.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1070 21 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ( แสงจันทร์ ) ถ.หลังศูนย์ราชการ ตัด ถ.เทพารักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1069 21 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังโรงเรียนคุ้มหนองคู ซอยอีโก้เพลส ไฟฟ้าหลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./105 21 มิ.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ เก็บรังต่อที่ทำรังที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่44/13อยู่ทางทิศเหนือของถนนรอบบึงหนองแวงตราชู
ฟ./1071 21 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณข้างตลาดน้อย หน้าโรงเรียนเทศบาลโนนทัน หน้าร้านขายต้มเส้น ก๋วยจั๊บ ถ.ชัยพฤกษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./104 21 มิ.ย. 2559   ขอให้ตัดกิ่งต้นไม้ปกคลุมสายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 32/45 ถ.ฉิมพลี ซอย 9/1 แยก 2
อค./046 20 มิ.ย. 2559   ขอให้ตรวจสอบ การก่อสร้าง รุกล้ำที่สาธารณะ หรือไม่ บริเวณ ทางเข้าโรงเรียนไพบูลย์ ตรงเข้าไป 500 ถึง 600 เมตร จะพบสามแยก ทำวงเวียน แล้วจะเจอบ้านที่ให้ตรวจสอบ หากไม่พบกรุราติดต่อ 087-2240243 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./313 20 มิ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขาม บริเวณ ในวัดศรีนวล หน้าอุโบสถประมาณ 5-6 ต้น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1068 20 มิ.ย. 2559   ไำฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านศรีธานี ซอย 4 หน้าบ้านเลขที่ 277/21 ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 277/27 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./136 20 มิ.ย. 2559   ขออนุญาติตัดฟุตบาธเพื่อทำถนนเข้าบ้าน บริเวณบ้านเลขที่ 227/133 ต้องการตัดทางเดิน ตรงถนนประชาสโมสร ความกว้างประมาณ 6 เมตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./312 20 มิ.ย. 2559   ขอป้ายชื่อซอย บริเวณถ.ประชาสโมสร 11/1 หน้าโรงแรมเซนทารา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1067 20 มิ.ย. 2559   ขอโคมใหม่ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 สุดซอย นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อส./217 20 มิ.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์ เก็บกิ่งไม้ และขยะในวัดโพธิ์โนนทัน และขอถังขยะ 3 ถัง บริเวณ ประตูด้านหลัง ของวัดโพธิ์โนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./381 20 มิ.ย. 2559   ดูดท่อ บริเวณ ริมบึงแก่นนคร บ้านพัก ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./380 20 มิ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ปากซอยถ.โพธิสาร 1 ฝาตระแกรงเหล็ก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1066 20 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอดุลยาราม 6 ดับทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1065 20 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยจี เอฟ ถ.มิตรภาพ ทางเข้าซอยอู่ยอด (ซ่อมรถยนต์ ) ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./311 20 มิ.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์ซ่อมกระจกนูน บริเวณทางร่วมทางแยก ภายในชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 ตัด ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./216 20 มิ.ย. 2559   ขอถังขยะ 2 ถัง 1.ถ.ฉิมพลีซอย 9/3ตลอดซอยไม่มีถังขยะ ขอถังขยะ 1 ถัง หน้าบ้านเลขที่ 112/6 บ้านนางพรชนก 2.ปากซอยฉิมพลี 9/7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1064 20 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด ไฟไม่ติดเป็นบริเวณกว้าง ซอยจี เอฟ จากแยกซอย3 และ 4 ไม่ติดตลอดสาย ถึงแยกตัดกับถนนกัลปพกฤษ์ ซอย 5 ไม่ติดตลอดสาย ซอย 6 ไม่ติดตลอดสาย ซอยตันแยกอู่ซ่อมรถยนต์ทวียนต์ แยกไปชุมชนตะวันใหม่ ผ่านหน้าฌาร์มบูติค รีสอร์ท ไม่ติดตลอดสาย ซอยเข้าวัด่านสนามฟุตบอล หญ้าเทียม ไม่ติดตลอดสาย ซอยข้างกำแพงวัด ตะวันตกสนามฟุตบอลไม่ติดตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./221 20 มิ.ย. 2559   น้ำเน่าเหม็นจากตลาดเทศบาลบางลำภูใหลเข้ามาบริเวณพื้นที่ส่วนตัว ผมไม่ทราบเขตว่าเขตไหนรึเป็นเขตที่เท่าไหร่แต่พื้นที่อยู่หน้าเมือง โรงแรมสวัสดี ตอนนี้เดือดร้อนมากเคยร้องทุกข์โดยการโทรแจ้งแต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆเดือดร้อนมาเป็นเดือนละนะครับ หน่วยงานไหนรับผิดชอบดูแลท่อน้ำทิ้งในตลาดสดเทศบาลมาแก้ไขให้หน่อยครับ ยุงก็เยอะรึหน่วยงานไหนรับผิดชอบชี้ช่องทางบอกหน่อยน รึว่าต้องแจ้งศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลาง รึทางไหนช้วยให้คำตอบด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./379 17 มิ.ย. 2559   ฝาท่อเสียงดัง บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ ตรงข้าม ตชด.ภาค 2 ฝาท่อกระดกและเสียงดัง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1063 16 มิ.ย. 2559   ไฟส่องสว่างถนนดับมาสองอาทิตย์แล้วคับ หน้าบ้านเลขที่ 136/12 หมู่4 บ้านบะขาม ถ.ศรีจันทร์ ขอแสดงความนับถือ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1061 16 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 8/1 ถนนบ้านบะขาม 2.หน้าบ้านเลขที่ 24/4 3.หน้าบ้านเลขที่ 134/24 4.ซอยชาตะผดุง 5/1 หน้าบ้านเลขที่ 168 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./310 16 มิ.ย. 2559   ขอยืมเต๊นท์ เก้าอี้ พร้อมระบบไฟ ในเต๊นท์ เนื่องด้วยชุมชนบะขามจะจัดกิจกรรม บุญประเพณี บุญเบิกบ้าน ในวันที่ 21 - 22 - 23 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณห้าแยก บะขาม พร้อมเก้าอี้ 200 ตัว เต๊นท์ 3 หลัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1060 16 มิ.ย. 2559   ติดตั้งโคมไฟ บริเวณวอยชาตะผดุง 5หน้าบ้านเลขที่ 139/24 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1062 16 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับตลอดสาย หน้าโรงเรียนเทศบาลศรีฐาน ถ.มะลิวัลย์ 5 ซอยเวชพงษ์ 1-3 ดับทั้งหมด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./135 16 มิ.ย. 2559   ขอถนนคอนกรีต บริเวณซอยตรงข้ามประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./045 16 มิ.ย. 2559   มีการสร้างโรงจอดรถขวางซอย บริเวณหน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./103 16 มิ.ย. 2559   ขอตัดต้นไม้ จำนวน 1 ต้น บริเวณ กุฏิเจ้าอาวาส และหอสมุด เคลื่นที่ เป็นต้นงิ้วที่ตาย วัดจอมศรี
ฟ./1059 16 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ แถวถนนศรีจันทร์ แก่นคำ มาถึง แบงค์ชาติ ทั้งสองฝั่งไม่ติด ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]