.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 พฤศจิกายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อท./007 13 พ.ย. 2558   เสียงดังรบกวน จากรถแห่โฆษณา ทุกคัน ที่ใช้เส้นทางภายในเขตเมืองขอนแก่น ควรลดเสียงลง ในการโฆษณา เพราะเสียงดังมาก สำนักปลัดเทศบาล
ถ./019 13 พ.ย. 2558   ถนนชำรุด มุมเลี้ยวซ้าย หน้าบ้านเลขที่ 90/94 ถ.อนามัย ซอย 15 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./192 13 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 90/94 เสาหน้าซอย อนามัย 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./191 13 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ จะขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนใหม่ ซอย 14,16,18 ซอยสุขใจ ซอยบึง รวม 4 ซอย รวมหลอดโคมซอย 16 2 หลอด ซอย 18 3 หลอด ซอย 14 2 หลอด ซอยสุขใจ 3 หลอด ซอยบึงแกานนคร 2 หลอด รวมโคมไฟกับหลอด 12 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./190 13 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยประชาสโมสร 40 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./059 13 พ.ย. 2558   มีกลิ่นเหม็นที่คลองน้ำเสีย บริเวณ ด้านหลังวัดหนองแวง ใกล้ร้านป้าอ้วน 2 ถ.รอบบึงแก่นนคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./189 12 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.กสิกรสำราญ ซอย 1 จำนวน 1 ต้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./058 12 พ.ย. 2558   ขอปรับปรุงท่อระบายน้ำ ระยะประมาณ 50 เมตร ซ.วีรวรรณ 2 ถ.หน้าเมือง 9 บริษัท ชัยวลี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./188 12 พ.ย. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้า จำนวน 3 จุด ซ.วีรวรรณ 2 บริเวณ ปฏิพล อพาร์ทเม้นต์ ซอยหน้าเมือง 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./011 12 พ.ย. 2558   ที่ก่อสร้าง เทปูนกระเด็นเข้ามาถูกหอพัก บริเวณ หอ นิภาภรณ์ อพาร์ทเม้นต์ หลัง โรงเรียนสามเหลี่ยม ตรงข้ามบ้านสวน เลขที่ 152/27 สำนักการช่าง
อป./010 12 พ.ย. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณซอย มิตรภาพ 7 เป็นที่ว่างเปล่า ต้นมะพร้าว
อช./054 12 พ.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ ซอยกลางเมือง 25 ยื่นล้ำออกมา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./187 12 พ.ย. 2558   หลอดไฟฟ้าชำรุด จำนวน 2 จุด บริเวณ เลขที่ 160/2 ซอยมิตรภาพ 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./186 12 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ต.ช.ด. เสาร์ที่ 5 หมู่บ้านเรา 2 ซ.ศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./185 12 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บรเวณเลขที่ 588/1 ซอยหน้าเมือง 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./049 11 พ.ย. 2558   ขอป้ายชื่อซอย ซอยศาลปู่แสง จำนวน 2 ป้าย หัวซอยและท้ายซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./050 11 พ.ย. 2558   ขอรถเกรดที่ว่างบริเวณด้านหล้งศาลปู่แสง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./053 11 พ.ย. 2558   ขอดินถมหน้าศาลปู่แสง(ข้างดับเพลิงหนองแวงตราชู1) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./057 11 พ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ขอรถดูดน้ำออกจากใต้ถุนตึกร้างGF บริเวณซอยมิตรภาพ34 เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง มียุงเป็นจำนวนมาก ประชาชนที่พักบริเวณนั้นเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./184 11 พ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ขอช่างไฟฟ้าประจำงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558ที่บึงสาธารณะบึงหนองแวงตราชู1 จำนวน 1 ท่าน เพราะมีปัญหากระแสไฟฟ้าไม่พอทำให้ไฟฟ้าดับเวลาจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่สำเร็จลุล่วงไปตลอดงาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./018 11 พ.ย. 2558   ถนนเป็นหลุมบริเวณหน้าร้านขายโจ็ก,ต้มเส้น ถนนเสรีสัมพันธ์ตรงข้ามหอพักสิริชล(บริเวณนี้เคยมาทำแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังเป็นหลุมเหมือนเดิม) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./052 11 พ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์ 2 หลัง หลอดไฟฟ้า 20 หลอด เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558 ที่บึงสาธารณะบึงหนองแวงตราชู1 ในวันพุธที่25พฤศจิกายน 2558 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./051 11 พ.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นลำ้ถนนสาธารณะบริเวณตรงข้ามร้านเนื้อย่างชิดชลถนนมิตรภาพ34(GF) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./009 11 พ.ย. 2558   อยากให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณริมบึงทุ่งสร้าง ช่วง (พื้นที่บริเวณริมบึงฯ ข้างคลองบำบัดน้ำเสีย ถนนเส้นหลังโรงแรมเซ็นทาร่า) จะเป็นพื้นที่ป่ารกมาก วัยรุ่นเฉพราะกลุ่มใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมทางเพศ อยากให้ทางเทศบาลแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตัดหญ้าบริเวณนั้นให้โล่งเตียน ครับ รูปที่แนนมาคือรูปช่วงฤดูแล้วซึ่งมันโล่งแล้ว แต่ ตอนนี้ รกมากครับ เป็นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอีกด้วย ลิ้งพื้นที่จุดที่ต้องการให้แก้ไข https://www.google.co.th/maps/place/16%C2%B026'29.4%22N+102%C2%B051'08.2%22E/@16.4413044,102.8520907,499m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
ฟ./183 11 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 31 แยกซ้ายซอย 2 ต้นที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./010 11 พ.ย. 2558   มีการถมที่สูง ทำให้เวลาฝนตกมีน้ำซึมไหลเข้าบ้านเป็นดินโคลน ในห้องนอน ข้างบ้านเลขที่ 194/41 ซ.ศรีจันทร์ 39 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์ทอง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./017 11 พ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมถนนประชาสโมสร ซอย 33 บริเวณหน้าหอพัก ขิมแคนโฮม เนื่องจาก มรการขุดวางท่อระบายน้ำ จากบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วไมามาซ่อมถนนให้เรียบร้อย ทำให้ถนนเป็นหลุม เวลาฝนตกเกิดน้ำขัง และเนื่องจากเป็นทางออกของหอพักผู้ใช้เส้นทางมาก และมักเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากต้องเบรค กระทัน (ทำไว้ 2 ปีแล้ว ) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./056 11 พ.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าร้านเสริมสวย เจี๊ยบ ซอยบ้านกอก ตรงข้ามเทคโนภาคฯ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./055 11 พ.ย. 2558   ลอกร่องระบายน้ำ ซอยกสิกรสำราญ 2-4 และซอยแยก ระหว่าง ซอย 2-4 กสิกรสำราญ ต่อเนื่องซอย กลางเมือง 25 ชุมชนคุ้มวัดธาตุอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./048 11 พ.ย. 2558   ขอรถเกรด ชุมชนโนนทัน8 มีที่ว่างยังไม่มีผู้คนอาศัย ต้นไม้ + หญ้าขึ้นบริเวณข้างทางเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง บังทัศนียภาพ การสัญจรไม่สะดวก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]