.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   11 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./595 01 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชาตะผดุงซอย 9 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 306/73 และซอยข้างโรงเรียนมหาไถ่ชาย ข้างสนามกีฬาโรงเรียน บ้านเลขที่ 159/200 ซอยชาตะผดุง(17)15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./594 01 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 สุดซอย หลอดสั้น 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./593 01 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณสามแยกเลี้ยวซ้าย โคมที่ 2 ห้องเย็น ถ.กลางเมือง 5 และก่อนถึงซอยชัชวาลย์ มีสายไฟตกท้องช้าง อยาจะให้ดึงด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./591 01 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 224/36 ถ.จอมพล หมู่บ้านจอมพล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./054 01 มี.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ บริเวณ ซอยวีรวรรณ ถ.ดรุณสำราญ ใกล้ กศน.
ท./163 01 มี.ค. 2559   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.กัลปพฤกษ์ - ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 12 ซอยตันไม่มีชื่อซอย สำนักการช่าง
ฟ./590 01 มี.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ ซอยโรงเรียนกวดวิชาครูสมศรี ถ.หน้าเมืองซอย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./589 01 มี.ค. 2559   ขอให้ตัดสายไฟฟ้าออกจากสายเมน ไฟฟ้าในซอย 14/4 เสาที่ 2 ช่างตัดสายไฟฟ้าสาธารณะ แต่ไม่ได้ตัดสายไฟฟ้าออกจากสายเมน ขอให้ช่างไปตัดด้วย เพราะปัจจุบัน ไฟฟ้าช็อตตลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./588 01 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนการเคหะ บ้านเลขที่ 3/987 , 3/999 , บริเวณเลขที่ี 3/1004 และ 3/956 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./587 01 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้าน ศสมช. หน้าบ้านพ่อมานิตย์ ซอยศรีจันทร์ 41 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./586 01 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง หน้าบ้านเลขที่ 666/153 และ666/154 เข้าในซอยประมาณ 140 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./585 01 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวิเศษ ตัด ซอยศรีมารัตน์ และ ซอยศรีมารัตน์ ตัด ถ. เทพผาสุข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./584 01 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดัีบ บริเวณ ซอยชาตะผดุง ซอย 14/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./106 01 มี.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะ ซอยวีรวรรณ ถ.ดรุณสำราญ ใกล้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./068 01 มี.ค. 2559   ถนนชำรุด บริเวณ ถ.ดรุณสำราญ หน้าโรงขนม และโรงแรมเพลย์บอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./069 01 มี.ค. 2559   ขอทำลูกระนาด บริเวฯชุมชนศรีฐาน 4 ถนนจอมศรี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./583 01 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 666/368 ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./582 01 มี.ค. 2559   ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณ บึงหนองยาว ใกล้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ราม นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./581 01 มี.ค. 2559   ขอชุดโคมไฟ + หลอดไฟ จำนวน 1 ชุด บริเวณตรงข้ามโบสศาสนาซิกส์ ถ.ร่วมจิตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./164 29 ก.พ. 2559   ฝาท่อระบายน้ำหน้าบ้านชำรุด พังเสียหายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์นำโรค ชำรุดมานานหลายเดือนแล้ว ขอให้ช่วยแก้ไขซ่อมแซมให้ด้วยค่ะ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./165 29 ก.พ. 2559   ท่อระบายน้ำหน้าบ้านเอ่อล้น ไม่ระบายส่งกลิ่นเหม็น เคยร้องเรียนมาหลายครั้ง ก็ได้แค่ส่งรถมาดูดล้าง อีกไม่กี่วันก็เหมือนเดิมค่ะ ช่างที่มาดูดแจ้งว่าท่อตัวนี้ไม่ไหลลงท่อใหญ่เพราะช่างที่มาซ่อมแซมไม่ได้ทำให้มันไหลได้สะดวก ช่างเคยแจ้งทางเทศบาลแล้วว่าดูดอย่างเดียวแก้ได้แค่พักเดียวเดี๋ยวก็เหมือนเดิม แต่หัวหน้าบอกให้ดูดอย่างเดียวเลยทำได้แค่นี้ สำนักการช่าง
ท./162 29 ก.พ. 2559   ขอท่อระบายน้ำในซอย ที่เชื่อมต่อระหว่าง ถ.เทพผาสุข - ถ.กัลปพฤกษ์ มีความยาวประมาณ 120 เมตร เป็นซอยตัน ชุมชนสามเหลี่ยม 1 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./668 29 ก.พ. 2559   เมื่อเช้าวันนี้ประมาณ 06.00 น. เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วบริเวณจุดกลับรถ ถ.ศรีจันทร์ หน้าชลประมานที่ 6 ไฟฟ้าส่องสว่างโดนรถชน นานแล้วไม่ซ่อม เอาเสาไฟเหลืองกระพริบมาใส่ก็ถูกรถชนอีก จุดนี้ทั้งเจ็บทั้งตายมาก ครับ ม.ราชมงคลก็ใช้จุดนี้ กลับรถ ช่วยด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./107 29 ก.พ. 2559   เดือดร้อนจากการทำนวัตกรรมไม่มีถังขยะ บริเวณชุมชนหนองใหญ่ 1 ต้องซื้อถุงขยะราคาใบละ 5 บาท มาใส่ขยะทุกวัน ปัญหาขยะตกค้างมันอยู่ที่รถขยะเทศบาลไม่จัดเก็บทุกวัน ไม่ใช่เพราะมีถังขยะ ขอความกรุณานำถังขยะคืนมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./580 29 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอย 1.หัวมุมตรงข้ามโรงแรมออกคิด 2.ปากซอยทางเข้าทาวเฮ้าส์ ใกล้ ร้านก๋วยเตี๋ยว หมูตุ๋น ยายน้อย ซอยวัดป่าชัยวัน หลอดแสงจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./577 29 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ ถ.ชวนชื่น เสาแรกปากทางเข้าซอยชวนชื่น 1 หลอดไฟดับชำรุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./576 29 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนมิตรสัมพัธ์ 1 เลขที่ 229/20 เลขที่ 229/62 , 229/63 ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./067 29 ก.พ. 2559   ถนนชำรุด บริเวณทางเข้าประตูเหล็ก ถ.ประชาสำราญ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./575 29 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.ไฟฟ้าดับ หลอดกลม หน้าบ้านเลขที่ 134 นายฉลอง 2. หน้าบ้านเลขที่ 130/138 ซอยชาตะผดุง 9 แยกซ้าย บ้านยายจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./574 29 ก.พ. 2559   ไฟสปอตไลท์ บริเวณ เลขที่ 24/4 ห้าแยกชุมชน บ้านบะขาม ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]