ชื่อ : สกุล :

Before
After
15 ธ.ค. 2560 แจ้งหลอดไฟในซอยไม่ติดหรือติดยากมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับในซอย40หน้าบ้าน222/138
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./320 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 7 3 จุด ถ.ศรีมารัตน์ 8/5 1 จุด และ ช.ชานัน ใกล้โรงแรม พ.พานอีก 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./058 15 ธ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 21/23 ถ.อำมาตย์ ต้นมะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./319 15 ธ.ค. 2560 หลอดไฟฟ้าหล่นแตก บริเวณ เลขที่ 323/2 หอเลิศวลักษณ์ ถ.ประชาสโมสร ชุมชนบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./318 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หนองสระพัง ศาลเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./317 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 การบัญชี ( เอาบันไดไปด้วย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
15 ธ.ค. 2560 ร้องทุกข์ครั้งที่ 2 ขอให้เร่งรัดยกเลิกจุดทิ้งขยะปากซอยกสิกรทุ่งสร้าง 12 และทำความสะอาดทางเท้าและพื้นถนนโดยด่วน จักขอบคุณยิ่ง(เลขที่คำร้องครั้งที่1 อส./052 วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./316 15 ธ.ค. 2560 ขอเพิ่มชุดโคมไฟ 1 หลอด บริเวณ ถ.อำมาตย์ เสาที่ 4 ตัด ถ.สามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./315 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพักแก่นเพชร ถ.รอบเมือง หลังวิทยาลัยอาชีวะ สามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./314 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 119 ซอยมะลิวัลย์ 2 เข้าซอยะนาคาร กรุงไทย ฝั่งขวามือ เสาสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./312 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 227/22 และ 227/71 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./057 15 ธ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าโรงเรียนภัสสกุญช์บริรักษ์ ตรงข้ามร้านรถคาวาซากิ ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./311 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 58/1 ซอยสีดห และ ซอยสุขสบาย โพธิสาร 15 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./313 15 ธ.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าปากซอยราษฎร์คนึงซอย 9 ต้นที่ 3 ดับเป็นเวลานานมากแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./310 14 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอนามัยหน้าประตู มาลาเรียควบตุมโรค สามแยกพอดี ประตูทางเข้า ออก ทางโค้งหักมุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./308 14 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 165/48 ถ.เหล่านาดี ซอย 12/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./039 14 ธ.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ อร่อย สามเวลาตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./051 14 ธ.ค. 2560 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ทางเข้าซอยศรีจันทร์ ซอย 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
14 ธ.ค. 2560 แนะนำงานบริการครับ เห็นควรให้มีเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานครับ (หลักเมือง) กรณีขาดเหลือเอกสารใดจักได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางไปการ้านไกลๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./307 14 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด 1.ตรงหม้อแปลงซอยสวัสดี 1 2.เสาที่ 2 นับจากปากซอยสวัสดี 2 3. ปากซอยโต๊ะ จีน ซอยดรงเรียนไพบูลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./052 14 ธ.ค. 2560 ขอให้ยกเลิกจุดทิ้งขยะบนทางเท้าปากชอย 12 และทำความสะอาดคราบน้ำมันพืชและเศษอาหารที่ติดบนทางเท้าและพื้นถนน ผู้ทำสกปรกหลักอยู่ใกล้เคียง กรุณาให้คำแนะนำเขาด้วย การนำไปทิ้งและการบำบัดที่อื่นโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./309 13 ธ.ค. 2560 ช่วยแก้ไขไฟส่องถนนหน้าโรงแรมอวานีด้วยครับ กลางคืนมื้ดมาก และก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว อีกทั้งโรงแรมมีผู้ใหญ่หลายท่านเข้ามาพักหรือมาประชุม รวมถึงแขกที่เข้ามาพัก จึงอยากให้ช่วยแก้ไขด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยและความสวยงามของขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./306 13 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าสาธารณ ซอยพัทยา 2 (สุดซอย) ดับหลายวันแล้วค่ะ กรุณาซ่อมด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./304 13 ธ.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ บ้านเลขที่ 124/31 - 64 จำนวน 2 จุด ถ.ศรีจันทรื 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./303 13 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยราษฎร์คนึง 35 หน้าบ้านเลขที่ 108/22 จำนวน 2 หลอด ชุมชนโนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./050 13 ธ.ค. 2560 จับสุนัขจรจัด บริเวณ ในซอยหน้าเมือง 17 ช่วงกลางซอย มากกว่า 10 ตัว ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./305 13 ธ.ค. 2560 ไฟถนนดับมาร่วม 5 เดือนกว่า ปลายกันยายน 2560 เคยทำการไปเขียนคำร้องเรียนชั้น 3 มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงให้กรอกใบคำร้องเรียนให้มาซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ จนถึงวันนี้นี้ร่วม 3เดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟยังคงดับเหมือนในภาพ คาดหวังว่าการร้องเรียนครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อป./007 12 ธ.ค. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 6/12-13 ติดกับปั๊มแก๊ส กอนถึงธนาคารเกียรตินาคิน ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./302 12 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้างสวนสุพรรณิการ์ด้าน ทิศใต้ สวนสุพรรณิการ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341]