.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 พฤศจิกายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อท./016 07 ม.ค. 2559   คนจรจัด บริเวณ ป้ายรถประจำทาง หน้าบิ๊ก ซี ถ.มิตรภาพ สำนักปลัดเทศบาล
ท./109 07 ม.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าร้าน และข้างร้านวัฒนไพศาล ถ.ประชาสโมสร โดยการสลักชื่อร้านไว้ที่ฝาท่อ ทำให้ชาวบ้านเหยียบย่ำไปมา ชื่อร้านหมายถึง ชื่อเสียง เจ้ากิจการค้า และขอให้เปลี่ยน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./093 07 ม.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 112-112/1 ถ.หน้าเมือง และ ศาลเจ้าพ่อเกษม ชุมชนเจ้าพ่อเกษม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./367 07 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./366 07 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอย บริเวณ ซอยเกสร ตรงข้ามสถานีวิทยุ สวพ. ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./092 07 ม.ค. 2559   เก็บเศษ อิฐ หิน ทราย บริเวณ ถ.ห้าพฤศจิกา และซอยสุภธีระ สำนักการช่าง
อส./070 07 ม.ค. 2559   เก็บขยะ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 2 ชุมชนเจ้าพ่อเกษม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./365 07 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สระน้ำหนองสระพัง ไฟจำนวน 4 ดวง ชุมชนเจ้าพ่อเกษม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./364 06 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ระหว่างซอย 4 ตรงข้ามร้านเฮียบู๊ และระหว่างร้านส้มตำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./032 06 ม.ค. 2559   ตัดต้นไม้กิ่งพันสายไฟ บริเวณ ข้างบ้านนางวิลัย อนุศรี อยู่หน้าวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน
ฟ./363 06 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ พิมานคอนโด 1 เลขที่ 298/26 ซอยหลังตลาด อ.จิระ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./362 06 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ถ.มะลิวัลย์ ตลอดสาย ไฟแสงจันทร์ ช่วงทิศเหนือเลยสะพานข้ามถนนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./361 06 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.ซอยศิลปสนิท 14 หน้าประตู VIP กรีน 11 1 หลอด 2.ซอยหลังไทยสมุทร 1 หลอด 3.ซอยสวัสดี หมู่บ้าน VIP ทิศเหนือ 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./091 06 ม.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ ซอยเหล่านาดี 6 ข้างวัดนันทิการาม ติดสนามกีฬา ช่วงข้างวัด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./031 06 ม.ค. 2559   ตัดต้นไม้ บริเวณ หน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร
ฟ./359 06 ม.ค. 2559   ขอเพิ่มไฟ บริเวณ เลขที่ 179/34 ซอยประชาสโมสร 38 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อส./069 06 ม.ค. 2559   ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 179/34 ซอยประชาสโมสร 38 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./108 05 ม.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยเรือนจำ ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./068 05 ม.ค. 2559   ขอถังขยะ 2 ถัง บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./358 05 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 5 หลอด หลอดแสงจันทร์ ทางเข้าโรงแรมพูลแมน ถ.ประชาสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./030 05 ม.ค. 2559   ตัดต้นไม้ บริเวณตรงข้ามอพาร์ทเม้นต์ ภูคุ้มทอง เข้ามาในซอยจะเป็นทาวเฮ้าส์ หลายหลัง ต้นมะขามใหญ่ จะติดกับเสาไฟ เลขที่74/30 ซอยธนาคารกรุงศรีฯ ซอยศิลปสนิท
อช./090 05 ม.ค. 2559   ย้ายป้ายชื่อ ชุมชนที่ปากซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13 หรือปากซอยกสิกรทุ่งสร้าง 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./357 05 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าไม่ดับ ตอนกลางวันไฟติด บริเวณ ซอย ชาตะผดุง 16/1 และ 16/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./089 05 ม.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขาม บริเวณซอย ศิลปสนิท 2 ปากซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./107 05 ม.ค. 2559   ฝาท่อบ่อพักชำรุด และเสียงดัง จำนวน 2 จุด บริเวณซอยแก้วสายหยุด และซอยประชาสโมสร 29 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./356 05 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 2 จุด บริเวณซอย 11 ซอย 11/3 NGO ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./355 05 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กัลปพฤกษ์ ช่วงร้านขายเสื้อผ้า มือสอง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./354 04 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 45/89 ซ.มิตรภาพ 19 ติดแล้วดับอีก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./353 04 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโนนหนองวัด 4 ไฟนีออนใกล้ไฟแสงจันทร์ เลขที่ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./067 04 ม.ค. 2559   กลิ่นรบกวน จากการซ่อมรถยนต์ และคราบน้ำมัน บริเวณเลขที่ 212/4 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้ตลาดหนองใหญ่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]