.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./401 09 ส.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บ้านประธานชุมชน ซอยพระบิณฑบาตร ถ.ชัยณรงต์ ต้นตีนเป็ด และ ต้นหมาก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./400 09 ส.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ ถนนชีท่าขอน ตัด ถนนหลังเมือง ต้นคูณ และต้น กระถิน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1317 09 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 226/67 และ 233/2 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 ( ซอยตัน ) หลอดนีออนสั้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1316 09 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หัวมุมเลี้ยวทางเข้าชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ ถ.ศรีจันทร์ ดับ 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./399 09 ส.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ รอบสนามบาส ริมบึงแก่นนคร มีกิ่งไม้ยื่น บดบังความสว่าง อาจเกิดอันตรายได้ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1315 09 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สนามบาส ริมบึงแก่นนคร เพราะช่วงเย็นจะมีการใช้สนามบาส ในการออกกำลังกายตอนเย็น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./264 09 ส.ค. 2559   สุนัข ถ่ายเรี่ยราด ส่งกลิ่นเหม็น หน้าบ้าน ผู้อื่น เป็นประจำ เลขที่ 135/30 ซอยมิตรภาพ 18 อยู่บ้านไม่ได้ ทำงานไม่ได้ รบกวนช่วยมาตรวจสอบด้วย บ้านหลังนี้เลี้ยงาุนัขจำนวนมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1314 09 ส.ค. 2559   ซ่อมไฟฟ้า บริเวณ ซอยพัทยา 4 สุดซอย หน้าบ้านเลขที่ 86/68 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1313 09 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หน้าโรงแรมรสสุคนธ์ ใกล้ศึกษาภัณฑ์ ถ.ประชาสโมสร และสี่แยก ถ.ประชาสโมสร ตัด ถ.กลางเมือง ตรงหัวมุมจราจร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./164 09 ส.ค. 2559   ขอทำถนนคอนกรีต บริเวณ หมู่บ้านภัสสร ข้างสนามกีฬาขอนแก่น ตรงข้ามป้๊มบางจาก เข้าซอยโรงน้ำแข็ง มีอพาร์ทเม้นต์เลี้ยวซ้าย เข้าไปเป็นหมู่บ้านภัสสร บริเวณ เลขที่ 672/62 ซอยข้างบ้านสุดซอย นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1312 09 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 10 ใกล้บ้านนายสุระ ( ผอ.เทศบาลเก่า ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1311 09 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ บริเวณ เลขที่ 59/1 หน้าร้านเสริมสวย และร้านส้มตำ ซอยราษฎร์คนึง 23 และถนนสายหลัก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1309 09 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หน้าบ้านเลขที่ 48/14 ซอยอำมาตย์ ดับ 1 จุด ในซอยหมู่บ้านไทยประเสริฐ นีอออนดับ และหน้าบ้านเลขที่ 47/9 หมู่บ้านไทยประเสริฐ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./398 09 ส.ค. 2559   เรื่อง. ขอรถพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อตัดต้นไม้ ด้วยต้นไม้กีดขวางสายไฟฟ้าแรงสูง มี2 จุดคือ 1.ซอย35 ถนนราษฏร์คนึง บ้านโนนชัย3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หน้าบ้านเลขที่108 และ108/22 หมู่12 บ้านโนนชัย3 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่ออนุญาตจนท.ให้ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางออกเพื่อกันไฟ ช๊อด..ความปลอดภัย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1310 09 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย6/4ก่อนถึงแยกซอยสัสดีไกสร100เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./073 08 ส.ค. 2559   มีรถยนต์มาจอดที่ถนนรอบบึงหนองแวงตราชู และทำที่ครอบเป็นที่จอดรถขอตนเอง ไว้อย่างถาวร ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วย สำนักปลัดเทศบาล
อส./263 08 ส.ค. 2559   แจ้งป้ายโฆษณา บังหน้าสำนักงาน เป็นป้ายโฆษณาเหล็ก ปิดบังสำนักงาน อาคาร เอส เอฟ ซี เฟอร์ทิสตี้ ขอนแก่น ตืดกับโชว์รูม ฺBMW ตรงข้าม รพ.กรุงเทพฯ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./163 08 ส.ค. 2559   เรื่องฟุตบาลหน้าโรงเรียนพระกุมารเยซูมีรอยแตกและทรุดตัวมีความกว้างประมาณ 5-10cm ยาว 2 เมตร จุดใกล้ตู้โทรศัพท์สาธารณะ เกรงว่าเด็กเล็กจะพลัดตกได้รับบาดเจ็บ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./522 08 ส.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลยศาลาชุมชน ประมาณ 10 เมตร ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./396 08 ส.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ ที่เอนลงมาทับสายไฟ และกลัวจะหักทับรถยนต์ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ติดร้าน Ps มอเตอร์ และร้านสหมิตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1307 08 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด(โคมไฟหัก) บริเณหมู่บ้านร่มโพธิ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./162 08 ส.ค. 2559   ถนนเป็นหลุม บริเวณ 1.หมู่บ้านขันทองปากซอยเป็นหลุม ซอยพัทยา 1 และพัทยา 2 ปากซอยพัทยา 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1305 08 ส.ค. 2559   ไฟดูด เสาไฟรั่ว บริเวณทางเข้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ด้านทิศตะวันตก ไฟแสงจันทร์ ต้นที่ 1 และ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1304 08 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านซ่อมเครื่องซักผ้า ถ.ฉิมพลี ครงข้ามขายสินค้ามือ 2 ชุมชนโนนทัน 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./521 08 ส.ค. 2559   ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ( จากฝาเหล็ก เป็นฝาปูน ) บริเวณ ถนนอนามัย 13 ฝาเป็นสนิม และเกิดเสียงดังเวลารถวิ่งผ่าน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./520 08 ส.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ในชุมชน บ้านเลขที่ 124/27 - 28 เลขที่ 124/29 เลขที่ 124/144 ซอยศรีจันทร์ 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1303 08 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 3 จุด 1.ตรงข้ามซอยสุขสบาย 2 2.หน้าบ้านเลขที่ 200/35 ถ.สุขสบาย 3.หน้าบ้านเลขที่ 200/111 ถ.สุขสบาย ตรงข้ามศูนย์จ่ายงาน สำนักการช่าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1302 08 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ดอกคูณ 1 แยก 3 และ ถ.ดอกคูณ 1 แยก 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1301 08 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนเหล่านาดี ซอย 10/12 หน้าหอพักวงกลม เลขที่ 88/65 2. ถนนเหล่านาดี ซอย 8/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1306 08 ส.ค. 2559   ไฟจราจรบริเวณ4แยกกังสดาล เสียเกือบ2เดือนแล้วค่ะ เดือดร้อนมากที่สุด อันตรายมากรถเยอะ นักศึกษาเปิดเทอมแล้วแต่ไม่มีความปลอดภัยเลย วอนหน่อนงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการซ่อมด่วนที่สุดค่ะ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]