ชื่อ : สกุล :

Before
After
28 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าตรงมุมโพธิสารซอย15. ดับหลายวันแล้วครับขอความกรุณาผู้มีอำนาจสั่งซ่อมด้วยครับเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
28 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ เปลี่ยนหลอดไฟ กลางเมือง ซ.15 หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
28 เม.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ซ.เหล่านาดี4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
28 เม.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้หลังอาพาทต์เมนท์กัลเชอร์ปาช์ล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
28 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับชุมชนบ้านตูม ซ.สีชมพู ตรงข้ามบ้านคุณพ่อประสาน ภาภักดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
28 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับในซอยประชาสโมสร19 (ซอยขายของทุกอย่าง20บาท) 7จุเป็นหลอดนีออนยาว2หลอดด และอีกหนึ่งจุดอยู่หน้าบ้านเลขที่ 179/35และ179/44 ปากซอยพอดี ตรงข้ามกับหอพักเพชร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
28 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ หลังศูนย์ราขการ2 (สุขสำราญ) ตรงข้าง ต.ช.ด. 2หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
28 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ กลางเมือง ซ.9 ไฟดับ1หลอด(หลอดนีออนเล็ก)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
28 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ 1จุด บริเวณซอยกลางเมือง11 หลอดนีออนเล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./792 27 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าแสงสว่างถนนในชุมชนธารทิพย์ ดับหมด 2 คืนแล้ว แก้ไขให้ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./791 27 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยสุขสบาย ซอยธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./790 27 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 172/19 ถ.ประชาสโมสร จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./789 27 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยธารทิพย์ ซอย 2 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อป./041 27 เม.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ภายในบ้าน บริเวณ เลขที่ 666/259 ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./788 27 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยชุมชน จำนวน 5 จุด ในชุมชนทุ่งเศรษฐี ซอยประชาสโมสร 48
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./787 27 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/2 ตรงข้ามร้านขายส่ง ลีมาร์ท ถ.สามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./102 27 เม.ย. 2560 ฟุตบาธชำรุด บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ตัด ถ. ชาตะผดุง ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./166 27 เม.ย. 2560 เก็บกิ่งไม้ และที่นอน บริเวณ 1. ซอยห้าพฤศจิกา บริเวณ ( ด้านหลัง เซงซุ่นเฮง ) 2.-ด้านข้าง โรงเรียนฮั้วเคียวซอยชัยพัฒน์ ตัด ถ.ห้าพฤศจิกา 3. ซอยสุภธีระ หน้าร้านปลากระบอก 4. ซอยสุภธีระ ดอนโดอักมอล์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ท./231 27 เม.ย. 2560 แก้ไขปัญาหาน้ำท่วมบริเวณ หน้าโรงเรียน อนุบาลแก้วกรุณา ถ.ประชาสโมสร 31/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./165 27 เม.ย. 2560 เก็บขยะ บริเวณ ระหว่าง บ้านเลขที่ 171/219 ถ.ประชาสโมสร 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ท./230 27 เม.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ บริเวณตลาดโนนทัน ใกล้ซอย โอวาแก๊ส ถ.ฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./229 27 เม.ย. 2560 การปล่อยน้ำเสีย ลงที่ดิน บริเวณ ซอยกังวาล ถ.บ้านกอก ตรงข้ามกับ ม.ภาคฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./786 27 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ในซอย บริเวณ 1. ด้านข้างโรงแรมออคิด 2. ปากซอยเวชพงษ์ 2 ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./101 27 เม.ย. 2560 ขอวางลูกระนาดใหม่ บริเวณ โรงเรียนบ้านศรีฐาน โรงแรมออคิด ซอยวัดป่าชัยวัน ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./785 27 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าวัดมรรคสำราญ ไฟฟ้าดับตลอดสาย ชุมชนดอนหญ้านาง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./191 27 เม.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 30 ถ.กลางเมือง ตัด ถนนพิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./190 27 เม.ย. 2560 การปรับพื้นที่สาธารณและล้อมรั้วให้เรียบร้อย บริเวณ ชุมชภายในชุมชนศรีฐาน 2 ซอยวัดป่าชัยวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./164 27 เม.ย. 2560 สุนัขเจ้าของหอ เลขที่182/26 เวลาปล่อยสุนัขมาขี่เยี่ยวบนถนน สุนัขจะ เข้ามาเยี่ยวและวิ่งไล่แมวในบริเวณหอพัก ดิฉันซึ่งติด ข้างบ้านเจ้าของสุนัข บอกเจ้าของยังเฉยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ท./228 26 เม.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ หน้าบริษัทอินเตอร์ลิงค์ ถ.อนามัย ตรงข้ามวิทยาลัยสาธารณสุข ใกล้โรงหนังแก่นคำเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./784 26 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยสุขใจ 1 หลอด ซอยกลางเมือง 14 จำนวน 1 หลอดซอย กลางเมือง 18 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274]