.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 พฤศจิกายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1377 07 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 123/4 ซอยศรีจันทร์ 34 บ้านชนาทิพย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./416 07 ส.ค. 2561   ดิฉันขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนครขอนแก่นให้ปรับปรุงถนนชำรุด และฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในบริเวณซอย 9 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนมากในการใช้รถใช้ถนนในซอยดังกล่าว ประกอบกับซอย 9 มียานพาหนะสัญจรจำนวนมากเนื่องจากใช้เป็นทางลัดไปยังถนนเหล่านาดีในชั่วโมงเร่งด่วน อาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./415 07 ส.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ซฮย 8 ตลาดเช้าหน้าร้านขายโจ๊ก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./132 07 ส.ค. 2561   ถนนชำรุดเป็นหลุมบริเวณแยกวงเวียน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1376 07 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ซอย ชาตะผดุง 20 ชำรุดไม่ติด 2 จุด แก้ไขให้ด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1375 07 ส.ค. 2561   ขอให้ขยับตู้สัญญาณไฟจราจร ( ตู้เขียว ) บริเวณ เลขที่ 18/15 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1372 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 232/28 ถ.ศรีจันทร์ ซอย 39 ชุมชนหนองใหญ่ 3 ซอยทางเข้าบ้านหนองไฮ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1373 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าแสงสว่างถนนซอยธารทิพย์ 2/4 ดับใช้งานไม่ได้ ขอให้แก้ไขให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./414 06 ส.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 99/1 ซอยเหล่านาดี 10 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1371 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 99/1 ซอยเหล่านาดี ซอย 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./327 06 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บริเวณ ยูเทิร์น เข้าเมือง ติดกับร้านโมเดิร์น เฟอร์นิเจอร์ ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./326 06 ส.ค. 2561   ขอให้ย้ายป้าย บอกถนนศรีจันทร์ ยูเทิร์น หนองใหญ่ ติดตู้สัญญานณจราจร เนื่องจากป้ายปยู่ตรงถนนเข้าบ้านไม่สะดวก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1370 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยประชาสโมสร 21 หลังกงศุลลาวเก่า หน้าบ้านเลขที่ 101/208 จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1369 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสีชมพู ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ บ้านคุณชูเกียรติ ติด บ้านแม่หนูแดง สรศักดิ์ จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./413 06 ส.ค. 2561   ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยวุฒาราม 8/2 และ 8/3 จำนวน 4 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1368 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยสุขสบาย หน้าบ้านเลขที่ 39/1 ถ.โพธิสาร โนนทัน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1367 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 11 และซอย วุฒาราม 8 ตรงข้ามแยก 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./324 06 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บังกระจกนูน บริเวณสามแยกตรงข้ามกับร้านอึ่งปลาเผา ริมบึงแก่นนคร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1374 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่198/3 ม.วราสิริ เฟส2 ริมบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1366 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยจำปางาม ถ.จอมพล หลอดไฟหลอด ยาว จำนวน 5 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./131 06 ส.ค. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ ใกล้ ๆ กับฝาท่อระบายน้ำ ถ.สุขสันต์ หน้าซอยสันติสุข 4 บริเวณร้านเสื้อผ้า ดาราอาภรณ์ สำนักการช่าง
ท./412 06 ส.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถนนสุขสันต์ ชำรุด หน้าซอยสันติสุข 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./057 06 ส.ค. 2561   สวนเด็กเล่นบึงทุ่งสร้าง นอกจากตามต้นไม้แล้ว จะมีรังต่อ รังแตน บริวณ ป้ายสนามเด็กเล่น ยังมีรังผึ้งอยู่ใกล้ๆเด็ก ด้วย
อช./322 06 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 222/40 ซอยประชาสโมสร 42 ชุมชนธนาคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./261 06 ส.ค. 2561   ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง ซอยประชาสโมสร 44 ชุมชนธนาคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1365 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากทางเข้าหมู่บ้าน จอมพล ป้ายหมู่บ้าน และหน้าบ้านเลขที่ 224/55 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1364 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 17 ทาวเฮ้าส์หลังที่ 4 ไฟติดๆ ดับๆ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1363 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าขาดหลอด ชำรุด บริเวณ สายไฟทางหนองบอน 50 เมตรและ ยูเทิร์นฝั่งขวา 50 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1362 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย 7/6 หน้าร้านขายของชำ หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./321 05 ส.ค. 2561   สนามเดิน วิ่ง ปั่น จักรยาน บึงทุ่งสร้าง เรื่องการรดน้ำต้นไม้ในช่วงเย็น ทำให้น้ำไหลลงมาที่สนาม ทำให้เปียกมาก และบางส่วน ปลิวตามแรงลม และเกิดกลิ่นเหม็น ซึ่งช่วงเย็น มีประชาชนมาใช้ออกกำลังกายกันมาก ต้องเดินหลบ กระย่องกระแย่ง ไม่ทราบว่า จะสามารถ เลื่อนการตั้งเวลารดน้ำสนามหญ้า ออกไป หลัง 20.00 ได้หรือไม่ และอีกเรื่อง การซ่อมเลนจักรยาน เดิน วิ่ง ตรงบริเวณที่มีการทรุดตัว และได้นำเอายาง มาปะซ่อมแล้วนั้น ไม่มีความราบเรียบ เหมือนผู้รับจ้าง มาซ่อมแบบ งั้นๆ ให้ผ่านๆ ไป เปรียบเทียบ กับก่อนทำการซ่อม แล้ว ไม่ซ่อม พื้นทางยังราบเรียบ ดีกว่า เป็นแค่ยุบตัวเล็กๆ จุดเดียว สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]