.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./215 15 มิ.ย. 2559   เสียงรบกวนในยามวิกาล เนื่องจากวัดบ้านโนนชัย มีการ สวดธรรมวัด ในเวลา 04.30 น.ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน แต่ทางวัดได้ใช้เครื่องขยายเสียง ซึ่งเสียงดังมาก จึงไม่สามารถพักผ่อนด้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1056 15 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหมู่บ้านทองสอดแสง ซอยศรีจันทร์ 23 เสาต้นหัวมุมซอย หน้าบ้านเลขที่ 14/85 ตัดเข้าไปอีก 1 ต้น เป็น 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1055 15 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเวชพงษ์ 2 ศรีฐาน 4 จำนวน 4 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./375 15 มิ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด และเสียงดัง บริเวณ ตรงข้ามร้านทวีทรัพย์ ถ.ประชาสโมสร 3 ฝา และ ซอยตึกร้างทางเข้าคุ้มหนองคู 1 ฝา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./376 15 มิ.ย. 2559   ขอให้ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าเซ็นโทซ่า ร้านชัยพิทักษ์ ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./306 14 มิ.ย. 2559   ขออนุญาตตีเส้นจราจร ห้ามจอปากซอยเข้าบ้าน ตรงข้ามหมูณัฐ บริเวณ ถ.หน้าเมือง หน้าร้านถ่ายเอกสาร OA ได้รับความเดือดร้อน จากการจอดรถของผู้มาติดต่อ จอดรถขวางทางเข้าออก ในซอยมีทั้งหมด 3 ครอบครัว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1054 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว บริเวณ ถ.โนนหนองวัด ซอย 4 จุดเดิม ดับบ่อย ตั้งแต่โรงแรม จันเพ็ญ จันทร์เจ้า ถึงโรงแรมแมมมอธ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1053 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนหน้าบ้านเลขที่ 596/56 , 564 และหลัง โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1051 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ทานตะวัน ซอย 7 และถนนชัยพฤกษ์ ตัด ถ.ทานตะวัน หัวมุมซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1052 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณศาลาชุมชน โนนทัน 7 ถ.ดอกคูน ตัด ถ.ทานตะวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./374 14 มิ.ย. 2559   ขอฝาบ่อพัก 1 ฝา บริเวรป้อมยาม ใกล้สะพานข้ามคลอง ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1050 14 มิ.ย. 2559   เพิ่มจุดติดหลอดไฟ จำนวน 2 จุด 1.แทนจุดเดิมชำรุด หน้าโกดังร้านรุ่งอนันต์ 2.หน้าบ้าน อ.ราตรี ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./134 14 มิ.ย. 2559   ขอขยายถนน บริเวณช่วงทางโค้งศาลาชุมชน วัดชั้นสะพานข้ามคลองชลประทาน ไปบ้านทั่วถนน จะเป็นโค้งตัวเอส นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1049 14 มิ.ย. 2559   เพิ่มจุดติดตั้งหลอดใน 3 จุด บริเวณ สนามไก่ชนศรีปัญญา และโรงปูนชัยวัฒน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1048 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านสีดา 2.ทางแยกโรงงานปูนชัยวัฒน์ 3.ใกล้บ้านสีดา 4.จุดตรวจ อปพร.ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./373 14 มิ.ย. 2559   ขอบฝาท่อชำรุด ซอย 2 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 3/383 และตรงหัวมุมป้ายชุมชน ใกล้โรงเพาะเห็ด จำนวน 1 จุด และซอย 11 ตรงทางโค้งจำนวนทั้งหมด 3 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./305 14 มิ.ย. 2559   ขอป้ายซอย บริเวณซอย หลังศูนย์ราชการ 1.ซอยหลังศูนย์ 14/1/1 2.ซอยหลังศูนย์ 14/1/2 3.ซอยหลังศูนย์ 14/1/3 4.ซอยหลังศูนย์ 14/1/4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1047 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอสาย บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 8 และ 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1045 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บริษัท เอส พี มอเตอร์ ถ.หน้าเมือง ตัด ถ.อำมาตย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1044 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมืองซอย 21 (บือบ้าน ) จำนวน 3 จุด หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1043 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 ใกล้กับคลังนานา วิทยา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./133 14 มิ.ย. 2559   ถนนชำรุด บริเวณโรงแรมเซนทาร่า ด้านซ้ายทางเข้าเซนทาร่า ด้านขวา เข้าไปในซอย 100 เมตร จุดเริ่มต้นชำรุดที่นวดแผนโบราณ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./214 14 มิ.ย. 2559   ขอถังขยะเพิ่ม จำนวน 1 ถัง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านไทยเสถียร ตรงข้ามกับอู่ซ่อมรถ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./326 14 มิ.ย. 2559   ต้นไม้ (ต้นคูน) หน้าตึกที่ทางเทศบาลปลูกไว้มานานแล้วถูกผู้ไม่ประสงค์ดีมาทำให้ตายคะ มาแอบตัดตอนตนเองไม่อยู่บ้าน เพราะหน้าบ้านเค้าเองทำตายหมดเลย แต่มารบกวนหน้าบ้านคนอื่นด้วย เนื่องจากเค้าให้เหตุผลว่าบังป้ายอพาร์ทเม้นท์ ไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะมาปลูกให้ใหม่ไหมคะ เพราะชอบที่ทางเทศบาลปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงาม ร่มเงา และช่วยให้อากาศสดชื่น คะ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1046 13 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าให้แสงสว่างที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 194/195 ซอย 11 (เสาที่ 2) หมู่บ้านโพธิบัลลังก์ ไม่ติด ขอช่างไปแก้ไขด้วย ขอบคุณ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1042 13 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 408/18 ให้ย้ายหลอดไปอีเส้นหนึ่งหน้าบ้านเลขที่ 229/29 ซอยหลังศูนย?ราชการ 14 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./213 13 มิ.ย. 2559   ขอป้ายห้ามทิ้งขยะ บริเวณร้านรับซื้อของเก่า โนนทัน 7 ถ.ดอกคูณ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./132 13 มิ.ย. 2559   ซ่อมผิวถนนชำรุด จำนวน 4 จุด บริเวณที่พักขยะโนนทัน และร้านรับซื้อของเก่า ชุมชนโนนทัน 7 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1041 13 มิ.ย. 2559   ขอโคมไฟและหลอดไฟจำนวน 2 ชุด ติดที่ถนนที่จะเข้าไปโรงเรียน มรีอนุสรณ์ 1.ติดกับเสาต้นที่ 2 ด้านขวามือ 2.ติดที่หัวมุม เลี้ยวซ้ายมือ ใกล้กับอพาร์ทเม้นต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./372 13 มิ.ย. 2559   ขอต่อระบายน้ำ ลงท่อเทศบาล บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ตัด ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ร้านทวีทรัพย์ เยื้องกับร้านเมืองทองผ้าเบรค ใกล้ที่ว่ากการอำเภอ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]