังตลาดโนนทันครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
25 พ.ค. 2563 ตัดต้นมะม่วงต้นใหญ่มากที่อยู่ในบริเวณบ้าน เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนัก ลมแรงมาก กลัวต้นไม้ใหญ่หักโค่นพาดสายไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
อช./290 25 พ.ค. 2563 ขอให้ทางเทศบาล ตัดกิ่งไผ่ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านวัชรธานี5เข้าไปเจอสามแยกจะมีกอไผ่บังแสงไฟอยู่คะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ฟ./943 25 พ.ค. 2563 ไฟฟ้าดับ 2 เสา บริเวณ ซ.ศรีจันทร์ 18 ก่อนถึง ซ.เสรีภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
อช./289 25 พ.ค. 2563 ป้ายซอย 12 น. ชำรุด เสาขาด แยก 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
อป./062 25 พ.ค. 2563 เนื่องด้วยบ้านเลขที่ 500/108 ม.13 ซ.เตียวฮง น้ำถ่วมบ้านทำให้ข้าวของเสียหาย และน้ำที่ไหลมาจากรางรถไฟก็ไหลลงมาโดนตัวบ้านจนเสียหาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
ฟ./942 25 พ.ค. 2563 ไฟฟ้าทางเข้าบ้านไม่ติด ถ.ชาตะผดุง ซ.16 บ้านเลขที่177/5 หรือ 162/46 ก่อนถึงหอพักเต็มสิริ (ป้ายบ้าน ประมูลสังฆมณี)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ท./267 25 พ.ค. 2563 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 2 จุด 1.ซ.1/4 หน้าศาลาชุมชน 2.ก่อนถึงหน้าศาลาชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
อช./288 25 พ.ค. 2563 ขอหินลูกรังเทถนนเชื่อมต่องานที่ทำแล้วเสร็จปลายสุดถนนเหล่านาดี 12 โซนหลังโลตัส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ฟ./941 25 พ.ค. 2563 ไฟฟ้าดับบริเวณ ซ.6 ใกล้ รร.แมมมอธ และปากซอยสกรีนเสื้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
อช./287 25 พ.ค. 2563 ขอรถแม็คโครปรับผิวดินศาลาชุมชน ถ.ฉิมพลี ซ.โม่งคำ คุ้มดอนเงิน เลขที่ 24/6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ฟ./940 25 พ.ค. 2563 ไฟฟ้าดับชุมชนดนนทัน 1.ถ.ฉิมพลีหลังวัดโพธิ์ หน้าโฮสเทลเลขที่ 175 2.ถ.ฉิมพลี ซ.5/1 หน้าบ้านเลขที่ 28/11 3.ถ.รอบบึง ซ.6 (ซ.โนนทอง) ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
อส./388 25 พ.ค. 2563 ขอให้เข้าไปเก็บขยะที่ ซ.โตโยต้า บึงหนองแวง เนื่องจากเห็นรถขยะไปเก็บขยะที่ดับเพลิงบึงหนองแวง แต่ไม่เข้ามาเก็บในซอยโดยอ้างว่ารถขยะเข้าออกยาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
อช./286 25 พ.ค. 2563 ขอให้ตัดกิ่งไม้และลดความสูงของกิ่งไม้ลงอีกในบริเวณบ้านเลขที่ 243/81 หมู่บ้านไทยสมุทร ติดต่อผู้ร้องก่อนเข้าไปตัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ฟ./939 25 พ.ค. 2563 ไฟฟ้าดับ 2 จุด บริเวณหน้าศาลาชุมชุมหลังศูนย์ราชการ ซ.14 และ ซ.14/8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ท./266 25 พ.ค. 2563 ลอกท่อระบายน้ำในชุมชนจากปากซอยเมตตา 1 ถึงบ้านเลขที่ 666/106
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ท./265 25 พ.ค. 2563 ขอรถ JCB ขุดลอกวัชพืชออกจากร่องน้ำ ปากซอยเมตตาถึงหน้าวัดหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
อช./285 25 พ.ค. 2563 ขอให้ตัดกิ่งไม้บริเวณหน้าโลตัส เอ็กซ์เพลส สาขาหน้าโรงเรียนแก่นนคร เพิ่มเนื่องจากเคยแจ้งให้มาตัดแล้ว และมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตัดให้แล้ว แต่ก็ยังคงใกล้สายไฟเหมือนเดิม จึงอยากให้มาตัดเพิ่มให้อีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ฟข./022 25 พ.ค. 2563 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณระหว่าง ซ.ศรีจันทร์ 19 ไปเส้นชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ฟ./938 25 พ.ค. 2563 ขอโคมไฟพร้อมหลอด 3 หลอด ซ.ลอนดอน 1 จุด ตรงกลางซอย 1 จุด และท้ายซอย 1จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
อค./047 25 พ.ค. 2563 เนื่องจากเพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านเลขที่ 90/233 มีการปล่อยน้ำเสียออกมาในเขตบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ฟ./937 25 พ.ค. 2563 สายไฟขาด ทำให้เกิดประกายไฟ และเป็นช่วงฝนตก บริเวณ เส้นถนนหลังตลาดสามแยกโนนทัน ประมาณ 150-200 เมตร จะเจอป้าย มรดกอีสานเสาไฟที่สายขาด เสาสุดท้ายซอย ซึ่งเป็นซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ฟ./936 25 พ.ค. 2563 ไฟฟ้าดับ ต้นเสาแรกของซอย ถนนหลังตลาดสามแยกโนนทัน ในซอยป้ายชื่อ มรดกอีสาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
ท./264 25 พ.ค. 2563 ลอกท่อ ถ.กลางเมืองตรงไปรษณีย์หัวมุมทางออกตลาดบางลำภู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
อท./064 22 พ.ค. 2563 ข้าพเจ้าประชาชนในชุมชนหนองวัด 2 ได้ประสบปัญหา 1.มีรถจอดแช่ที่ปากซอยบ้านโนนหนองวัด ซอย 2 เป็นจำนวนมากทำให้การสัญจรลำบาก 2.มีการจอดแช่รถที่ปากซอย 4 หนองวัดเป็นจำนวนมาก สัญจรลำบาก ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ด้วย เส้นทางรถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
อส./387 22 พ.ค. 2563 ขอถังขยะ 1 ใบ เพราะยังไม่มีถังขยะเลยค่ะระแวกนั้น บริเวณบ้านเลขที่ 429 หมู่ 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
ฟ./935 22 พ.ค. 2563 ไฟฟ้าดับ หลอดไหม้ ปากซอยสมานมิตร 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
อส./386 22 พ.ค. 2563 ขอถังขยะเพิ่ม เนื่องจากมีถังขยะหายไป 3 ถังจากในซอยศรีจันทร์ 8 ไม่ทราบว่ามีใครมาเอาไป ซึ่งโดยปกติแล้วมี 4 ถังก็ไม่พอกับจำนวนขยะในซอย เนื่องจากทางเทศบาลไม้ได้เข้ามาเก็บขยะทุกวัน รบกวนช่วยดำเนินการให้ด้วยค่ะ เพื่อสุขลักษณะที่ดีของคนในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
ฟ./934 22 พ.ค. 2563 ขาโคมไฟส่องสว่างชำรุด 1 จุด ในซอย มะลิวัลย์ 11 หน้าบ้านเลขที่ 90/7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
ฟ./933 22 พ.ค. 2563 ไฟ้ฟ้าส่องสว่างดับ - ในหมู่บ้านศรีธานี ซอย 2 ดับ 1 จุด - ในซอยมะลิวัลย์ 11 ดับ 2 ดับ 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615]