.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อท./037 27 เม.ย. 2559   ขอให้เจ้าหน้าที่ จัดระเบียบรถสองแถวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล
อส./170 27 เม.ย. 2559   ขอให้เก็บขยะให้หมด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./105 27 เม.ย. 2559   ซ่อมแซมเกาะกลางถนนริเวณ ภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./079 27 เม.ย. 2559   ขอรถเจ้าหน้าที่กู้ภัย มาจอดตรวจประจำที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 (บขส)โดยให้เทศบาลเป็นผู้ประสานให้
ฟ./804 27 เม.ย. 2559   ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ตั้งแต่สี่แยกสวนรัชดา ถึงแยกไทยยนตร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./078 27 เม.ย. 2559   ขอกริ่งสัญญาณเตือนภัย บริเวณ ภายในชุมชน บขส. ใช้เมื่อมีเหตุเพื่อเตือนภัย
อป./077 27 เม.ย. 2559   ขอถังดับเพลิง บริเวณภายในชุมชน บขส จำนวน 5 ถัง
ถ./110 26 เม.ย. 2559   ถนนเป็นหลุม สำนักการช่าง
อค./039 26 เม.ย. 2559   ถมที่ตรงข้ามบ้านของดิฉัน สูง 50 ซม ฝนตกทำให้น้ำไหลเข้าบ้าน (ส่งเรื่องครั้งที่3) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./165 26 เม.ย. 2559   เสียงดังก่อให้เกิดความเดือดร้อน ตรงสนามฟุตซอล ตลาดต้นตาล ส่งเสียงดังรบกวน ไม่สามารถหลับนอนได้และในบ้านมีผู้ป่วยไม่ได้พักผ่อน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./164 26 เม.ย. 2559   เก็บขยะ ภายในหมู่บ้าน PS Home ถ.กลางเมือง ถนนเส้นอาอี๋ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./803 26 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 450/73 ถ.เทพารักษ์ หน้าบ้านประธาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./802 26 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแม่ทองพูล 2 หลอด ถ.หลางเมือง 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./163 26 เม.ย. 2559   หนูในท่อระบายน้ำ ในซอยศรีจันทร์ 17 (กำจัดหนู) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./162 26 เม.ย. 2559   เหตุรบกวนจากการพ่นสีรถยนต์ บริเวณหน้า หอการค้าไทย ถ.มิตรภาพ มีการพ่นสีรถยนต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./281 26 เม.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ บ้านเลขที่ 55/3 ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ บ้านตูม เวลาฝนตกยิ่งท่วม เออล้นท่อขึ้นมาท่วมบ้านตลอด อยากให้ดำเนินการดูดท่อหรือตรวจสอบท่อระบายน้ำให้ด้วยว่าต้องเปลี่ยนท่อใหม่หรือไม่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./166 26 เม.ย. 2559   เนื่องจากในชุมชนซอยเมตตา มีกลุ่มบ้านเช่าตั้งวงกินเหล้า ส่งเสียงรบกวน หนวกหู เพื่อบ้านข้างเคียงมาก ลำโพงใหญ่มาก ร้องเพลงกัน ประธานชุนชน ก็ได้ตักเตือนแล้วก็ไม่ฟัง อยากให้ทางเทศบาลดำเนินการแก้ไขให้ด้วย (เปิดบ่อยมาก) บริเวณ ถนนกลางเมืองซอยเมตตา1 เข้ามาทางเสาโทรศัพท์ดีเทค คือซอย1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./224 26 เม.ย. 2559   ขอซ่อมลำโพงฮอร์นในชุมชน ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ถ.ศรีจันทร์ 43 สำนักการช่าง
ท./282 26 เม.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน จุดที่1 จุดเดิมที่ทำค้างไว้ จุด2 ป้ายรถเมย์ 2แถว สายท่าพระ จอดร่มต้นหูกวาง หน้าประปา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./801 26 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 38/32 ซอยเกสร 2 ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./283 26 เม.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อ หน้าปากซอยชุมชนเหล่านาดี12 ขอความเร่งด่วน เพราะท่อตัน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./073 26 เม.ย. 2559   ขอให้ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยธนาคารกรุงศรีอยุธา ตรงหอพักอึ่งเจริญทรัพย์ ถนนศรีจันทร์
ท./280 26 เม.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณเลขที่ 596/18 ถ.หน้าเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./036 26 เม.ย. 2559   ขอให้แก้ไขปัญหา เรื่องการขับรถเร็ว บริเวณหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ เพื่อปลอดภัยของผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ที่ข้ามถนน สำนักปลัดเทศบาล
ท./284 26 เม.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำแตก หน้าร้านเหล้าท๊อป ถนนปราะชาสำราญ(ทางไลน์) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./235 26 เม.ย. 2559   ขอให้ย้ายป้ายซอย ศิลปสนิท3 เพราะป้ายซอยอยู่ไปตรงตำแหน่ง(จากเวทีทำแผนชุมชน) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./800 26 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยสุวรรณสาร ตลอดสาย เป็นซอยตัน แถวหอพักกัญญาภัทร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./279 26 เม.ย. 2559   ขอฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนเทพารักษ์ 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./076 26 เม.ย. 2559   ที่ดินรกร้าง ขอให้ไปดูแลพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย ในซอย10 มีที่ดินว่างอยู่ระหว่างบ้านเลขที่413/5 กับ เลขที่ 191/11 ช่วงนี้ต้นไม้ขึ้นรก และเป็นที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ด้วย ยุงชุกชุมและน่ากลัวอาจเกิดอัคคีภัยด้วย
อช./223 26 เม.ย. 2559   ขอป้ายชุมชน ชุมชนเทพารักษ์ 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462]