.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   26 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./534 15 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณตรงข้ามโรงแรมกราเซีย ถ.ประชาำสำราญ หลอดนีออน 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./533 15 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนฉิมพลีซอย 1 หน้าบ้านเลขที่ 127 หลอดสุดท้ายของซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./103 15 ก.พ. 2559   ขยะในชุมชนเทพารักษ์ ซอย 4 ตรงข้ามร้านอาหารข้าวปั้น ตรง 4 แยก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./102 15 ก.พ. 2559   ขอพ่นยากำจัดยุง บริเวณซอย วุฒาราม 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./532 15 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยมิตรภาพ 6 ซอยหลังธนาคาร ไทยพาณิชย์ สุปราณีเพลส ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./531 15 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 2 ซ.ราษฎรืคนึง 23 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./152 15 ก.พ. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 2 จุด จุดแรก อยู่ปากซอยชัยพฤกษ์ 1 จากสี่แยกโรงเรียนโนนทัน เลี้ยวซ้ายออกราชมงคล ตรงป้ายซอย 1 หลังตลาด 2.เข้าในซอย (เน้นฝาจุดที่ 2 ) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./062 15 ก.พ. 2559   ขอทำถนน ในชุมชนดอนหญ้านาง 2 ซอยจำปาทิพย์ ถนนจอมพลทางไปบึงทุ่งสร้าง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./151 15 ก.พ. 2559   ขอร่องระบายน้ำ ในชุมชนดอนหญ้านาง 2 เนื่องจากท้ายซอย จำปาทิพย์ ได้รื้อถอนแนวรั้วเรียบร้อย แล้ว พร้อมขอท่อระบายน้ำ สำนักการช่าง
ฟ./530 15 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ 2 จุด หลอดยาว 1.ถ.เหล่านาดี ซอย 10/24 2.ถ.เหล่านาดี ซอย 10/21 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./127 15 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย 8/2 และซอย 8/3 ถ.เหล่านาดี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./592 12 ก.พ. 2559   ไฟฟ้า หน้าบ้านหลอดไฟขาด ไฟที่เป็นรูปนางฟ้า ขาดมานานหลายปีและไม่มีใครมาเปลี่ยน มืดมาก ถนนมืด มากครับ และ เจ้าหน้าที่เดินไฟฟ้าลงใต้ดินถนนรื่นรมย์ ทุบฟุตบาท เจาะถนนแล้วไม่เก็บงาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./529 12 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เรือนพยาพาเลซ ถึง เจ้าแม่สองนาง ถ.รอบบึงแก่นนคร ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./101 12 ก.พ. 2559   กำจัดยุง พ่นยุง บริเวณ ชุมชนดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./528 12 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./126 12 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณข้างทาง ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 ชุมชนดอนหญ้านาง 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./125 12 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 594/4 ถ.เหล่านาดี ใกล้ ร.ร.วัดกลาง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./527 12 ก.พ. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณหมู่บ้านนักกีฬา ถ.เหล่านาดี ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./526 11 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 201/29 หอโฟกัส สีเขียว ถ.บ้านกอกเทคโนภาค เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./150 11 ก.พ. 2559   ไม่มีท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 201/29 หอโฟกัส สีเขียว ถนนบ้านกอกเทคโนภาค สำนักการช่าง
ฟ./525 11 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 29 หน้าหอพักสุภาภรณ์ เคยซ่อมแล้ว 1 วัน ดับอีก ซอยป่ากลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./524 11 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ลานออกกำลังกาย ซอยศรีจันทร์ 20 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./523 11 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านข้างบ้านแม่สะดวก ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 เอาบันไดไปด้วย ซอยต้นฮาร่าตัดเสื้อ ถ.รอบบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./100 11 ก.พ. 2559   กลิ่น เสียง รบกวนคุ้ยเขี่ยขยะ บริเวณกว้าง บินเข้ามาในบ้าน บริเวณเลขที่ 44/211 บ้านที่เลี้ยงไก่ ซอยพัทยา 1 ถ.โพธิสาร 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./061 11 ก.พ. 2559   ขอยางมะตอย 50 ลูก ในชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./124 11 ก.พ. 2559   ขอกระจกนููุน บริเวณหน้าซอย หลังศูนย์ราชการ 14/2 ข้างศาลาชุมชน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./123 11 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้ รอบชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./149 10 ก.พ. 2559   ขอล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนจอมศรี โดยรอบในซอย ชุมชนศรีฐาน 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./521 10 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ ไฟรั่ว บริเวณ ถ.จอมศรี ชุมชนศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./522 10 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 151/12 ซอยเหล่านาดี 4/6 สุดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427]