.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 กุมภาพันธ์ 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อค./009 21 พ.ย. 2561   มีการทำทีจอดรถ ขึ้นเสาหลัก เอาผ้าใบใาขึง ทำเป็นแบบถาวร บริเวณ บ้านเลขที่ 670/33 ในซอยกลางเมือง 5 สำนักการช่าง
ฟ./229 21 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ 38/8 ซอยศรีจันทร์ 16 จำนวน 2 จุด ท้ายซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./228 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 120/9 ซอยโพธิ์ทอง ถ.เหล่านาดี ดับ 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./065 20 พ.ย. 2561   ขอย้ายเครื่องออกกำลังกาย บริเวณ สนามฟุตบอลหนองใหญ่ 1 บางส่วน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./227 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ไอดีไดรเวอร์ หลังโรงเรียนมหาไถ่ภาค ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./060 20 พ.ย. 2561   ขอวางท่อระบายน้ำ ซอยขอนแก่นปลาตู้ ถ.หน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./064 20 พ.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ 3จุด 1ซ.สุขสบาย15 2 ถ.โพธิ์สารหน้าบ้านเลขที่ 55/1 3อยู่ ถนนฉิมพลี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./059 20 พ.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำแตก 1 หน้าบ้านเลขที่ 3/994 2 หน้าบ้านเลขที่ 3/560 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./063 20 พ.ย. 2561   ขอกระจกสาธารณะภัย ตรงถ.เฉลิมพระเกรียติตัดกับซ.รอบเมือง 11 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./226 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ถ.ศิลปสนิท ไฟแสงจันทร์ และ ซ.ไทยสมุทเสาร์ต้นแรกฝั่ง ร.พ. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./222 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ซอย 14/3 หลังศาลาชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./223 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าไม่ติดที่สวนเรืองแสง ตรงห้องน้ำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./224 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 20 ตามถนนหน้าแฝตตำรวจ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./225 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับหลอด led บริเวณ ศาลาชุมชนคุ้มหนองคู ถ.รอบเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./220 20 พ.ย. 2561   เปลีย่นหลอดไฟ หลายจุดตามแผนที่ ที่แนบมา บริเวณถ.อนามัย หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ 3 จุด วิทยาลัยสาธารณสุข 4 จุด มาลาเลีย 1 จุด และซอยร่วมอนามัย 1 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./219 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีหลักชัย ถนนจอมศรี 2 ดับรอบวัด จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./029 20 พ.ย. 2561   มีสนุขจรจัด จำนวนมาก อยู่ใน ชุมชนตะวันใหม่ บริเวณหน้าร้านอาหาร สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./061 20 พ.ย. 2561   ตัดต้นไม้ที่ยื่นออกมาถนน ในซอย เหล่านาดี9 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./062 20 พ.ย. 2561   ตัดกิ่งต้นก้ามปู ตรงข้ามร้านข้าวมันไก่ และ หลังบ้านเลขที่86/26 ถ.โพธิสาร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./026 20 พ.ย. 2561   ปรับผิวจราจร ซ.มิตรเสรี ถ.โพธิสาร ด่วน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./058 20 พ.ย. 2561   ฝาท่อแตกถนนริมบึง ตรงซอยข้างซอย16 ตรงข้ามสนามเด็กเล่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./221 20 พ.ย. 2561   ขอไฟฟ้า มาติดตั้งที่ซอย เหล่านาดี9 เพราะมันมืดมากๆ 0921529055 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./217 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ คุมดอนเงิน ปากซอย 9/5 ระหว่างบ้านเลขที่ 32/14 และ 32/20 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./216 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ แถวๆกุนเชียงนายบู๊ ตรงข้ามศาลเจ้า หลังโรงภสพยนต์ ขอนแก่นเก่า ตามแผนที่ ที่แนบมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./215 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร ทางเข้าโรงแรมสุภารี จำนวน 4 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./218 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่ 3/992 ซอยหน้าสรรพากร ชุมชนการเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./214 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ 2จุด 1เล่าไก่ 2ตรงมุมบ้านหลังเดียว ถ.เหล่านาดี ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./213 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ เสาไฟปฏิมากรรม และรองศาลหลักเมือง ทั้งหมด จำนวน 30 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./060 20 พ.ย. 2561   ตีเส้นจราจร ( ห้ามจอด) ตีเส้นปากซอย ถ.ศรีจันทร์ ซอย 5 และซอย 7 หน้าปากซอย นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./212 20 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 93/5 ตรงข้ามมาลาเรีย 2 จุด เลขที่ 86 ร้านขายของชำ หนองแสบง 1 โนนทัน 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]