.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 พฤศจิกายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./457 06 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 3 จุด บริเวณ ถ.ประสานมิตร 2 จุด และ ถ.ศิลปสนิท 4 สามเหลี่ยม 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./141 06 ก.พ. 2558   ฝาท่อชำรุด จำนวน 2 จุด บริเวณ หจก.ยนต์กิจกลการ และ ภูคุ้มทองอพาร์ทเม้นท์ ซ.ประสานมิตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./456 06 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าสำนักงาน สส.จักริน พัฒน์ดำรงจิต และตรงมุมตรงข้ามสำนักงาน สส.จักรินฯ ถ.ชีท่าขอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./038 06 ก.พ. 2558   ถนนชำรุด บริเวณ ซ.หลังศูนย์ราชการ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 228/17 ทรุด เนื่องจากด้านล่างน้ำเซาะ จึงขอความอนุเคราะห์ แผ่นเหล็ก หรือ หินคลุก ถมบริเวณดังกล่าว เพราะถ้ารถยนต์เหยียบทรุดจะเป็นอันตราย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./455 06 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ ชนิดหลอดนีออนยาว หน้าบ้านเลขที่ 227/42 ซ.หลังศูนย์ราชการ 14 เสาต้นสูงดับ เนื่องจากหมดสภาพ ใช้งาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./084 05 ก.พ. 2558   ในซอยอดุลยาราม 7/2 (ซอยร้านอินจัน) ที่พักอาศัยบริเวณก่อนถึงวัดป่าอดุลยาราม ด้านซ้ายมือ ไม่ปรากฏบ้านเลขที่ มีการเผาขยะ (ไม่ทราบวัสดุที่เผา) ทุกเช้าและทุกเย็น มาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือน เกิดควันไฟและฝุ่นรบกวนบริเวณหอพัก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องกลิ่นควันไฟ เป็นมลภาวะต่อการอยู่อาศัยอย่างมาก และเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย เช่น หอบหืด ขอให้ทางเทศบาลช่วยเข้ามาดูแลตักเตือน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./037 05 ก.พ. 2558   ขอให้ทำถนนคอนกรีต ในซอยกลางเมือง 22 เนื่องจากชำรุดและเป็นหลุม เนื่องจากปัจจุบัน ชำรุดและเป็นหลุม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./095 05 ก.พ. 2558   ขอทำป้ายซอย บริเวณซอยกลางเมือง 22 (ป้ายชำรุด) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./036 05 ก.พ. 2558   ถนนชำรุด ในซอยกลางเมือง 22 ชำรุดเป็นหลุม ขอซ่อมใหม๋ เป็นอันตรายมาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./454 05 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ซ.สว่างทิพย์ เลขที่192/15 และทางเข้าวัดวุฒ ต้นสุดท้าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./028 05 ก.พ. 2558   ร้านค้ำตั้งล้ำถนน บริเวณ ถ.ชาตะผดุง ใกล้โรงเรียนมหาไถ่ ช่วง เช้า - บ่าย สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./453 05 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับช้ามาก ติดเร็วมาก บริเวรซอย ชาตะผดุง 17 ตามซอยต่างๆ หลายจุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./083 05 ก.พ. 2558   พ่นยุง บริเวณบริษัทสอนขับรถ ไอดีไดรเวอร์ ถ.ชัยพฤกษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./452 05 ก.พ. 2558   ไฟสปอร์ตไลท์ดับ 2 ต้น บริเวณสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./082 05 ก.พ. 2558   บริษัทโตโยต้าอมตะ มีขยะปริมาณมาก นำมาทิ้งใส่ถังขยะ จนล้น สกปรก เกลื่อนกราด บริเวณถนนซอยตัดจากถนนมะลิวัลย์ ไปถนนศรีจันทร์ ชุมชนศรีฐาน 4 ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./081 04 ก.พ. 2558   ขอถังขยะ จำนวน 3 ใบ บริเวณ บริษัทมิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ ถ.มิตรภาพ ติดอุโมงค์ ตั้งข้างบริษัท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./080 04 ก.พ. 2558   ขอถังขยะ 4 ใบ บริเวณ ซอย ศรีจันทร์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./079 04 ก.พ. 2558   เก็บขยะ บริเวณ สระน้ำหนองสระพัง หลังร้านอาหารไทย 3 หลัง และ ร้านกีรติติดกับดครงการ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./451 04 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.อำมาตย์ 3 ไฟนีออน และซ.ยิ้มศิริ 40 w 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./078 04 ก.พ. 2558   การทอดน้ำมันของร้านทำแคปหมู ในตลาดเทศบาล 3 ตลาดโบ้เบ้ ฝั่งห้องน้ำหญิง สมควรที่จะทำในตลาดหรือไม่ มีคนงานประมาณ 4-5 คน อยากให้ตรวจสอบ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./021 04 ก.พ. 2558   ตัดต้นไม้ เลขที่ 209/64 ถ.ศิลปสนิท ตัด ถ.ศรีมารัตน์
อช./094 04 ก.พ. 2558   ขอป้ายซอยสุขสบาย เพราะมีคนมาหาไม่รู้จะบอกว่าซอยอะไร ขอประมาณ 7 แผ่น ซอย 1-7 โนนทัน 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./450 04 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 109 ถ.ราษฎร์คนึง ดับๆ ติด ๆ โนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./077 04 ก.พ. 2558   หมาจรจัด มาอุจจาระที่หน้าบ้าน บริเวณ หน้าโรงแรมยูอิน ถ.มิตรภาพ ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ ตรงร้านแซ่บนัว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟข./005 04 ก.พ. 2558   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณเลขที่ 76/63 ซ.พัทยา 1 โนนทัน 2 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อช./093 04 ก.พ. 2558   ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะ ขาพับ จำนวน 30 ตัว เก้าอี้ 100 ตัว เพื่อจัดงาน กิจกรรมคนหัวใจสิงห์ ณ คอมเพล็กมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์นี้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./449 04 ก.พ. 2558   ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า บริเวณ ถ.หลังชลประทาน และซ.หลังชลประทาน แยก 3 ไฟไม่เพียงพอมืดมาก นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟข./004 04 ก.พ. 2558   ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณหลังวัดป่าศิริวันวนาราม ถึงประตูหลัง วัดป่าเทพนิมิต ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อค./033 03 ก.พ. 2558   บ้าน/ร้านค้า ลุกล้ำทางสาธารณะ ทำให้ทางแคบ การสัญจรลำบาก ติดขัด พิกัดสถานที่ https://www.google.co.th/maps/@16.432339,102.858116,3a,50.7y,229.13h,81.63t/data=!3m4!1e1!3m2!1sa776EsAsWAHYxLvlbUaWAw!2e0?hl=th ปล.ต้องการทราบผลการดำเนินการ Mail: bukboyle@gmail.com เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./076 03 ก.พ. 2558   เสียงดังรบกวนเนื่องจากไก่ขัน บริเวณตรงข้ามเลขที่ 1320 การเคหะ 4 จะขันเวลา ตี 4 ตี 5 เลี้ยงเป็น 10 ตัวอยากให้ตรวจสอบให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]