.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   12 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./772 21 เม.ย. 2559   ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณเลขที่ 435/20 ถ.หน้าเมือง ใกล้แฟรี่พลาซ่า ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./771 21 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพดำเนิน ทั้งสองฝั่ง จำนวน 8 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./770 21 เม.ย. 2559   ไฟไฮแมท ดับ บริเวณ บึงหนองใหญ่ 1 จุด และไฟโคมอีก 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./769 21 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 257/82 และตรงข้ามศาลาชุมชนศิริมงคล ถ.ศรีจันทร์ 25 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./768 21 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าวัด โนนชัย และซอยราษฎร์คนึง 14 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./767 21 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวฯ 1. ไฟฟ้าชำรุดซอยสวัสดี ปากซอยเคลือบรูป 8/1 หน้าบ้านเลขที่ 144/1 2.ถ.ศิลปสนิทเสาสุดท้ายก่อนถึง ซอยบุญมี 3.หมู่บ้านสวิทโฮม ไฟแสงจันทร์ หักพัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./766 21 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนดอกคูณ ศาลาชุมชน โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./765 21 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 3 เลยวิทยาลัพงษ์ภิญโญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./764 21 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนสั้น ในซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1 หน้าบ้านเลขที่ 211/24 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./778 20 เม.ย. 2559   ไฟเสาสามแยกสุดซอยสว่างทิพย์ดับมาหลายวันแล้ว ขอเปลี่ยนเป็นชุดโคมยาว 1 ชุดเนื่องจากอันเดิมเป็นโคมสั้นและชำรุดมากแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./776 20 เม.ย. 2559   ขอชุดโคมไฟ+หลอดนีออนยาว เพิ่ม 1 ชุด บริเวณเสาแรกหน้าซอย(เสาอยู่หน้าบ้านเลขที่44/20)เพราะบริเวณนี้อยู่ติดกับถนนริมหนองแวงตราชู ตอนกลางคืนมันมืดและมีรถวิ่งสวนกันประจำ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./777 20 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ(หลอดนีออนยาว)บริเวณหน้าบ้านเลขที่44/18 หลอดนี้มีปัญหาดับประจำ อยากจะให้เปลี่ยนโคมไฟใหม่ หรือไม่ก็ให้เช็คระบบไฟให้ใหม่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./102 20 เม.ย. 2559   ขอยางมะตอยซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดหลายจุด บริเวณซอยปู่แสง(ซอยหอพักเจนนี่เฮาส์) ผิวถนนชำรุดทั้งซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./101 20 เม.ย. 2559   ขอยางมะตอยซ่อมแซมผิวถนนเป็นหลุม เยื้องบริเวณที่ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองแวงตราชู1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./100 20 เม.ย. 2559   ขอยางมะตอยซ่อมแซมผิวถนนชำรุด เยื้องหน้าสถานีดับเพลิงหนองแวง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./103 20 เม.ย. 2559   ขอยางมะตอยเพื่อเสริมผิวถนนให้เสมอกัน บริเวณทางโค้งข้างศาลปู่แสง เพราะผิวถนนไม่เสมอกัน เวลารถจักยานยนต์ขับมาบริเวณนี้มักมีอุบัติบ่อยครั้ง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./099 20 เม.ย. 2559   ถนนชำรุด บริเวณซอยราษฎรืคนึง 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./270 20 เม.ย. 2559   ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ เป็นปูน หรือปิดถาวร บริเวณ คลินิครักฟัน ถ.หน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./763 20 เม.ย. 2559   ขอไฟแสงสว่าง บริเวณ ลานออกกำลังกาย ชุมชน ศิริมงคล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./217 20 เม.ย. 2559   ขอให้ทำเทศบัญญัติการก่อสร้างหอพักไม่มีที่จอดรถ ชุมชนศิริมงคล สำนักการช่าง
อส./160 20 เม.ย. 2559   ทำหมันสุนัข บริเวณซอยศรีจันทร์ 25 ชุมชนศิริมงคล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./762 20 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บรเวณ ซอยศรีจันทร์ 29 แยกไปชลประทาน 1 ดวง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./269 20 เม.ย. 2559   ท่ออุดตัน บริวณเลขที่ 435/37 ซอยแฟรี่ซอยตัน ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./070 20 เม.ย. 2559   ขอเพิ่มจำนวนถังดับเพลิง เป็น 4 ถัง จุดล่ะ 2 ถัง นชุมชนศิริมงคล
อส./159 20 เม.ย. 2559   พ่นยุง บริเวณซอยศรีจันทร์ 25 ถึง ID ไดรเวอร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./034 20 เม.ย. 2559   ตีเส้นจราจร บริเวณซอยศรีจันทร์ 31 เพราะจอดรถสองข้างทาง ตลอดวันและตลอดซอย สำนักปลัดเทศบาล
อส./158 20 เม.ย. 2559   ขอถังขยะ จำนวน 5 ใบ ชุมชนเทพารักษ์ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./157 20 เม.ย. 2559   การกำจัดขยะ บริเวณ หงษ์สุวรรณอพาร์ทเม้นต์ ซอยส้มตำอินเตอร์เน็ต ถ.หน้าเมืองเยื้องแฟรี่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./268 20 เม.ย. 2559   ท่อระบายน้ำตัน บริเวณ ซอยชาตะผดุง23 ฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก ได้เทเศษอาหารลงท่อระบายน้ำทำให้อุดตัน ซึ่งได้ตักเตือนหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นรบกวนแก้ไขให้ด้วย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./267 20 เม.ย. 2559   ท่อตันบริเวณ ซอยชาตะผดุง 23 ทั้งซอย ฝนตกน้ำท่วมขังเอ่อล้น น้ำในท่อระบายน้ำ ดันขึ้นมาจากท่อ มีไขมันผุดขึ้นมาสกปรกมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]