.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   24 พฤศจิกายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ถ./055 19 มี.ค. 2558   ขอลูกระนาด บริเวณซอย ราษฎร์คนึง 18 ซ.บุญเหมาะ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./636 19 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.หลอดไฟแสงจันทร์ ถนนศิลปสนิทบ้านเลขที่ 46/1 2.หลอดไฟนีออนดับช่วง ถนนศรีมารัตน์ ตัด ซอย 20 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./635 19 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านสวนสปา บ้านศรีฐาน 2 เสา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./634 19 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหมอลำราตรี ถ.มิตรภาพ 11 เป็นทางแยกให้แยกขวาเลยตึกสีส้มเข้าไป จะอยู่ซ้ายมือเลี้ยวซ้าย ติดคลองน้ำ เลขที่ 41/29 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./633 19 มี.ค. 2558   ขอเพิ่มหลอดนีออนไฟฟ้า บริเวณ ซอยชาตะผดุง 12 จำนวน 3จุด นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./632 19 มี.ค. 2558   ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า นีออนยาว บริเวณสนามกีฬา ต้านยาเสพติดชุมชน 10 หลอด หน้าบ้านเลขที่ 193/10 ซอยบ้านประธาน และ เลขที่ 93/91 อีก 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./631 19 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังเมือง ตัด ถ. อำมาตย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./630 19 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนประชาสโมสร ซอย 14 ต้นที่ 3 ท้ายซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./629 19 มี.ค. 2558   ขอหลอดไฟ เลขที่ 160/2 ซ.ประชาสโมสร 29 และ ซ.ประชาสโมสร 31 สุดซอย นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./628 19 มี.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอด ซ.หน้าเมือง 15 ประมาณ 80 เมตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./627 19 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.หน้าเมือง 15 หนองวัด 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./626 19 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลเจ้าพ่อเกษม หนองสระพัง ไฟดับหมดทุกดวง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./625 19 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ลานกีฬา ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข ถ.อำมาตย์ ตัด ถ.ห้าพฤศจิกา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./624 18 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ไฟนีออนเสาแรก ตรงข้ามร้านขายยาเชิดชัย ซอยแรกขวามือ เสาแรก จะมีต้นมะขามที่ตัดแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./130 18 มี.ค. 2558   จับหมา บริเวณ ซอยอบเชย ถ.ศรีมารัตน์ หลังบ้านพักคนชรา (ไล่กัดคน)ประมาณ 4-5 ตัว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./129 18 มี.ค. 2558   หมาเห่ารบกวน บริเวณ หมู่บ้านเรา 2 ตรงข้าม ไอดีไดรเวอร์ บ้านเลขที่ 2/8/10 ซ.ศรีจันทร์ 29 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./128 18 มี.ค. 2558   ขอรถเกรด ขยะออกจากพื้นที่ บริเวณ ซ.หลังศูนย์ราชการ 20 ตัดกับ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 เป็นที่ว่างเปล่า สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./623 18 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1 เสา ในซอย 11 ถ.มะลิวัลย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./127 18 มี.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ปกคลุมสายไฟ บริเวณ จากสี่แยกรื่นรมย์ไปประตูวัดวุฒาราม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./622 18 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยวุฒาราม 1หลอด หลอดที่ 2 และ 4 2.ซอยวุฒาราม 2หลอดที่ 4 3.ซอยวุฒาราม 5 หลอดที่ 2 ถนนวุฒาราม หลอดที่ 7,8 ดับ ๆ ติดๆ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./621 18 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ในซอยสุขสบาย 1 (ซอยพิเศษ 1 ) เป็นหลอดนีออนยาว จำนวน 3 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./047 18 มี.ค. 2558   ตรวจสอบ การก่อสร้างอาคารพานิชย์ มีฝุ่นละออง และเสียงดัง ปลิวหล่น โดยเฉพาะฝุ่นจากการเจาะ ได้แจ้งผู้รับเหมา 2 ครั้ง ทางวาจา แต่ยังเพิกเฉย บริเวณ ดลตัสตลาดหนองใหญ่ ตรงข้ามคัลงนานาธรรม ถ.ศรีจันทร์ สำนักการช่าง
ท./193 18 มี.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยชาตะผดุง 5 หน้าทาวเฮ้าส์ 9 ห้อง เลขที่ 139/42-139-50 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./128 18 มี.ค. 2558   ขอให้ประสานเรื่องการเก็บขยะมูลฝอย ของชุมชนหลังสนามกีฬา 2 ได้มีอพาร์ทเม้นท์ที่สร้าง ใหม่หน้าโรงน้ำแข็ง ทางชุมชนจะขอเก็บ แต่อยากให้ทางเทศบาลมีหนังสือไปที่อพาร์ทเม้นให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./127 18 มี.ค. 2558   ขอถังขยะเพิ่ม 1.บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 37/102 จำนวน 6 ถัง 2.หน้าแฟลต 2 ถัง 3.บริเวณสนามเด็กเล่น 2 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./192 18 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริวณ หน้าบ้านเลขที่ 139/16 ซ.ชาตะผดุง 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./620 18 มี.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟฟ้า 1 ชุด พร้อมโคม บริเวณ หน้าปากซอยใจดี 1 ชุด ชุมชนบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./619 18 มี.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟ 1 ชุด บริเวณ กลางวอยชื่นพััฒนา ชุมชนบะขาม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./618 18 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หน้าบ้านเลขที่ 38/37 ซ.มิตรภาพ 1 (ซอยเกสร) ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./126 18 มี.ค. 2558   ขอถังขยะ แบบฝาปิด บริเวณ ซ.เทพารักษ์ 5 ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337]