.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 พฤศจิกายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./201 05 เม.ย. 2559   ขอป้ายชื่อชุมชน โนนหนองวัด 4 หัวมุม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./200 05 เม.ย. 2559   ขอให้ทำแนวกั้น การเกิดอุบัติเหตุ ตามที่มีรถ บัสในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น มาชนร้าน ท็อปเจริญ โดยข้ามเกาะ กลางถนน ทำให้เกิด ความเสียหายกับร้านค้า จึงอยากให้ ปักเสาเหล้กกลม บรรจุคอนกรีต ระยะห่าง 50 เซ็นติเมตร บนเกาะกลางถนน เพื่อป้องกันอุบัตเหตุ บริเวณ แยกกังสดาล มข. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./245 05 เม.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 2 จุด ถ.ชีท่าขอน ตัด ถ.สามัคคีอุทิศ บริเวณต้นคูณ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./243 05 เม.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 58 - 59 ซอยพัทยา 2 (ถุงทอง) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./199 05 เม.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ ซอยชาตะผดุง 12 สุดซอย ชุมชนนาคะประเวศน์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./244 05 เม.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ สถานีตำรวจ อยู่ติดกับต้นสะเดา ถ.หลังเมือง ชุมชนชัยณรงค์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./722 05 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ถ.เทพดำเนิน เส้นร้าน อาอี๋เนื้อย่างเกาหลี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./198 05 เม.ย. 2559   ป้ายซอยชำรุด ซอยเหล่านาดี ซอย 4/8 , 4/14 , 4/1 , 1/10 , 4/12 หลังสนามกีฬา 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./197 05 เม.ย. 2559   ขอตีเส้นจราจร ถนนสายหลัก ในชุมชนโนนทัน 6 1. ถนนหนองสะแบง 2 2.ซอยน้ำทิพย์ 1 3. ซอยน้ำทิพย์ 2 และ น้ำทิพย์ 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./720 05 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 225/18 และ 225/16 ซอยหลังศูนย์ราชการ 18 ( ซอยตัน ) ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./719 05 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนน หนองสะแบง 2 และซอยน้ำทิพย์ 3 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./717 05 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 28 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./718 05 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ข้างทาง สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง ด้านทิศตะวันออก ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./242 05 เม.ย. 2559   ท่อระบายน้ำ อุดตัน ที่ หน้าร้านพระธรรมขันต์ ถ.รื่นรมย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./241 05 เม.ย. 2559   ขอลอกท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 8 ความยาว 350 + 2 700 เมตร สามเหลี่ยม 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./240 05 เม.ย. 2559   ขอลอกท่อ ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.เทพผาสุข ซอย 11 สามเหลี่ยม 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./196 05 เม.ย. 2559   ติดตั้งกระจกนูน บริเวณ บ้านร่มเย็น บ้านศรีฐาน ถ.มะลิวัลย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./089 04 เม.ย. 2559   ซ่อมแซมถนนชำรุด 1.ถนนหลักสูงกว่าถนนรอง บริเวณหน้าทางเข้าคุ้มพรประทาน และซอยสวนสปา 2. ถนนชำรุดในหมู่บ้านร่มเย็น หน้าบ้านเลขที่ 59/46 ชุมชนศรีฐาน 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./716 04 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว บ้านโนนทัน ถ.ดอกคูณ 2 เลขที่ 151/9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./195 04 เม.ย. 2559   เก็บเศษวัสดุ บริเวณ หหน้า 999 แมนชั่น ซอยหน้าเมือง 9 สำนักการช่าง
ฟ./715 04 เม.ย. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ ถ.เหล่านาดี 20 สวนสน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./714 04 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอย 2 เทพารักษ์ ดับ ทุกดวง 2.ซอย 4 ดับ 1 จุดตรงสุดซอย 3. ซอย 8 ดับ 1 จุดตรงสุดหอพัก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./713 04 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เปรมฤดี อพาร์ทเม้นต์ และ 999 แมนชั่น ซอย หน้าเมือง 9 ชุมชนแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./239 02 เม.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำทรุดตัว ไม่เสมอขอบผิวถนนทำให้เวลารถวิ่งเกิดเสียงดัง บริเวณ3แยกหน้าร้านขายโจ็กคำน้อยโคกสี เข้ามาซอย มิตรภาพ24ประมาณ500เมตรก็ถึงบริเวณ3แยก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./712 01 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนหลังเมรุ วดศรีสว่างโนนทัน มุมติดกัญญารัตน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./065 01 เม.ย. 2559   ขอตัดต้นไม้ พันสายไฟ บริเวณ เลขที่ 77/8 77/9 ถ.โพธิสาร
อช./194 01 เม.ย. 2559   ตีเส้นจราจร บริเวณหน้าตลาดตองแปด ทางเข้าโรงเรียนมณีอนุสรณ์ ถ.รื่นรมย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./711 01 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ (ไฟช็อต) บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ ซอย 8 หน้าบ้านเลขที่ 65/7 (ซอยสันติสุข 4 ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./064 01 เม.ย. 2559   ตัดต้นไม้ ต้นตีนเป็ด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 29 ซอยป่ากลางเมือง
ฟ./710 01 เม.ย. 2559   ขอเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณซอย 12 นาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]