.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 พฤศจิกายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./154 07 เม.ย. 2558   ขอวัสดุ ปูน 3 หิน ดิน ทราย เพื่อเทหน้าห้องน้ำ ศูนย์ 200 ปี เพราะชำรุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./169 07 เม.ย. 2558   กลิ่นห้องน้ำจากข้างบ้าน เป็นร้านเกมส์ ข้างคลีนิกฑันตกรรมอัจฉรา - สุทิน ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./168 07 เม.ย. 2558   แจ้งเหตูรำคาญ จากสุนัข จรจัด เนื่องจากคุ้มดอกคูรจะมีสุนัข จากที่พักขยะและจากบ้านเรือนในคุ้มดอกคูณ จำนวนเกือบ 10 ตัว โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./718 07 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด และปรับเวาลาการเปิดสวิชรวม บริเวณเลขที่ 45/4 ถนนทานตะวัน แต่ปัจจุบันแยกเป็น 2 ตัว ชุมชนโนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./717 07 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอย ชัยพฤกษ์ 9 โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./153 07 เม.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยชัยพฤกษ์ 9 โนนทัน 7 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./715 07 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าหอพัก เชื่อมั่นอพาร์ทเม้น และซอยประชาสโมสร 12 หน้าบ้านเลขที่ 179/44 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./714 07 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 227/71 ชนิดหลอดนีออนสั้นดับ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 23 ซอยปั๊มน้ำมัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./716 07 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ(หลอดนีออน)และโคมหลอดชำรุด หน้าบ้านเลขที่16/16 ในซอยตัน เข้าในซอยโรงเรียนไพบูลย์วิทยา(เทคโนโลยี่ขอนแก่น) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./059 03 เม.ย. 2558   การจราจร ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน รถ 2 แถว วิ่งเข้าสถานีขนส่ง (บ.ข.ส.) ทำให้พื้นที่ บ.ข.ส.รถติดมา เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่จัดระเบียบ ต้องการ ให้รถ 2 แถว ไปใช้ ถ.ประชาสโมสร เหมือนเช่นเดิม สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./713 03 เม.ย. 2558   ขอปรับระบบไฟจราจร บริเวณถนนข้างอาชีวะ และโรงเรียนสนามบิน เพราะมีอุบัติเหตูบ่อยครั้ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./712 03 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 160/110 ซ.ชาตะผดุง 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./711 03 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าร้าน ไวน์ ทูเก็ตเตอร์ ถ.กัลปพฤกษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./152 03 เม.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ หน้ารา้นแว่นท็อปเจริญ ตรงข้าม รพ.ศูนย์ขอนแก่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./070 03 เม.ย. 2558   ตีเส้นลดความเร็ว บริเวณซอยชัยพฤกษ์ คุ้มทานตะวัน โนนทัน 7 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./037 03 เม.ย. 2558   ต้นไม้ล้มกีดขวางทาง บริเวณถ.หลังรพ.ราชพฤกษ์ ศรีฐาน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
อท./058 03 เม.ย. 2558   ขอกระจกนูน 1.สี่แยกถ.ศิลปสนิท รถสาย 9 2.สามแยกปากซอยสวัสดี 1 แยกกับซอยสวัสดี 2 สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./710 03 เม.ย. 2558   ขอเพิ่มโคมไฟ 2 ชุด บริเวณ ซอยธนาคารกรุงศรี ถ.ศิลปสนิท ตรงข้าม ดิคลาสเช่ คอนโดมิเนียม นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./709 03 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยธนาคารกรุงศรี ถ.ศิลปสนิท ตรงข้าม ดิคลาสเช่ คอนโดมิเนียม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./236 03 เม.ย. 2558   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ตรงข้าม ดิคลาสเช่ คอนโดมิเนียม ถ.ศิลปสนิท ซอยธนาคารกรุงศรี สำนักการช่าง
อช./150 03 เม.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ 2 จุด 1. ถ.เหล่านาดี ซอย 8 ข้างวัดนันต้นไม้แห้งตาย 2. ถ.เหล่านาดี ซอย 10/24 ศาลาชุมชนพอดี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./708 03 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 16 ซ.เมตตา 2 ถ.เหล่านาดี จำนวน 18 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./707 03 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด 1. เสาที่ 1 ทางเข้าปากซอยสวัสดี 2.หน้าบ้านเลขที่ 202/53 ซ.ศรีมารัตน์ 36 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./151 02 เม.ย. 2558   วันก่อนลมแรง กิ่งไม้พาดสายไฟ อยู่ในซอยชัยพฤกษ์ 7 เลยนะคะ ช่วยมาตัดให้หน่อยค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./234 02 เม.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จุดที่ 1-3 ซอยสวัสดี 1 หน้าบ้านเลขที่ 149/9และหมู่บ้านโฮมหลังตำรวจทางหลวง หน้าบ้านเลขที่ 92/40 จุดที่ 4-5 ฝาท่อ ถ.ศิลปสนิท ตรงข้ามทางเข้าหมู่บ้านพิมานสิลป์ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 119/43 ปากซอยข้างหมู่บ้าน พิมานศิลป์ทิศเหนือ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./706 02 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 5 จุด ถนนมะลิวัลย์ หลังธนาคารกรุงศรีฯ ตั้งแต่ปากซอยศิลปสนิท ซอย 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./704 02 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าไม่เพียงพอ บริเวณ อาคารสถานีขนส่ง ในเวลากลางคืน เปิดไฟไม่เพียงพอ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./069 02 เม.ย. 2558   ทำลุกระนาด บริเวร หน้าอาคารพานิชย์ ด้านทิศเหนือ บริเวณ บ.ข.ส. จำนวน 6 ชุด ถนนยาว 240 เมตร เพื่อบรรเทา ความปลอดภัย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./233 02 เม.ย. 2558   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ตรงข้ามกับ อาคารพานิชย์ ตลอดแนวใกล้ตลาด อ.จิระ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./149 02 เม.ย. 2558   ซ่อมแซมสวนสาธารณะ ด้านทิศเหนือ เกาะกลางถนนยาว 240 เมตร ทำเหล็กกั้นเพราะโดนรถชนแตก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]