.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./185 12 พ.ค. 2559   เก็บขยะ บริเวณ ร้านติ๊กแจ่วฮ้อน ริมบึงแก่นนคร ห้องน้ำ ด้านหลังและด้านหน้า มีการวางขยะเรี่ยราดไม่เก็บ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./881 12 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในชุมชน 4 จุด คือ ปากซอย 10 , 12 และซอย 5 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./880 12 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าที่เอนให้สายไฟฟ้าตึง บริเวณ ฃุมชนมิตรภาพ สายไฟหยอนคล้อยมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./882 12 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว เลขที่ 142/45 ถ.รอบบึง ใล้ กงศุลจีน โนนทัน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./187 12 พ.ค. 2559   แจ้งตัดต้นไม้/หญ้าในซอยประชาสโมสร 31/1 ข้างโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น การสัญจรไปมาไม่สะดวก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./314 12 พ.ค. 2559   ขอให้ล้างท่อระบายน้ำ เนื่องจากบ้านเลขที่279 ถนนรอบเมือง ตรงติดกับร้านเฝอ ท่าบ่อ ได้ร้องขอให้เทศบาลได้มาดูดล้างท่อระบายน้ำที่ข้างบ้าน เพราะเกรงว่าปล่อยไว้นานน้ำจะไหลไม่สะดวก เพราะท่อระบายน้ำเต็มไปด้วยเศษขยะที่ไม่ย่อยสลาย จึงอยากให้ช่วยดำเนินการให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./086 12 พ.ค. 2559   ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่227/205 เพราะติดไฟฟ้าแรงสูง และต้นสัตบรรณ ขวางทางสาธารณะ เลขที่ 227/301
ท./313 12 พ.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ บ้านเลขที่ 227/227 ชุมชนทุ่งเศรษฐี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./879 12 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ในชุมชนบริเวณ ซอย52 จำนวน1จุด ซอย50จำนวน 1 จุด ซอย48 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./312 12 พ.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์ ดูดล้างท่อระบายน้ำ ซ.ศรีจันทร์21 ถ.ศรีจันทร์ ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำไหลตามร่องไม่ได้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./114 11 พ.ค. 2559   ฟุตบาธชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ เลย รพ.ศูนย์ขอนแก่น หน้าร้านขายยาพาติโน่ บ้านบะขาม ตรงหน้า เซเว่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./112 11 พ.ค. 2559   ไหล่ทางของถนน ริมบึงหนองแวงตราชู ชำรุด ฝั่งตะวันออก ตรงข้ามร้านอาหารช้างยิ้ม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./878 11 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 หลอด ร้านเรือนสุขภาพ ถ.เฉลิมพระเกียรติ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./877 11 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 90/579 ซอยศรีจันทร์ 8 เข้าซอย 40 เมตร สามแยกเลี้ยวซ้าย เสาที่ 2 สุดซอย หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./310 11 พ.ค. 2559   ท่ออุดตัน บริเวณ เลขที่ 197/17 ซอยมิตรภาพ 8/7 ห้องเย็น BP เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./876 11 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 101 ซ.นิรภัยบุญเหมาะ ถ.ราษฎร์คนึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./307 11 พ.ค. 2559   เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด 1.หน้าตู้เย็นข้างศาลเจ้าพ่อทองสุข 2.หน้าร้านไก่สดแหลมทอง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./875 11 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 2 จุด หน้าบ้านเพียงนิเจอร์ หลังตำรวจทางหลวง และอีกจุด หน้าบ้านเลขที่ 105/3 ถนนศิลปสนิท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./309 11 พ.ค. 2559   ฝาปิดปากบ่อไม่มี 3 จุด เดือดร้อนมาก ฝาบ่อไม่มี รถตกท่อระบายน้ำ บ่อยมาก ตรงศรีจันทร์ 20 หน้าศรีบุญเรืองอาพาร์ทเม้นต์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./874 11 พ.ค. 2559   ซ่อมแซมไฟฟ้า รางไฟชำรุด พร้อมหลอดชำรุด จำนวน 1 จุด ตรงบ้านเลขที่ 168/78 ซอย26 รุ่งเรืองวิลเลท ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./873 11 พ.ค. 2559   ซ่อมแซมและบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างถนนและในซอย ชุมชนสามเหลี่ยม 5 จำนวน 4 จุดตามแผนที่ ที่แนบมานี้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./872 11 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด และชำรุด จำนวน 8 จุด ทั้งข้างเซเว่น และซอยคุ้มพรประทาน และตรงบ้านร่มเย็น และตรงถ.มะลิวัลย์ ไทยสมัย ตามแผนที่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./308 11 พ.ค. 2559   ขอวางท่อระบายน้ำตรงบ้านเลขที่ 89/7 ในซอย11 ถ.มะลิวัลย์ เจ้าของบ้านชื่อนายพรมมา .... เนื่องจากน้ำเนื่องจากน้ำท่วมบ่อยเวลาฝนตกท่วมไปใต้ถุนบ้านเลย เนื่องจากพื้นที่ข้างเคียงมีการถมดินสูงกว่า จึงทำให้น้ำไม่ไหวออกไปเกิดการเอ่อล้นท่วมบ้าน ช่วยวางท่อ 6 นิ้ว ให้ด้วยครับ หรือขุดถนน ซ.11 เพื่อวางท่อไปอีกฝั่งของถนน ซึ่งจะมีท่อระบายน้ำอยู่ เพื่อจะได้วางท่อได้ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./868 11 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 20 จำนวน 1 หลอด ใกล้ ศรีบุญเรืองอพาร์ทเม้นต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./867 11 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 1 ถ.ประชาสโมสร 52 หนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./869 11 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 2/7 และหน้าบ้านเลขที่ 5/1 ถ.ราษฎร์คนึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./871 10 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซ.ชาตะผดุง แยก ซ.ชาตะผดุง4 จำนวน1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./085 10 พ.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ปกคลุมสายไฟ บริเวณ เลขที่ 111/19 ซอยวีรวรรณ ถ.หน้าเมือง ชุมชน กศน.
อช./255 10 พ.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์หินใส่สนามเปตอง ใกล้กับบ้านแม่แดงเลขที่168 ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ถ.เหล่านาดี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./084 10 พ.ค. 2559   ขอให้ตัดกิ่งไม้ ทับสายไฟ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 8/2 และ 8/3

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]