.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 กรกฎาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./061 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สนามฟุตบอล ซ.ศรีจันทร์ 20 หนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./060 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย 12 นาฬิกา แยก 3 ถ.ประชาสโมสร 52 หนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./059 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแม่สนใจ ลี้วิระ อุทิศทิศใต้บ้านมั่นคง เป็นซอยทำใหม่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./022 15 ต.ค. 2558   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย 8/1 ถ.เหล่านาดี หลังวัดนัน ทิการาม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./058 15 ต.ค. 2558   ไฟฟดับ บริเวณ ซอยสุขสำราญชุมชนหลังศุนย์ราชการ 1 และซอยครัวอีสานตรงข้าม ตชด. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./057 15 ต.ค. 2558   ฐานที่ตั้งเสาไฟฟ้าชำรุด จาก บ้านเรา 2 เข้ามาเป็นชุมชนหนองใหญ่ 2 มีทางเข้าชำรุด สำนักการช่าง
ท./021 15 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 หนองใหญ่ 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./056 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 124 ทางเข้าบ้านประธานเก่า พรชัย ซ.ศรีจันทร์ 41 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./016 15 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ซ.ศรีจันทร์ 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./055 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 107 ถ.หลังเมือง ใกล้กับซอยเย็นซ่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./020 15 ต.ค. 2558   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ทาวเฮ้ส์ ใกล้เรือนพระยา ทางบึงแก่นนคร มีซอยเป็นซอยตัน ใกล้หมู่บ้านกัญญารัตน์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./001 15 ต.ค. 2558   ตัดต้นไม้ เนื่องจากต้องการเชื่อมทางเข้า ออก บริเวณ ศูนย์ BMW ถ.มะลิวัลย์ ใกล้โตโยต้า อมตะ
ฟ./054 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 2 2.ประตูโขงวัดป่าเทพนิมตร ถ.ศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./015 15 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณปากซอยนิกรสำราญ 1 ด้านข้างโรงเรียนสวนสนุก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./005 15 ต.ค. 2558   ถนนชำรุด เป็นหลุม บริเวณ แฟลตตำรวจ ตรงไปเป็นโรงเรียนเด็กพิการนิรมล ตรงข้ามมีซอยถนนชำรุด เป็นหลุม โรงเรียนเด็กพิการ ตรงไปสุดกำแพง ถนนชำรุดเป็นหลุมใหญ่ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./053 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนหน้าแฟลตตำรวจ ตรงบ้านเลขที่ 191/46 สามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./014 15 ต.ค. 2558   ขอป้ายติดในซอย และขอเปลี่ยนป้ายซอย บริเวณ ป้ายซอยประมาณ 5 ซอย ซอยสมพงษ์ ซอยกระดุมทอง ซอยสมานมิตร ถนนฉิมพลี ซอยพ่ออดุลย์ และขอเปลี่ยนป้ายซอยคำว่าสุขสบาย เป็นซอยโพธิสาร 8 (ซอยทรัพย์สุขใจ) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./011 14 ต.ค. 2558   ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง บริเวณหน้าร้านพระธรรมขันต์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ หนองวัด3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./019 14 ต.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน ในซอยมุ่งงาม หน้าบ้านเลขที่ 596/52-53 ถ.หน้าเมือง หนองวัด 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./018 14 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนเข้าปากซอยนิกรสำราญ 1 ถ.นิกรสำราญ ด้านข้างโรงเรียนสวนสนุก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./052 14 ต.ค. 2558   ขอเปลี่ยนโคมไฟ หลอดไฟ บริเวณซอยนิกรสำราญ 1 หัวมุมซอย ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./051 14 ต.ค. 2558   ขอติดตั้งไฟในซอย ต่างๆ ของสนามกีฬา 2 ได้ขาดมาหลายวัน การสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกเพราะมืดมาก กลัวว่าจะเกิดอันตราย หน้าบ้านเลขที่ 152/1 ซอย 4/3 และ 43/1 ซอย 4/147 หน้าบ้านเลขที่ 151/27 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./050 14 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 752 ซ.วีระวรรณ 2 ถ.หน้าเมือง เสาไฟเลขที่ 2246 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./017 14 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณศูนย์บริการชุมชน มข. ถ.อำมาตย์ ตรงข้ามปรับอากาศ ด้านหน้าศูนย์ฑันตกรรม ฝายุบตัวลงเรื่อยๆ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./049 14 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย1/2 ซอย 1/4 ถ.รถไฟ ใกล้กับคลัง ปตท. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./048 14 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 44 ตรงกันข้ามกับปากซอยเล็ก ๆ ถ.ฉิมพลี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./047 14 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หัวมุมซอยหลังศูนย์ราชการ 20 ไฟนีออนหลอดสั้นและหลอดยาว ถ้าเป็นไปได้ขอเปลี่ยนโคมด้วย เนื่องจากโคมหักลงมา ขอด่วนด้วยนะค่ะ เนื่องจากเมื่อคืนเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ชนกัน เนื่องจากบริเวณนี้มืดมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./046 14 ต.ค. 2558   ขอติดตั้งหลอดไฟ ตรงบริเวณปากซอยกัลยา ถ.ประชาสโมสร 22 มุมปากซอยเสาที่ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./016 13 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าร้าน บอยลำโพง บ.ข.ส.ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./044 13 ต.ค. 2558   เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ซอย เหล่านาดี 7 หลอดสั้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405]