.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./268 24 พ.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ 1.หลังปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ ซอยสวัสดี 2 ต้นมะขามเทศ 2.กิ่งมะขาม หลังตำรวจทางหลวงที่ยื่นออกมาถนน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./931 24 พ.ค. 2559   ไฟช้อตและหลอดไฟขาด บริเวณ เลขที่ 192/11 ซอยสว่างทิพย์ ถ.รถไฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./930 24 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ จากซอยมะลิวัลย์ 5 ซอยเวชพงษ์ 1 , 2 , 3 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./271 24 พ.ค. 2559   การทาสี ขาว ดำ ฟุตบาธ ให้จอดรถได้ หน้าร้านอาหารจันทร์กระจ่าง และร้านส้มตำคุณหนิง ชุมชนศรีฐาน 2 ใกล้ที่ทำการชุมชน สำนักการช่าง
ฟ./929 24 พ.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ ไฟดับ บริเวณหมู่บ้านพักนักกีฬา ถ.เหล่านาดี 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./927 24 พ.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ ไฟดับ 1 จุด บริเวณ ซอยกลางเมือง 9 ข้างหอพักเบญจมาพร หนองแวงเมืองเก่า 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./928 24 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ดับทุกซอย ถนนมะลิวัลย์ ซอย 1 ซอย 3 ซอย 5 ซอย 7 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./925 23 พ.ค. 2559   โคมไฟหัก แจ้งมา 3 คั้ง แล้ว ชุมชนศรีฐาน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./924 23 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด 1.หน้าบ้านเลขที่ 105/3 ซอยสวัสดี 1 2.ถ.มิตรภาพ 8/3 ซอยตุ๊กตาซาลอน 3.ซอยมิตรภาพ 8/9 และซอยทิศใต้ รร.ไพบูลย์ เสาที่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./926 23 พ.ค. 2559   ขอเพิ่มไฟฟ้า เลขที่ 94/12 ถ.เหล่านาดี ซอย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./923 23 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 2 จุด หลอดสั้น ถ.เหล่านาดี ซอย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./922 23 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด หลอดสั้น 1 จุด ถ.หน้าเมือง ซอย 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./921 23 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีบรรพต ชุมชนศรีฐาน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./920 23 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 31 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 170/9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./919 23 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณบึงหนองบอน มี 11 จุด ทั้งหมอรอบบึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./275 23 พ.ค. 2559   ในซอย 4/6 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง มีการตั้งเสาคอนกรีตสูงกว่าหลังคาบ้านสองชั้น เพื่อใช้เป็เสาสัญญาณโทรศัพท์ ขอให้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทีอยู่บริเวณนั้นหรือไม่ สำนักการช่าง
ฟ./918 23 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.3/378 ซอย 2 2.3/414 ซอย 4 3.ลานต้นโพธิ์ หน้าศูนย์เล็ก ชุมชนการเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./917 19 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้าน ผอ.นิกร ถนนทางไปบ้านสวนสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านตูม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./195 19 พ.ค. 2559   กลิ่นควันรบกวน บริเวณ ร้านส้มตำ ปลาเผา เยื้อง ม.ภาค ถ.บ้านกอก มีการเผาปลา ควันรบกวนกระจาย ไม่มีตัวดูดควัน ช่วงเวลา 11 โมง ถึงเที่ยงคืน สำนักการช่าง
ท./324 19 พ.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 225/23 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 20 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./267 19 พ.ค. 2559   ขอให้น้ำโอ่งใหญ่ ออกจากศาลาาชุมชน หนองวัดพัฒนา ชุมชนจะได้จัดงาน บุญเบิกบ้าน ในเดือน มิถุนายน 2559 แต่มีเศษของโอ่งแตก 1 ใบ อยู่ใต้ป้ายศาลาชุมชน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./916 19 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอยศรีมารัตน์ 19 จำนวน 3 หลอด ในซอยศรีมารัตน์ 22 จำนวน 2 หลอด ในถนนศรีชาพันธ์ ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./914 19 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเทพารักษ์ 3 จำนวน 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./915 19 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 117/31 ซอยแยกซอยรวยรื่น ถ.ราษฎร์คนึง 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./091 19 พ.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ สูงใหญ่ปกคลุมที่พักอาศัย เกรงจะหักโค่น เลขที่ 62/3 ซ.ราษฎร์คนึง 15
ท./323 19 พ.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าโรงแรม ลาวิลล่า ถ.ชาตะผดุง ใกล้บ้าน สท.แอน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./322 19 พ.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าโรงแรม ลาวิลล่า ถ.ชาตะผดุง ใกล้บ้าน สท. แอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./321 18 พ.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 497 ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./913 18 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ตัด ถ.หลังศูนย์ราชการ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./019 18 พ.ค. 2559   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ บึงหนองบอน ซอยอนัตตา ถ.ประชาสรรค์ ศรีฐาน 1 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]