.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อป./110 30 มิ.ย. 2559   ขอความอนุเตราะห์ตัดตันไม้ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 3
ถ./142 30 มิ.ย. 2559   ถนนชำรุดเป็นหลุม บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 สามแยกซอยราชสิทธิ์ หัวมุม เป็นหลุม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1110 30 มิ.ย. 2559   ขอโคมไฟพร้อมหลอดนีออนยาว 8 ชุด ส่องสว่าง ทางเข้าออก หมู่บ้านถนนราษฎร์คนึง ซอย 3 ข้าโรงเรีย เค เทค เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1109 30 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เที่ยงตรง แยกตะเข็บ ถ.ประชาสโมสร 52 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1108 30 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับตลอดสาย บริเวณ ถ.ศิลปสนิทซอย 10 จนถึงซอยสวัสดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./413 30 มิ.ย. 2559   น้ำท่วม ท่อตัน บริเวณ ซอยประชาสโมสร 50 หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./058 30 มิ.ย. 2559   วางของไม่เป็นที่กีดขวาง ในที่ของคนอื่น บริเวณ กศน.ซอยวีรวรรณ ซอย 4 เป็นร้านรับซื้อของเก่า สำนักปลัดเทศบาล
ท./412 30 มิ.ย. 2559   น้ำท่วม บริเวณซอย หน้าหอพักรจิต ซอย บ้านกอก 18/3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./410 30 มิ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยวีรวรรณ 4 ถ.หน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./409 30 มิ.ย. 2559   ขอทำคลองข้ามถนน เพราะน้ำท่วมบ้าน บริเวณซอยชัยพฤกษ์ 7 หน้าบ้านเลขที่ 159/51 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./408 30 มิ.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง 15 ดอนหญ้านาง 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1107 30 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอย ชาตะผดุง 12 - 14 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1106 30 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยทรัพย์เจริญ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./411 29 มิ.ย. 2559   เรียน ช่วยแก้ไขระบบระบายน้ำหมู่บ้านพิมานศิลป์ เนื่องจากน้ำท่วมเป็นประจำ คนจนผวาช่วงที่ฝนตกหนัก น้ำท่วมจนในบ้านข้าวของเสียหาย วอนเทศบาลช่วยเหลือและตรวจสอบด่วย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./407 29 มิ.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./406 29 มิ.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ภายในวัดวุฒาราม ถ.รถไฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./405 29 มิ.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์รถดูดน้ำ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง 3 ใกล้วัดมรรคสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./404 29 มิ.ย. 2559   ขอท่อระบายน้ำใหม่เนื่องจากมีน้ำท่วมขัง บนถนนข้างบึงหนองบอน เนื่องจากสโลป ท่อระบายน้ำ ไม่ได้ระดับ จึงขอความกรุณาปรับปรุง ระบบการระบายน้ำออกสู่ถนนศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./403 29 มิ.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ จากซอยกลางเมือง 5 ถึงซอยกลางเมือง 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./328 29 มิ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 15/43 ซ.ศรีจันทร์ 21 หมู่บ้านไทยประเสริฐเดิม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1105 29 มิ.ย. 2559   ไฟถนนเหล่านาดี บริเวณหน้า รร.แก่นนคร ต้นที่อยู่ใกล้ๆโลตัส express และบริเวณโรงเรียนกวดวิชา ดับทางเทศบาลได้มาทำการซ่อมเมื่อวันที่ 24 มิย.59 แต่ไฟไม่ติด บริเวณเสาต้นที่ไฟดับมีเงาของต้นไม้บังแสงที่มาจากทางอิ่นไม่สามารถส่องถึง ทำให้บริเวณดังกล่าวมืด ช่วยแก้ไขให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./230 29 มิ.ย. 2559   ขอทำความสะอาดซอย บริเวณ ซอยหลังศูนย์ ราชการ 20 ข้างโรงเรียนอนุบาลพงษ์ภิญโญ เศษขยะเยอะมากจากน้ำท่วม ตลอดทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./402 29 มิ.ย. 2559   น้ำท่วมบ้าน บริเวณ จากชุมชนตลาดต้นตาลอยู่ติดกับหมู่บ้าน Ps Home ถ.เหล่านาดี 2 มีการปล่อยน้ำระบายจากหมู่บ้านลงมา ใส่ในชุมชนตลาดต้นตาล ซอยโพธิ์ทอง 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./229 29 มิ.ย. 2559   ขอให้เก็บใบไม้ บริเวณหน้าสวน 200 ปี บึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./141 29 มิ.ย. 2559   ขอยางมะตอย จำนวน 20 ถุง ซ่อมถนน บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./228 29 มิ.ย. 2559   ขอถังขยะ จำนวน 8 ใบ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 (ไปตามน้ำ ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1103 28 มิ.ย. 2559   หลอดไฟชำรุด บริเวณ ซฮยสินไพลินตลาดต้นตาล วงเวียน ต้นสุดท้ายนับ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./227 28 มิ.ย. 2559   ขอถังขยะ 2 ถัง บริเวณบ้านเลขที่45/5 ซอยถนนมิตรภาพ34 เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมซอยทำให้ถังขยะลอยไปตามกระแสน้ำเกือบทุกหลังคาเรือน ไม่มีถังขยะใช้ ขอความอนุเคราะห์ทางเจ้าหน้าที่ช่วยจัดหาให้อย่างเร่งด่วนด้วยคะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1104 28 มิ.ย. 2559   ขอเปลี่ยนชุดโคมไฟใหม่พร้อมหลอด(นีออนยาว)บริเวณหน้าบ้านเลขที่16/16 ซอยตัน เพราะชุดโคมไฟอันเก่าเป็นสนิมผุมาก และหลอดไฟฟ้ามักจะดับเป็นประจำ ขณะที่แจ้งนี้ไฟฟ้าก็ดับ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1101 28 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอย ศิลาแลง ศาลาชุมชน ซอยราษฎร์คนึง 18 และซอยราษฎร์คนึง 14 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]