.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 มิถุนายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1243 17 ส.ค. 2558   สวิชควบคุมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณคุ้มทานตะวัน ถ.ทานตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./436 17 ส.ค. 2558   ขอรถดูดท่อระบายน้ำ บริเวณร้านซ่อมตู้เย็นซอยโพธิสาร 4 โนนทัน 5 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./440 17 ส.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำแตกหักชำรุดเสียหายบริเวณถนนเหล่านาดีซอย6ข้างวัดนันทิการามจำนวน4ฝาอันตรายมาก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./439 17 ส.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตันส่งกลิ่นเหม็นมากตรงบริเวณหน้าร้านรับซื้อของเก่าเลียบทางรถไฟซอย12 ชุมชนเหล่านาดี12 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1245 17 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/7หน้าบ้านเลขที่84หอพักพรเกษมเบอร์โทรเจ้าของหอ 043-224575 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./300 16 ส.ค. 2558   สุนัขข้างบ้านชอบเห่าหอนในเวลากลางคืนและตอนเช้าทำให้ไม่สามารถพักผ่อนได้ คุยกับเจ้าของเเล้วก็บอกหมามันจะเห่าห้ามไม่ได้ไม่ได้มีการตักเตือนสุนัขของตนเองเลยและปล่อยให้มาขี้เยี้ยวหน้าบ้านในตอนเช้าอยู่หลายครั้ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./107 14 ส.ค. 2558   ซอยข้างโรงพยาบาลกรุงเทพ ควรให้รถจอดได้ทางเดียว เพราะรถที่สัญจรไปมาไม่สามารถขับสวนกันได้ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1242 14 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณหมู่บ้านกัญญารัตน์ หลังวัดศรีสว่างโนนทัน ในหมู่บ้านทุกเสา ตั้งแต่เสาแรก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./135 14 ส.ค. 2558   ถนนชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ตั้งแต่ หน้า ม.ราชมงคล ขก. ถึง หน้าเรือนจำ ถนนเป็นหลุมมาก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./095 14 ส.ค. 2558   ตัดต้นไม้ ในชุมชน ซอยศรีจันทร์ 39 หลังคลังนานาธรรม จำนวน 2 จุด
ฟ./1241 14 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าไฮแมตดับในศูนย์ปฏิบัติธรรม ไฟไฮแมต จำนวน 2 ต้น ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์โนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1240 14 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ถนนเส้นหลังโรงแรมพูลแมน บริเวณร้าน บิกิน ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./309 14 ส.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณทางเท้า ถ.ศรีจันทร์ ตั้งแต่สี่แยก รพ.ศูนย์ฯ - โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1239 14 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.ซอยพัทยา 1 หน้าบ้านเลขที่ 44/110 2.สี่แยกไปบ่อนไก่ชน ซ.พัทยา 2 เลขที่ 88/241 หน้าบ้านห้องเช่า 7 ห้อง 88/232-238 3.บ้านเลขที่ 76/6 (บ่อนไก่) ซอยพัทยา 4 หน้าบ้านเลขที่ 84/7 4.หน้าบ้านเลขที่ 76/10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./308 13 ส.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณเลขที่ 192/11 ต้นมะม่วง ซ.สว่างทิพย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./292 13 ส.ค. 2558   ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 1/64 ซอยราษฎร์คนึง 11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1238 13 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หน้าบ้านเลขที่ 596/56 เสริมสวยน้องแตง ซอยสุมงคล ถ.รื่นรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1237 13 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.3/367 ซอย 2 2.3/553 ตรงข้ามซอย 4 3.3/950 ซอย 11 ชุมชนการเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1236 13 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ซอยศรีจันทร์ 43 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1235 13 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ภายในซอย 9(มก.) ไม่ติด 3 เสา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./134 13 ส.ค. 2558   ถนนชำรุด ทรุดต่ำลงกว่าระดับ บริเวณ ถ.ชาตะผดุง มุมโค้งโรงเรียนพระกุมารเยซู สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1234 13 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ซ.ศิลปสนิท 10 ปากซอย 1 หลอด ถนนหมอชาญอุทิศ ซอยร่วมพัฒนา 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./307 13 ส.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ คุลมเสาไฟ บริเวณ เข้าทางด้านธนาคารกรุงศรี ถ.มะลิวัลย์ เข้าซอย ศิลปสนิท ก่อนถึงโรงเรียนสามเหลี่ยม ตรงข้ามอพาร์ทเม้นภูคุ้มทอง จะผ่านโรงไอติมสายฝน เป็นต้นมะขาม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./289 13 ส.ค. 2558   ขอให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บเศษใบไม้ที่กองกีดขวางทางจราจร บริเวณ ถนนกลางเมือง เข้าไปในซอยที่มีป้ายร้านอาอี๋ มีกองใบไม้ริมรั้ว หลังหมู่บ้านพิมานธานี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./288 13 ส.ค. 2558   เก็บขยะ บริเวณในวัดศรีนวล ซอยวัดศรีนวล เนื่องจากขยะเยอะมาก สำนักการช่าง
ท./435 13 ส.ค. 2558   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ภายในวัดศรีนวล สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./133 13 ส.ค. 2558   ซ่อมถนนชำรุด บริเวณ ดิคลาสเซ่ คอนโด มิเนียม ซอยธนาคารกรุงศรี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./287 13 ส.ค. 2558   ขอถังขยะ บริเวณ อพาร์ทเม้นต์ ริชม่อน โฮม ถ.ศิลปสนิท จำนวน 1 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./290 12 ส.ค. 2558   รถเก็บขยะมาเก็บไม่ตรงเวลา จากเดิมที่จะมาเก็บ 3 ครั้ง/สป. ก็เป็น 4-5 วันครั้ง ทั้งในหมู่บ้าน ซอยศรีจันทร์ 39 หรือ ถนนศรีจันทร์ ถังขยะเต็มล้นออกมาข้างนอก ถุงพลาสติกปลิวว่อนเต็มถนน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./291 11 ส.ค. 2558   ถังขยะบริเวณหน้าหมู่บ้านและหน้าบ้านไม่มีรถขยะมาเก็บเป็นเวลา 4 วันแล้ว เน่าเหม็น กองเต็มสกปรกมาก ซ.สุภาวดี ถ.บ้านกอก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395]