ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./126 19 มิ.ย. 2562 ก่อนถึงมุมถนนมิตรภาพตัดกับถนนมะลิวัลย์ ติดกับตู้ชุมสายโทรศัพท์ ฟุตบาทเป็นตัวหนอน ( ก่อนหน้านั้น มีการแจ้งประปาแตก นาน 1 เดือน มีการแก้ไขแล้ว ) ดินใต้พื้นตัวหนอน ดินทรุด จึงเรียนแจ้งให้มาปรับปรุงฟุตบาทบริเวณดังกล่าวด้วย แจ้งไว้วันที่ 19 มิถุนายน 62 ช่วยดำเนินการโดยด่วน.. ขอบคุณคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟข./023 19 มิ.ย. 2562 ขอขยายเขตไฟฟ้า ในซอย บริเวณถนนหลังศุนย์ราชการ ซ.ธนาคารกรุงเทพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./359 19 มิ.ย. 2562 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ซอยใกล้ๆหมุ่บ้านบ้านเรา2 ถนนศรีจันทร์ ตามแผนที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./358 19 มิ.ย. 2562 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 1 ฝา บริเวณซอยศรีจันทร์33 หน้าบ้านเลขที่ 144/18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1261 19 มิ.ย. 2562 ไฟฟ้าแสงสว่างดับบริเวณ บ้านเลขที่ 307 ซ.วุฒาราม9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1260 19 มิ.ย. 2562 ไฟฟ้าแสงสว่างดับ2 จุด บริเวณซอยพจนา3 บ้านเลขที่114/53 ม.14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1259 19 มิ.ย. 2562 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมุมทางแยกซอยศิลปสนิท 12 หน้าบ้านเลขที่37/74
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1258 19 มิ.ย. 2562 ขอเปลี่ยนโคมไฟเนื่องจากอันเก่าชำรุด 2 จุดบริเวณศรีจันทร์31 และศรีจันทร์35
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1257 19 มิ.ย. 2562 ไฟฟ้าดับ6 จุด บริเวณถนนรอบบึงหนองใหญ่2 จุด, ถนนศรีจันทร์33 ,ใกล้ๆวัดป่าศิริวันวนาราม ตามแผนที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1256 19 มิ.ย. 2562 ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอด 1 จุด บริเวณถนนชีท่าขอน ตรงร้านขายของชำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1255 19 มิ.ย. 2562 ไฟฟ้าดับ หลอด LED บริเวณปากซอยสามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1254 19 มิ.ย. 2562 ไฟฟ้าดับบริเวณ ปากซอยศรีจันทร์11/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1253 19 มิ.ย. 2562 ไฟฟ้าดับบริเวณ ซอยสุขสบาย บ้านเลขที่39/1 และซอยประสารมิตร บ้านเลขที่ 88/16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1252 19 มิ.ย. 2562 ขอไฟส่องสว่างเพิ่มเติมจำนวน 2 จุด 1.กลางซอย9/2 ถนนฉิมพลีซอย9 2.หน้าบ้านเลขที่32/42 ฉิมพลีซอย9/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อท./073 19 มิ.ย. 2562 มีการขายของกีดขวางทางจราจรเข้าออกในซอยเนื่องจาก มีรถเข็นขายแตงโมและขายทาโก๊ะยากิ อยู่หน้าปากซอยทั้ง2ฝั่งทำให้รถเข้าออกในซอยลำบาก บริเวณถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตรงหน้าปั้ม ปตท.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./357 19 มิ.ย. 2562 ขอเปลี่ยนเสาบอกชื่อซอย บริเวณ ฉิมพลีซ.9 เนื่องจากเสาชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./358 19 มิ.ย. 2562 ขอให้ตัดกิ่งไม้ บริเวณข้างขนส่งขอนแก่นแถวๆทางถนนคนเดิน ข้างอาคาร3 จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ หักทับรถบ่อยมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./357 19 มิ.ย. 2562 บ่อพักชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่184/8 ซ.ชาตะผดุง10/1 ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1251 19 มิ.ย. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอย10 ถ.หลังเมืองไปทาง 4 แยกไฟแดงธนาคารไทยพาณิชย์ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./356 18 มิ.ย. 2562 ไฟกระพริบชำรุด บริเวณ ถนนหลังศูนย์ราชการ1 ตรงหน้า ตชด. ทางเลี้ยวขึ้นไปทาง บขส.เก่า ตรงร้านขายไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./268 18 มิ.ย. 2562 ขยะล้นถนน ไม่มาเก็บ 4 วันแล้ว เดือดร้อนมากคะ บริเวณซอยน้ำทิพย์ 1 หลังโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ท./356 18 มิ.ย. 2562 ฝาท่อระบายน้ำบนทางเท้าเปิดออก ตั้งแต่ร้านจ่าบาวน์ลาบเป็ดถึงสามแยกบาดาล ถนนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อป./066 18 มิ.ย. 2562 ตัดต้นไม้ตายหน้าร้านจ่าบาวน์ลาบเป็ด ถนนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1250 18 มิ.ย. 2562 ไฟฟ้าส่องถนนดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 9และซอย12 และถนนศรีมารัตน์ ทั้งหมดตามแผนที่ จำนวน 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./355 18 มิ.ย. 2562 ขอลอกท่อ ถนนศรีมารัตน์ ทั้ง 2 ข้าง และซอย12 ไม่ได้ลอกมาหลายปีทำให้ท่ออุดตันประมาณ 800 เมตร แถวโรงพยายาลกรุงเทพ และรร.มหาไถ่สามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./267 18 มิ.ย. 2562 ขอให้พ่นยาฆ่ายุงให้เนื่องจากยุงลายเยอะ ในชุมชนโนนทัน4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อช./355 18 มิ.ย. 2562 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณร้าน ป.ปลาโนนทันใกล้ๆเซเว่นโนนทันฝั่งเจ้าแม่กวนอิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1249 18 มิ.ย. 2562 สายไฟพันกัน อยากให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บให้เรียบร้อยเนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายได้ บริเวณ ร้าน ป.ปลาโนนทัน ใกล้เซเว่นโนนทันฝั่งเจ้าแม่กวนอิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./354 18 มิ.ย. 2562 ฝาท่อระบายชำรุด บริเวณ หน้าบริษัทแก่นนครยานยนต์ ถ.หน้าเมือง ใกล้ธนาคารกสิกร 1 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./354 18 มิ.ย. 2562 ขอให้ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ต้นไม้ดังกล่าวโตค่อนข้างไวอยากให้ตัดให้สั้น บริเวณ ร้านโอปอ บุพเฟ่ ถนนกัลปพฤกษ์ ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยกันนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511]