.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./105 26 ม.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ ถ.อนามัย ซอย 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./104 26 ม.ค. 2559   ตัดแต่งกิ่งไม้ หน้าศูนย์ ทีที แอนด์ ที เมืองเก่า เนื่องจากบังป้ายหน้าร้าน ทำให้ลูกค้าหาไม่เจอ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./103 26 ม.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ ภายในชุมชน มิตรสัมพันธ์2 ซอย ศรีจันทร์ 43 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./460 26 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอย ประชาสโมสร42 เลขที่ 222/106 และ เลขที่ 222/131 ถ.ประชาสโมสร จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./459 26 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ชุมชนสนามกีฬา1 ถ.เหล่านาดี 1.ซอย 10/10 ปลายซอย 2.วอย 10/11 ก่อนถึงฝ้ายฝน อพาร์ทเม้นท์ 3.ซอย 10/24 หน้าบ้านประธานชอบ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./088 26 ม.ค. 2559   การจัดกิจกรรม การใช้สนามฟุตบอลของตลาดต้นตาล มีการใช้เครื่องขยายเสียงในเวลากลางคืน หรือมีการจัดการแข่งขันในเวลากลางคืนบ่อยมาก ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./131 25 ม.ค. 2559   ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำ จากเดิมเป็นท่อเล็ก บริเวณซอยมิตรภาพ 26 เนื่องจากเวลาฝนตกหนักท่อเล็กระบายน้ำไม่ทัน ทำให้น้ำท่วมซอยทุกครั้ง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./461 25 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับทั้งซอย(ซอยปู่แสง)หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./458 25 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยฉิมพลี 13 เป็นหลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./457 25 ม.ค. 2559   ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า ซอยกลางเมือง 18 จำนวน 2 จุด ข้างวัดหนองแวง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./456 25 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 126 ถ.เหล่านาดี ตรงข้าม หอ พร 8 ชั้น ซอยอู่ซ่อมรถ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./455 25 ม.ค. 2559   น็อตอีกชุดโคมไฟหลุด ทำให้ชุดโคมไฟหมุนกลับลงมา บริเวณ ซอยอู่ซ่อมรถบัส ซอยหมู่บ้านไทยเสถียร ตัด ถ.เฉลิมพระ้เกียรติ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./454 25 ม.ค. 2559   ขอไฟฟ้าเพิ่ม 1 จุด ซอยอนามัย 3 ทั้งซอย มีไฟฟ้าหลอดเดียวหรือ มีเสาไฟเสาเดียวที่ปลายซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./453 25 ม.ค. 2559   ขอไฟเพิ่ม 1 จุด บริเวณซอยอนามัย 1 ชุมชนโนนทัน 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./452 25 ม.ค. 2559   ขอเพิ่มไฟฟ้า 1 จุด บริเวณ ในหมู่บ้านพิมานชื่น ถ.อนามัย ชุมชนโนนทัน 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./451 25 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ข้างสวนสาธารณศรีแก้ว ซอยอนามัย 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./450 25 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน 2 จุด ซอยอนามัย 4 โนนทัน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./449 25 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ โคมหักลงมา บริเวณ ซอยข้างวัดหนองแวง ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 เสาแรกข้างไท ลาบเป็ด อีก 1 จุด ซอยสุขใจ 1 ลงซอย 18 ไปเสาที่ 2 หรือตรงซอย 18 ลงทางบึงแก่นนคร ทางตัดลงซอยสุขใจ 1 เสา 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./448 25 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยมัชฌิมา (สุขสำราญ) หน้าบ้านเลขที่ 9/10 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./446 22 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านไทอีสานลาบเป็ด ถึงเจ้าพ่อมมเหศักดิ์ ดับตลอดสาย ถ.รอบบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./445 22 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ มีประกายไฟ ไฟช็อต ตรงบริเวณ หน้าวัดศรีนวล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./129 22 ม.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 14 ซอย มิตรสัมพันธ์ ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์ บ้านคุณสุกัญญา ร้านซัก รีด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./128 22 ม.ค. 2559   แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณ ซอยสุขสบาย 6 บริเวณท้ายซอย เป็นซอยตัน นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./444 22 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย บริเวณ ซอยกลางเมือง 28 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./020 22 ม.ค. 2559   ขอป้ายวันคู่ วันคี่ บริเวณ เลขที่ 329 ถ.ศรีจันทร์ ร้านทำเนียบแว่น สำนักปลัดเทศบาล
ท./127 22 ม.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ หน้าซอยพัทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./442 22 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าหอพัก พันธ์ศรีเพลส ถ.ศิลปสนิท 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./441 22 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดป่าศิริวนาราม หนองใหญ่ 3 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./440 22 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./443 22 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟนิออนขนาดยาวจำนวน 1 หลอด อยู่ในซอยสุขสบาย 7 อยู่ติดกับทาวน์เฮ้าส์บ้านเลขที่ 49/98 บ้านโนนทัน ซ. สุขสบาย 7 ต.ในเมือง ทำให้ถนนมืดและน่ากลัวเพราะเป็นซอยที่อยู่ใกล้ที่รกร้าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462]