.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   27 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./255 12 เม.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 123/15 ถ.หน้าเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./742 12 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย โพธิสาร 17/1 และซอย โพธิสาร 19 ชุมชนโนนทัน 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./741 12 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าวัดโนนชัย และ ซอยราษฎร์คนึง 23 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./153 12 เม.ย. 2559   ขอความกรุณาดำเนินการระงับเหตุรำคาญ อันเนื่องมาจากคอกเลี้ยงสัตว์หลังวัดวุฒารามได้เผามูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว นอกจากนี้ยังมีการทิ้งมูลสัตว์ไว้บริเวณที่ว่างเปล่าหลังคอกสัตว์ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหอพักติดคอกสัตว์ รวมทั้งกลิ่นเหม็นยังลอยเข้าไปในวัดวุฒารามสร้างความเดือดร้อนให้กับพระสงฆ์ด้วย นอกจากนี้มีชาวบ้านที่มีลูกน้อยติดกับที่ทิ้งมูลสัตว์ต้องได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากแต่ไม่กล้าร้องเรียน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./152 11 เม.ย. 2559   พ่นยุง บริเวณชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./212 11 เม.ย. 2559   ขอกระจกนูน บริเวณ ชุมชนมิตรภาพ ถ.มิตรภาพ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./740 11 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 211/19 และ เลขที่227/42 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./013 11 เม.ย. 2559   ขอขยายเขตไฟ้า บริเวณ ถนนราษฎร์คนึง ตอนปลาย ทางคลองชลประทาน นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อป./068 11 เม.ย. 2559   ขอถังดับเพลิง จำนวน 8 ถัง ภายในชุมชน หลังศูนย์ราชการ 1
อป./067 11 เม.ย. 2559   ขอถังดับเพลิง ในชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ถ.เหล่านาดี
อป./066 11 เม.ย. 2559   ขอถังดับเพลิง ในชุมชน ธนาคร จำนวน 6 ถัง
อส./151 11 เม.ย. 2559   พ่นยุง บริเวณภายในชุมชน ธนาคร ถ.ประชาสโมสร ทั้งหมด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./150 11 เม.ย. 2559   ขอถังขยะ ในชุมชนธนาคร ถ.ประชาสโมสร จำนวน 4 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./254 11 เม.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำ ชำรุด บริเวณข้างบ้านเลขที่ 194/14 ซอยเข้าบ้านประธานชุมชน ข้างตู้น้ำหยอดเหรียญ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./253 11 เม.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 106 - 113 ถ.พิมพสุต หลังตลาด อ.จิระ ติดศาลเจ้าพ่อทองสุข สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./739 11 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 222/2 ซอยประชาสโมสร 40 และเลขที่ 222/40 ซอยประชาสโมสร 42 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./738 11 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด 1.ปากซอยวีรวรรณ 1 ปากทางเข้า 2. กลางซอยวีรวรรณ 1 เป็นทางสามแยก จะดับที่บริเวณนีบ่อยมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./737 11 เม.ย. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ ในซอย Town Home ข้างวัดวุฒาราม ซอยฝั่งตรงข้ามกับร้านเซเว่น ถ.ดรุณสำราญ ไฟฟ้าดับ 3 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./211 11 เม.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ศาลาชุมชน ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./210 11 เม.ย. 2559   ขอกระจกนูน ส่องมุมเลี้ยว บริเวณ ซอยประชาสโมสร 44 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./093 11 เม.ย. 2559   ฟุตบาธทรุดตัว บริเวณ ร้านไซเบอร์พริ้นท์ ถ่ายเอกสาร เลขที่ 172/30 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศิริมงคล สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./209 11 เม.ย. 2559   น้ำประปาแตก บริเวณหน้าบ้านประธานชุมชน หนองใหญ่ 2 ซอยศรีจันทร์ 41 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./092 11 เม.ย. 2559   ขอยางมะตอย ปิดถนนในชุมชน ซอยศิริสุข ถ.ศรีจันทร์ 41 ตลอดสาย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./736 11 เม.ย. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ ในชุมชน กรณีหลอดไฟเสีย จำนวน 20 จุด ชุมชนศรีจันทร์ ประชาฯ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./208 11 เม.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ ในชุมชน บริเวณ ซอยเรือนจำ ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศรีจันทร์ ประชาสร้างสรรค์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./032 11 เม.ย. 2559   การจอดรถ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 10/1 ตลอดสาย สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./735 11 เม.ย. 2559   ขอติดตั้งโคมไฟฟ้า บริเวณ 1. หน้าบ้านเลขที่ 178/19 ซ.ประชาสโมสร 17 2.หน้าบ้านเลขที่ 193/40 ซ.ศรีจันทร์ 10/1 แยกร้านอาหาร ก.ไก่ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./149 11 เม.ย. 2559   การเก็บขยะภายในชุมชนโนนทัน 7 ซ.ชุยพฤกษ์ ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./148 11 เม.ย. 2559   ขอถังขยะ จำนวน 5 ถัง บริเวณชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./091 11 เม.ย. 2559   ขอเทคอนกรีต บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 4 ศาลาชุมชน เพื่อเป์นสถานที่ ออกกำลังกาย ภายในชุมชนหนองใหญ่ 4 ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]