.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   27 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./218 25 มี.ค. 2559   ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ทั้งหมด ในซอยวีรวรรณ ฝั่งรั้วห้องสมุดประชาชน ถึง รั้วด้านหลังโรงเรียน แก่นนคร นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./217 25 มี.ค. 2559   ลอกท่อระบายน้ำ ในซอยชัยพฤกษ์ 6 ความ ยาว 340 เมตร ถ.ชัยพฤกษ์ - ซอยทานตะวัน ความยาว 670 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./216 25 มี.ค. 2559   ลอกท่อระบายน้ำ ซอยพร้อมเพรียง ความยาว 310 เมตร และ ซอยร่มเย็น ความยาว 310 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./214 25 มี.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน อยู่ในพิมานชล เฟส 3 ซอย 21 + 22 + 23 + 24 + 24/1 และ 24/2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./215 25 มี.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณ ซอยวิเศษ ถึงซิยศรีมารัตน์ 5 คลินิคนิรมลเก่า ใกล้อู่ซ่อมรถและซอย ศรีมารัตน์ 1 ใกล้ รพ.กรุงเทพ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./130 24 มี.ค. 2559   พ่นยุง บริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ถ.ศรีจันทร์ 43 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./684 24 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอย 4/10 หน้าบ้านเลขที่ 151/7 ชำรุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./213 24 มี.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณสี่แยกร้านยาอารีย์ ถ.กลางเมือง หนองแวงเมืองเก่า 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./212 24 มี.ค. 2559   ขอให้ตรวจสอบจุดเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.วุฒาราม ตัด ถ.หน้าเมือง โนนหนองวัด 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./683 24 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ปากทางเข้า กศน. ถัดจากตู้โทรศัพท์ ถัดไป 1 เสาไฟ ทางเข้าซอย วีรวรรณ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./682 24 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 5 ซอย 7 ซอย 8 ซอย 10 ซอย 11 หลอดสั้น 5 หลอด หลอดยาว 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./129 24 มี.ค. 2559   ขอถังขยะจำนวน 5 ถัง ในชุมชนโนนทัน 8 ถ.โพธิสาร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./175 24 มี.ค. 2559   ป้ายบอกชื่อซอยในชุมชนโนนทัน 8 มีซอย 8 และซอยยังไม่มีชื่อ ทำให้ไม่สะดวกในการติดต่อในชุมชน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./211 24 มี.ค. 2559   ลอกท่อระบายน้ำในชุมชน โดยใหช้แรงงานชุมชน ชุมชนโนนทัน 8 ถ.โพธิสาร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./681 24 มี.ค. 2559   ซ่อมไฟฟ้า บริเวณ ซอยพัทยา 1 แยกบ่อนไก่แยกติดรั้วหมู่บ้านวราศิริไม่ติด 2 หลอด ติดประตูวราศิริ 1 หลอด สุดซอยรั้ววราศิริ 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./685 24 มี.ค. 2559   ไฟสว่างดับ5จุดชุมชนสนามกีฬา1จุดที่1ปากซอย10ติดร้านอาหารตามสั่งอิสลามจุด2โคมไหญ่สูงปากซอยเหล่านาดี12จุด3ห่างโคมไหญ่มาทางตะวันออก3ต้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./029 23 มี.ค. 2559   กีดขวางฟุตบาธ บริเวณ ซอย 14 ร้านค้า ล้ำมีการจอดรถ บนทางเท้า ในซอย ถึงปากซอย 14-16 ถ.ชาตะผดุง สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./680 23 มี.ค. 2559   ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณ ซอย 12 ถ.ชาตะผดุง ระหว่างใกล้สุดซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./085 23 มี.ค. 2559   ปรับปรุงผิวจราจร เป็นลูกระนาด บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./210 23 มี.ค. 2559   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 596/3-7 ถ.หน้าเมือง ชุมชนหนองวัด 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./174 23 มี.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สนามกีฬา ทางเข้าชุมชนสนามกีฬา 2 ถงเหล่านาดีซอย 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./209 23 มี.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอย 29 ติดกับ ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./208 23 มี.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ อุดตัน ไหลออกมา ด้านนอกตรงข้าม สำนักงานประปา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./207 23 มี.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จากถนนประชาสโมสร ซอย 29 ประมาณ 40 เมตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./679 23 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ ซอย 14/3 หน้าหอพักใบบัว หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./206 23 มี.ค. 2559   เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ บ้านเลขที่ 271/1 ตรงข้ามร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ข้างร้านอาหาร บนดิน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./205 23 มี.ค. 2559   ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 409/10 ถ.รถไฟ ดรุณสำราญ สำนักการช่าง
ท./204 23 มี.ค. 2559   ลอกท่อระบายน้ำ หลัง Town Home ติดกำแพงวัดวุฒาราาม ด้านตะวันตก ชุมชน กศน. สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./678 23 มี.ค. 2559   ขอเพิ่มหลอดไฟ + โคมไฟ จำนวน 1ชุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 397/60 ซอยสว่างทิพย์ ถ.รถไฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./058 23 มี.ค. 2559   มีฝุ่นตลอดวันบริเวณถนนหลังวัดวุฒาราม จนถึง ศูนยืข่าวสยามรัฐ ขอรดน้ำวันละ 2 ครั้ง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]