.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   11 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./573 29 ก.พ. 2559   ไฟกระพริบชำรุด บริเวณหอพักแก่นเพชร ถ.รอบเมือง จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./578 29 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีมารัตน์ 22 อยู่ปากซอย เสาต้นที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./137 26 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยวุฒาราม เริ่มตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอย 1.จุดแรกต้นไทรปากซอย 2. ต้นคูณซอย 11 3.ต้นตะขบบังกล้องวงจรปิด 4. ต้นขี้เหล้กใกล็ ๆ ซอย 19 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./066 26 ก.พ. 2559   ขอถนนคอนกรีต บริเวณพื้นที่หน้าบ้านปรธานชุมชนคุ้มวัดธาตุ ซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./136 26 ก.พ. 2559   ขอดิน พร้อมรถเกรด บริเวณ ศาลาชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./572 26 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าติดช้า มากบริเวณ โรงหนังขอนแก่นเก่า ถ.หลังเมือง ซอย 10 จำนวน 6 จุด ชุมชนชัยณรงค์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./008 26 ก.พ. 2559   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ หลังอู่ชาญช่างกล ถนนเทพผาสุข จำนวน 3 จุด นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./571 26 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 8 จุด ในชุมชนสามเหลี่ยม 5 ถ.เทพผาสุข ถ.ประสานมิตร ถ.ปรีชาประสิทธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./570 26 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หน้าบ้านเลขที่ 229/163 หม้อแปลง และ เลขที่ 229/20 บ้านคุณสมควร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./135 26 ก.พ. 2559   ป้ายซอยเหล่านาดีซอย3หักโค่นลงมาซ่อมแซมด่วน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./065 25 ก.พ. 2559   ถนนชำรุด บริเวณชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอย 14 ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./053 25 ก.พ. 2559   ตัดต้นไม้ ในชุมชนชลประทาน ถ.ศรีจันทร์
ฟ./569 25 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 จำนวน 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./105 24 ก.พ. 2559   ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง บริเวณ สามแยก ซอยดอกคูณ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./134 24 ก.พ. 2559   ขอป้าบซอย ชื่อซอย ดอกคูณ 1 คุ้มดอกคูณ โนนทัน 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./133 24 ก.พ. 2559   เครื่องออกกำลังกายชำรุด บริเวณสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู 1 และขอให้ตรวจสอบสภาพเครื่องออกกำลังกายในสวน ทั้งหมด ซอยมิตรภาพ 28 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./026 24 ก.พ. 2559   การรุกล้ำซอย การทำกันสาดยื่นออกมา ซอยเหล่านาดี 7 สำนักการช่าง
อช./132 24 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวุฒาราม 9 จำนวน 3จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./161 24 ก.พ. 2559   ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 19 ม.14 ซอยมิตรภาพ 24 ซอยโรงเรียนไพบูลย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./160 24 ก.พ. 2559   ท่ออุดตัน บริเวณ เลขที่ 99/11 ถ.เหล่านาดี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./568 24 ก.พ. 2559   ขอความอนุเคราะห์ ติดไฟถนนดอกคูณ บริเวณใกล้ที่พักขยะเทศบาล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./567 24 ก.พ. 2559   ขอความอนุเคราะห์ติดไฟถนน บริเวฯซอยดอกคูณ 1 ถ.ดอกคูณ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./566 24 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ อยู่ในซอยเวชพงษ์ 3 หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./565 24 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอยหลัง GF 1.หน้าหอเลขที่ 46/4 หลอดยาว 2.เสาแรกในซอย หลอดยาว ซอยมิตรภาพ 34 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./564 24 ก.พ. 2559   ขอโคมไฟพร้อมราง 1 ชุด มีเสาไฟอยู่แล้ว หน้าบ้านเลขที่ 15/122 ซอยมิตรภาพ 26 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./563 24 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณถ.เสรีสัมพันธ์ 1 ร้านเกมดีวา หลอดยาว 2.ร้านส้มสวย เครื่องเขียน 3.ร้านอาหารยาย หลอดยาว 4.ร้านโจ๊กป้าแดง 5.ซอยจีเอฟ หลังเลขที่ 47/5 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./562 24 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดัย หน้าบ้านเลขที่ 11/4 หลอดสั้นคู่ ซอยมิตรภาพ 28 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./561 24 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอดซอย ถ.เทพารักษ์ 8 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./560 24 ก.พ. 2559   ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องทาง ซ่อมเปลี่ยนหลอด 2 หลอด บริเวณเลขที่ 162/46 และ 177/5 ถ.ชาตะผดุง 16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./559 24 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ 1 จุด บริเวณถนน หลังศูนย์ราชการ ตัด ถนนหน้าเมืองตรงหน้าร้านมุมุทอง เสาหัวมุม ดับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]