.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   26 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./245 15 มิ.ย. 2561   ทาสี ขาว-แดง ปากซอย ศรีจันทร์10 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1127 15 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ หลายจุดตามแผนที่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1126 15 มิ.ย. 2561   ไฟดับ หลังศูนย์ราชการ1 ซอย 4/1 หน้าร้านค้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1124 15 มิ.ย. 2561   ไฟดับ 3 หลอด หมู่บ้านพักนักกีฬา ซ.เหล่านาดี4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1125 15 มิ.ย. 2561   ไฟดับบริเวณ สุดซอยบ้านประธาร หนองแวงเมืองเก่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./251 15 มิ.ย. 2561   ด้วยมีความเดือดร้อนเนื่องด้วยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ยื่นกิ่งพาดเกี่ยวกีกขวางสายไฟบริเวณถนนและภายในบริเวณบ้านมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนประมาณ 13 ต้น ด้วยไม่มีเครื่องมือในการจัดการตัดต้นไม้่ ซึงในช่วงฤดูฝนทำให้ดินมีความอ่อนตัวเกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายจากพายุลมและฝน หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือต้นไม้อาจจะล้มทับบ้านเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาดังกล่าว จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเทศบาลนครขอนแก่นไว้ ณ โอกาสนี้ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./250 15 มิ.ย. 2561   แจ้งเรื่องต้นไทรใหญ่อยู่ริมทางเดิน มีกิ่งก้านเข้าพันสายไฟและเสาไฟ กลัวว่าจะทำความเสียหายให้กับไฟฟ้าหรือไฟฟ้าอาจช๊อตได้ค่ะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./249 15 มิ.ย. 2561   ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตัดหญ้าริมถนนชลประทานถนนประชาสโมสรตัดถนนศรีจันทร์ (หน้าสำนักงานชลประทาน) มีหญ้ายาวมาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1123 14 มิ.ย. 2561   โคมไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยบ้านเรา 2 ซอยก่อยถึงบ้านพ่ออุดม และใกล้กับบ้านพัก ตชด. สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1122 14 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านพ่ออุดม , ข้างวัดป่าศิริวันวนาราม ซอยบ้านคุณหมี , ถนนหน้าวัดป่าศิริวัน ถ.รอบบึงหนองใหญ่ ทั้งหมดรวม 8 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1121 14 มิ.ย. 2561   ไฟไฮแมทบึงหนองใหญ่ดับ บริเวณ ริมบึงหนองใหญ่ 3 สมควรต้องเช็ตระบบใหม่ เพราะซ่อมกี่ครั้งก็ดับเช่นเคย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./248 14 มิ.ย. 2561   ขอรถปรับเกรดซอยเมตตา1ด่วน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./048 14 มิ.ย. 2561   ด้วยเหตุเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.61 เกิดพายุฝนตกฟ้าคะนองทำให้ต้นไม้ที่บ้านล้มเข้าไปในพื้นที่บ้านของคนอื่น ไม่ทราบว่า ทางเทศบาลมีการตัดต้นไม้ออก เป็นต้นกระถินใหญ่ เลขที่ 211/24 ถ.หลังศูนย์ราชการ 14/1
อส./210 14 มิ.ย. 2561   ฉีดพ่นยุง บริเวณ เลขที่ 6667/1 ซอยวุฒาราม 2 ถ.รื่นรมย์ สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1120 14 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 230/3 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 และมุมทางซอยแยกซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 230/7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1119 14 มิ.ย. 2561   เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 หนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./244 14 มิ.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 329 - 331 ถ.ศรีจันทร์ ร้านทำเนียบแว่น สี่แยกเตียวฮง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1118 13 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับทุกเสา บริเวณซอยมิตรภาพ 28 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1129 13 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณโค้งปู่แสง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1116 13 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเจ้าพ่อมเหศักดิ์ อ้วนสมบูรณ์ บึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1117 13 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 596/80 เลขที่ 77 เลขที่ 74 และหน้าหอพักอยู่สุข 596/116 ซอยมุ่งงาม ถ.วุฒาราม ซอย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./209 13 มิ.ย. 2561   ฝากหน่วยงานที่ขนเศาต้นไม้ มารับเศษต้นไม้ขนาดใหญ่ที่หลังร้านไทยวารีด้วยค่ะ มีเป็นจำนวนมาก ต้องใช้รถขนาดใหญ่ ขน ขอบคุณมากค่ะ สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./243 13 มิ.ย. 2561   ขอยืมเก้าอี้ จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ในงาน วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวทีประชาคมไทยนิยม และใช้วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ใช้ในงานบ้านสีขาว ณ ที่ทำการชุมชนหนองแวงตราชู 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1115 13 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 31 ท้ายซอย 1 หลอด และซอยราษฎร์คนึง 35 ท้ายซอยแยกซ้าย 2 หลอด นีออน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./339 13 มิ.ย. 2561   ท่ออุดตัน บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง ซอย 9 กลางซอย ชุมชนดอนหญ้านาง 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1113 13 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยะนาคารกรุงไทย บริเวณกลางซอย 1 หลอด ต้นมะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1114 13 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุ บริเวณ -ถนนอดุลยาราม หน้าบริคเจทเพลส 1 หลอด และมุมหอพักโรสหลอดยาว 1 หลอด - ซอยแยกจากถนนอดุลยารามไปทางฌาร์มบูติค หน้าเอพี อพาร์ทเม้นต์ -ซอย 7 ุมุมร้านก๋วยเตี๋ยวตรงข้ามคาร์แคร์ หลอดยาว 1 หลอด -ซอยตัน แยกจากซอย 7/2 ระหว่างหอพักต้นรมย์ กับทวินทาวเวอร์ เข้าสุดซอยด้านขวามือ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./338 12 มิ.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 60 ซอยโพธิสาร 17 โนนทัน 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./242 12 มิ.ย. 2561   ขอป้ายสะท้อนแสง เขียนว่า โค้งอันตราย บริเวณ ซอยหนองแสบง เยื้องซอยชลกรออุทิศ ถ.ชาตะผดุง โนนทัน 6 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1112 12 มิ.ย. 2561   ขอเพิ่มชุดโคมไฟฟ้า บริเวณ ซอยหนองแสบง 1 เยื้องซอยชลกร ถ.ชาตะผดุง บริเวณโค้ง สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427]