.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   26 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./519 21 ก.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยชาตะผดุง 4 ติดกับ ถ.หนองสะแบง 2 ทางทิศตะวันตก หัวมุมชุมชนโนนทัน 6 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1415 21 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 211/16 , 211/31 บริเวณ ที่ทำการชุมชน หลังศูนย์ราชการ 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1414 21 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 211/29 ถ.ราชสิทธิ์ ตรงร้านขายของ ถ.หลังศูนย์ราชการ 23 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./518 21 ก.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.หมอชาญอุทิศ ซอย 2 จำนวน 2ฝา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1413 21 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด 1 และ 2 โคมหัก ถ.ชาญอุทิศ ซอย 1 3.โคมหล่น เลขที่ 243/42 4.เลขที่ 243/57 5.ซอย 8 ชุมชนไทยสมุทร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./517 21 ก.ย. 2558   ฝาครอบบ่อพักแตกชำรุด บริเวณ ใกล้ศูนย์ ศสมช. ศรีฐาน 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1412 21 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 27/3 ,40/2 , 55/5, 53/13 บ้านศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./516 21 ก.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย ชาตะผดุง 8 ฝาปิดบ่อพักข้างบ้านคุณต้อย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./328 21 ก.ย. 2558   ขอให้ช่วยกำจัดกลิ่นขี้หมู บริเวณ บ้านเลขที่ 32/39 คุ้มดอนเงิน ซ.ดอนเงิน 9/5 ถ.ฉิมพลี ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลาเดือดร้อนมากค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1411 21 ก.ย. 2558   ขอเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 44/4 ถ.ฉิมพลีซอย 9 คุ้มดอนเงิน ชำรุด ไฟขาด ดับแล้วดับอีก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./521 21 ก.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด อาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาครับ ในซอยมิตรภาพ19 เข้ามา200ม. แล้วเลี้ยวซ้ายแยกแรกตรงร้านค้าสีส้มประมาณ 20ม. จึงอยากขอให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเป็นฝาเหล็กเพื่อการระบายน้ำที่เร็วขึ้นเพราะบริเวณนี้มีน้ำท่วมขังเป็นประจำ ขอบพระคุณครับ ชาตินันท์ 081-8721626 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1410 18 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 734 และ 732 หจก. ไชยวลี ซ.วีรวรรณ 2 ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1409 18 ก.ย. 2558   โคมไฟถนนชำรุด ซ.เหล่านาดี 5 ตรงข้ามปั๊มบางจาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1408 18 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 66/2 และ 65/64 ซ.เหล่านาดี 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1407 18 ก.ย. 2558   โคมไฟดับ บริเวณ เลขที่ 86/26 86/7 และ ซ.หน้าเมือง 7 ใกล้โรงเรียนโสต ศึกษา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./515 18 ก.ย. 2558   ฝาบ่อชำรุด บริเวณ เลขที่ 65/35 ร้านศูนย์รวมน็อต และ ร้าน ณิชาภา ถ.เหล่านาดี ตรงข้าม สนามกีฬา จังหวัด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./327 18 ก.ย. 2558   ขอถังขยะ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 7 หน้า หอพักเฮือนกลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./326 18 ก.ย. 2558   ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 728/31,32 ถ.หน้าเมือง ร้านเกมส์ D spost เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./325 18 ก.ย. 2558   ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 729 วีรวรรณ เพลส ซ.วีรวรรณ ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./098 18 ก.ย. 2558   การก่อสรน้าง โกดัง เก็บของ ชิดเชต บริเวณซอยศรีจันทร์ 16 ของร้านก้าวไกล ใกล้บ้านเลขที่ 38/25 ศรีจันทร์ 16 สำนักการช่าง
ฟ./1406 18 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณหมู่บ้านโพธิ์บัลลังก์ทอง ซอย 18 หลอดนีออน สี่แยกพอดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1405 18 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 74/7 ซ.ประชาสโมสร 29 ใกล้ โรงแรม ออลซีซั่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./353 18 ก.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 17 ถ.กลางเมือง ซอย โชคดี เข้าประมาณ 100 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1404 18 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางบ้าน บ้านเลขที่ 349/1 นีออนยาวทั้ง 2 จุด จุดที่ 2เลยจุดที่ 1 ไปเสา ต้นเดียว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1403 18 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ท่าน้ำ วัดกลาง ถ.รอบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1402 18 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอย 8 ถ.กลางเมือง เลยบ้านเลขที่ 371/1 ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./159 17 ก.ย. 2558   1. ถนนชอยช่วงเลี้ยวหลังสนามกีฬา ที่ทำการซ่อมผ่านไปไม่ครบเดือน ยุบเป็นอันตราย 2.การซ่อมไม่เสร็จตรงเสาไฟฟ้าลข้าง PS อพาตเมนต์เป็นหลุมดักอาจเกิดอันตรายได้ ผมเคยแจ้งร้องเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งและได้รับการแก้ไข แต่ไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 และขอขอบคุณที่มาดำเนินการให้ แต่ก็สียใจที่เกิดเหตุลูกหลานในซอยได้รับอันตรายขับมอไซ ตกหลุมโดนเหล็กเสียบ ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จอละอาจเป็นอันตรายเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกซ้ำสองได้ ขอให้รีบสำรวจและแก้ไขด่วนด้วยครับ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./352 17 ก.ย. 2558   เนื่องจาก มีป้ายโครงเหล็ก 80 ปีของเทศบาล ได้ล้มทับรถยนต์ ที่จอดในเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อเวลา 15.00 น. ทำให้รถได้รับความเสียหาย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1401 17 ก.ย. 2558   ขอเพิ่ม ชุดโคมไฟ จำนวน 2 จุดด้านหน้าโรงแรมกลาเซีย ถ.ประชาสำราญ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1400 17 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ถ,กลางเมือง 5 ผ่านห้องเย็น โคมไฟนีออน เสาที่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427]