.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./870 10 พ.ค. 2559   อยากให้ครอบเสาไฟฟ้า สายสลิง ที่อาจจะทำให้เกิดเหตุอันตรายรถล้มเป็นต้น บริเวณสอนขับรถไอดีไดเวอร์ ซ.ศรีจันทร์ 29 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./184 10 พ.ค. 2559   อยากให้จัดคนมาทำความสะอาดถนน ในซอยศรีจันทร์ 25 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./257 10 พ.ค. 2559   ขอไฟกระพริบ บริเวณ ทางโค้งป่า กลางเมือง เนื่องจากมีอุบัติเหตุบ่อยมาก ๆ ติดต่อผู้ร้องฯเพื่อชี้จุดเพิ่มเติม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./866 10 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย ในซอยพัทยา 1, 2, 3, 4 ตลอดสายโนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./305 10 พ.ค. 2559   ขอขยายท่อระบายน้ำ ที่ลอดคลองส่งน้ำของชลประทานมีขนาดเล็ก ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ อยากให้ประสานชลประทาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข อยู่ข้างบ้านเราสอง หมายเหตุ ติดต่อผู้ร้องฯ เพื่อชี้จุดท่อระบายน้ำ ตามเบอร์ที่ให้ไว้ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./253 10 พ.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ ในซอยกลางเมือง 19 ถ.หน้าเมือง หนองวัด 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./083 10 พ.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ หักทับหลังคา ได้รับความเสียหาย บริเวณซอยศรีจันทร์ 29 ตรงข้ามเลขที่ 178
อช./254 10 พ.ค. 2559   ขอต้นคูณ ปลูกบริเวณ ศาลาชุมชน หัวสะพานสัมพันธ์ จำนวน 10 ต้น ขนาด 2 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./111 10 พ.ค. 2559   ขอยางมะตอย บริเวณ ถนนในซอยหลังตลาด อ.จิระ บริเวณหน้าร้าน ประภาสเภสัช ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./865 10 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ไม่ติด 21 หลอด ใกล้วัดจอมศรี ตลอดสาย ชุมชนศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./864 10 พ.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ซอยศรีจันทร์ 29 ตรงข้ามซอยปิ่นถวิล ชุมชนศิริมงคล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./304 10 พ.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยศรีจันทร์ 41 หน้าโมเดอร์ 99 หนองใหญ่ 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./863 10 พ.ค. 2559   หลอดไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หอพักคนภูธร ซอยศรีจันทร์ 24 ติดกับบ้านเลขที่ 128 หนองใหญ่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./256 10 พ.ค. 2559   ขอไฟกระพริบ และ กระจกนูน บริเวณ ซอยศรีจันทร์25 มุมไทยพิพัฒน์ กับซอยศรีจันทร์ 29แยกเส้นไปชลประทาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./862 10 พ.ค. 2559   ขอเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้า เนื่องจากเก่าและเป็นสนิม บริเวณซอยโพธิ์ทอง ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./306 10 พ.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ขอบตัวยู เลขที่ 200/2 ซ.ชัยพฤกษ์ ถ.ชาตะผดุง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./861 10 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 5 ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./113 10 พ.ค. 2559   ขอทำจุดชะลอความเร็ว ในถนนศรีจันทร์ 10/1 และจุดทางโค้ง หอพักสกาพร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./860 10 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณบ้านเลขที่ 3/414 ซอย 4 ตรงข้ามบ้านประธานชุมชนการเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./859 10 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บึงแก่นนคร ติดกับ อปพร. สายไฟชำรุด ใกล้ห้องน้ำ 200 ปี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./858 10 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ไฟนีออนในซอย หมู่บ้านไทยประเสริฐ ดับติดกัน 3 หลอด ถ.พิมพสุต เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./857 10 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามสะพานเล็กทางเข้า อปพร. สะพานปูนบึงแก่นนคร ใกล้ 200 ปี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./252 10 พ.ค. 2559   ขอยืมเต๊นท์ 2 หลัง บุญเบิกบ้าน อยาให้ตั้งเต๊นท์ วันที่ 19 พ.ค. 2559 บริเวณ ศาลาชุมชนหน้าวัดหนองแวงด้านข้างวัด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./856 10 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล ทางไปบ้านตูม การเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./855 10 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด .ซอยเหล่านาดี 8/2 หลังวัดนันทิการราม ซอย2 ถ.เหล่านาดี ซอย 10/24 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./015 10 พ.ค. 2559   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถ.มิตรภาพ ซอย 7 ชุมชนหนองแวงตราชู 4 ความยาว 300 เมตร นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อช./251 10 พ.ค. 2559   ขอรถเกรด บริเวณซอยข้างลานไม้ ถ.มิตรภาพ ชุมชนหนองแวงตราชู 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./302 10 พ.ค. 2559   วางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยโอ๋ เสริมสวย วางท่อขนาด 60 ซม.ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร สำนักการช่าง
ท./301 10 พ.ค. 2559   ขอลอกท่อระบายน้ำอุดตัน โดยใช้แรงงานชุมชน ท่อขนาด 60 ชุมชนธนาคร ซอยประชาสโมสร 40 ,42 ,44 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./300 10 พ.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 227/583 ซ.ประชาสโมสร 48 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]