.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./476 22 ก.ค. 2559   ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ เป็นตะแกรงเหล็ก บริเวณซอยราษฎร์คนึง 10 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./475 22 ก.ค. 2559   ฝาบ่อพักชำรุด จำนวน 2 ฝา บริเวณเลขที่ 666 ซอยเมตตาเดิม ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1222 22 ก.ค. 2559   (ไฟไฮแมต) เสาสูงภายในศุนย์ปฏิบัติธรรมดับ จำนวน 2 ต้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1214 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 666/95 ซอยเมตตา และ ซอยเมตตา 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1213 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 182/97 ซอยศรีจันทร์ 17 ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1212 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หมู่บ้าร่มโพธิ์ ซอยร่วมใจสมาัคคี ถ.ศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1210 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยสุขสันต์ 8 หลอดไฟถูกลมพัดหันออกนอกถนน จำนวน 2หลอด ซอยศรีมารัตน์ 2 , 4 ,8 , 10 หลอดนีออนยาว 7 หลอด หลอดสั้น 5 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1211 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ สีโห หน้าหัวมุมศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถ.ประชาสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./352 22 ก.ค. 2559   ขอทางม้าลาย ปากซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1209 22 ก.ค. 2559   ขอติดตั้งไฟเพิ่ม 1 ชุด หน้าบ้านเลขที่ 125/9 - 12 ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 4 รวม 4 หลังคาเรือน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1208 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยร่วมมาลาเรีย ซอยชาตะผดุง 6 และ หน้าร้านขายของชำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./069 22 ก.ค. 2559   จอดรถยนต์ขวางทางจราจรหนึ่งช่องทางและวางสิ่งของขวางทางจราจร ทำให้บ้านข้างเคียงเข้าออกไม่สะดวก การสัณจรไปมาไม่สะดวก รถจะต้องจอดรอไม่สามารถวิ่งสวนทางได้เลย ภาพถ่ายจาก google สำนักการช่าง
ฟ./1205 21 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.โพธิสาร หน้าหมู่บ้าน แสนสุข ทิศใต้ศูนย์ปฎิบัติธรรม จำนวน 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1203 21 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ถ.มะลิวัลย์ ธนาคารกรุงศรี ถ.ศิลปสนิท ตรงข้ามอพาร์ทเม้นต์ ภูคุ้มทอง เป็นซอยตัน ดับ 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./245 21 ก.ค. 2559   สุนัขจรจัด บริเวณ ถ.พิมพสุต ซอย 1 หลังตลาด อ.จิระ ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./474 21 ก.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณถ.กลางเมือง ฝั่งซ้าย แบงค์ชาติจะมีซอยตรงข้าม Ps อพาร์ทเม้นต์ ก็เข้าไปในซอยได้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./123 21 ก.ค. 2559   ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 6/16 ซอยประชาสโมสร 12 อยู่บ้านสุดซอย ซ้ายมือ
ท./473 21 ก.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอย4 ถ.พิมพสุต ใกล้ตลาด อ.จิระ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./347 21 ก.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณถนนหน้าวัดป่าศิริวรรณ และถนนข้างวัด ทิศตัวันตก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1202 21 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 31 ศรีจันทร์ 33 ถนนหลังชลประทาน แยก 5 และแยก 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1201 21 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกสิกรทุ่ง สร้าง 17/2 ชุมชนดอนหญ้านาง 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1200 21 ก.ค. 2559   ขอชุดโคมไฟ พร้อมหลอด บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 3 ต้นซอย นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./471 21 ก.ค. 2559   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ โรงแรมพร 3 และ พร 2 ถ.หน้าเมือง ซอย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./470 21 ก.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ MBA อพาร์ทเม้นต์ ซอย หน้าเมือง 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./469 21 ก.ค. 2559   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหน้าเมือง 2 บริษัทชัยวลี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./468 21 ก.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ข้างร้าน ส.งานเหล็ก ซอยหน้าเมือง 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1199 21 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 7 หน้าบ้านเลขที่ 942/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./467 21 ก.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยเหล่านาดี 7 ซอยวีระวรรณ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./466 21 ก.ค. 2559   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยวีรวรรณ ถ.หน้าเมือง ซอย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./472 20 ก.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อยู่ในซอยอดุลยาราม 7/2 หน้าต้นรมย์อพาร์ทเมนต์ ขอบคุณครับ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]