.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./545 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิ์ทอง 2 และ ซอย โพธิ์ทอง 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./544 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.โพธิสาร ซอย 27 เลขที่ 35 โนนทัน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./542 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ในซอยวัดป่าชัยวัน หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น อร่อยเด็ด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./543 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณทางเข้าซอยราษฎร์คนึง 25 บริเวณเลขที่ 28/6 ตู้ เอ ที เอ็ม ธนาคารออมสิน จำนวน 1หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./114 27 ก.พ. 2558   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ เลขที่ 71/17 ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 9 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./107 27 ก.พ. 2558   สุนัขจรจัด เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ถูกหมาจรั (ไม่มีเจ้าของ) กัด อยากให้ทางเทศบาล ได้มาจับหมาที่ชุมชนด้วย บริเวณซอย ศรีมารัตน์ 21 ศรีมารัตน์ตอนปลาย ก่อนจะถึงตะวันใหม่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./164 27 ก.พ. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 133 ถ.มะลิวัลย์ ซอยธนาคารกรุงศรีฯ ถ. มะลิวัลย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./541 27 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ช่วงโรงแรมฝันดี ดับทั้งสองฝั่ง ไฟแสงจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./540 27 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ หลังวัดโพธิ์โนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./106 27 ก.พ. 2558   มีการปล่อยน้ำเสีย เศษอาหารลงพื้น ที่สาธารณะ หน้าบ้านผู้อื่น บริเวณซอย มิตรภาพ 13 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./539 27 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ ซฮยมิตรภาพ 30 ดับทั้งซอย ในชุมชนหนองแวงตราชู 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./105 27 ก.พ. 2558   ขอถังขยะ ในซอยศิลปสนิท 11 ตรงท้ายซอยสุดซอยชุมชน สามเหลี่ยม เป็นซอยตัน อยุ่ท้ายซอยศิลปสนิท 11 มีกองขยะ กองอยู่ 1.ขอให้ไปเก็บขยะด้วย 2.ขอถังขยะ 1 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./163 27 ก.พ. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยเหล่านาีด 10/ 3 ซอยแยกจากซอย 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./538 27 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ เริ่มต้นจากสี่แยก ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตัดกับ ถ.ชีท่าขอน ถึง แยก ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตัดกับ ถ.ชวนชื่น ชำรุด ดับทั้งสองฝั่ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./026 26 ก.พ. 2558   ขอให้ไปตรวจสอบถังดับเพลิง ภายในชุมชน เนื่องจากทางชุมชนได้ซื้องถังดับเพลิงมา 8-10 ตัว ติดามอาคาร แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ การใช้งาน บริเวณ ชุมชนตะวันใหม่ ถ.ศรีมารัตน์
ฟ./537 26 ก.พ. 2558   เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่าง ตามเสา ซ.โพธิ์ทอง ดับตลอดแนว ตั้งแต่ซอยโพธิ์ทอง 2 ไปจนถึงโพธิ์ทอง 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./536 26 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ประชาสโมสร 24 จุดแรกหลอดนีออน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./113 26 ก.พ. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซ.วุฒาราม 11 จำนวน 3 ต้น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./535 26 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวุฒาราม 11 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./162 26 ก.พ. 2558   ฝาบ่อพักชำรุด บริเวรซอยวุฒาราม 17 จำนวน 1 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./037 26 ก.พ. 2558   อยากให้เทศบาลกวดขัน ไม่ให้มีการรุกล้ำทางเท้า ร้านอาหารตลอดเส้น ถ.มิตรภาพ ถ.กัลปพฤกษ์ (ซอยบาดาล) บางจุดกีดขวางมาก ต้องลงมาเดินบนถนนอันตรายมาก สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./534 26 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าถนนช้อต และได้ตัดสายไฟแล้ว ตรวจสอบให้ด้วย ถ.วุฒาราม ซอย 10 เสาต้นที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./533 26 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับบริเวณชุมชน ดอนหญ้านาง 3 จำนวน 4 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./532 26 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ จากปากซอยพัฒนา หลอดที่ 4 หลอดยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./161 26 ก.พ. 2558   ขอวางท่อเพิ่มเติม บริเวณ ซอย ราชสิทธิ์ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 17 ขาดอยู่ 27 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./531 26 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวรในซอย นิิติเกตโกศล ถ.กลางเมือง จำนวน 3 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./160 26 ก.พ. 2558   ฝาท่อระบายน้ำ แตกชำรุด เป็นทางยาว บริเวณถ.มะลิวัลย์ แยกสามเหลี่ยม ทางไปชุมแพ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./112 25 ก.พ. 2558   ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้ใต้สายไฟฟ้า บริเวณปากซอย ประชาสโมสร 33 ถึงหอพักขิมแคนโฮม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./104 25 ก.พ. 2558   เรื่องขยะมูลฝอย ภายในซอย บริเวณซอย กสิกรทุ่งสร้าง 8 มีกองขยะตั้งอยูาและพนักงานจัดเก็บของเทศบาลไม่ได้มาจัดเก็บ หรือหากมาเก็บ ก็จะ เก็บ 2-3 วันต่อครั้ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./530 25 ก.พ. 2558   ขอย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ ถ.ชาตะผดุง ตรงข้ามโรงเรียนพระกุมารเยซู เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]