.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   24 พฤศจิกายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./183 29 เม.ย. 2558   ขนกิ่งไม้ ที่ตัดแล้ว บริเวณ ชุมชนหนองวัดพัฒนา ติดกับคลัง ปตท. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./182 29 เม.ย. 2558   ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง บริเวณที่ทำการชุมชน แก่นนคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./795 29 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวร รัตนคอนโด ถ.สุขสันต์ สามเหลี่ยม 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./794 29 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ ซอย 6 หน้าหอพัก ชุมชนโนนทัน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./181 29 เม.ย. 2558   ขอถังขยะ บริเวณชุมชนศาลาชุมชน บ้านเลขที่ 37 ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./793 29 เม.ย. 2558   ขอไฟฟ้าเพิ่มบริเวณ บึงแก่นนคร ที่เล่นจักรยาน BMX แสงสว่างไม่เพียงพอ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./792 29 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 27 ถ.ชวนชื่น ชุมชนคุ้มพระลับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./791 29 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย หลังชลประทาน ที่ทำการชุมชน ถ.มิตรภาพ 14 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./284 29 เม.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสงวน บุญมาก ถ.มิตรภาพ 14 แตกชำรุด 3 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./790 29 เม.ย. 2558   ขอหลอดไฟ บริเวณถนนราษฎร์คนึง ซอย 8 และซอย 10 ปากซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./283 29 เม.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่ 48/21 ถ.เทพผาสุข ใกล้ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./180 29 เม.ย. 2558   ขอถังขยะ หน้าบ้านเลขที่ 93/169 ซ.น้ำทิพย์ 1 จำนวน 2 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./789 29 เม.ย. 2558   ไฟฟ้ากระพริบ บริเวณซอยหนองวัด 4 กระพริบอยู่ 2 ต้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./179 28 เม.ย. 2558   หมาเห่าส่งเสียงรบกวนเสียงดังในเวลากลางคืน มีการปล่อยออกมา บริเวร ซอยดอกคูณ 3 โรงฆ่าสัตว์ เบทาโกร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./281 28 เม.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ 7-11 ถ.เทพผาสุข สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./788 28 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 596/18 ม.มุ่งงาม หนองวัด 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./280 28 เม.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.ทานตะวัน ใกล้ศูนย์จ่ายงาน โนนทัน 7 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./787 28 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าปากซอยสุขสบาย 7 บ้านโนนทัน อยู่ตรงหน้าบ้านเลขที่ 154/44 จำนวน 1 หลอดนีออนยาว และในซอยสุขสบาย 7 บ้านโนนทัน อยู่ตรงหน้าบ้านเลขที่ 46/97 จำนวน 1 หลอดนีออนยาว ทำให้ถนนมืดและน่ากลัวในการเดินหรือขับรถเข้ามาตรงจุดนี้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./786 28 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณบ้านโนนชัย ต้นไม้กลางถนนหัวโค้ง ตั้งแต่ซอยกลางหมู่บ้านไปทางเลียบคลองน้ำ ก่อนถึงทางข้ามบ้านดอนหญ้านาง ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./785 28 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 209/63,64 ถ.ศิลปสนิท หนองแวงตราชู 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./784 28 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 173/20 นีิออนยาว 2.เลขที่ 179/44 ซ.ประชาสโมสร 19 หลอดยาว พร้อมราง 3.เลขที่ 178/158 หลอดยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./783 28 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 24/3 ถ.ราษฎร์คนึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./782 28 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ภายในชุมชนไทยสมุทร แต่ละซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./279 28 เม.ย. 2558   ฝาท่อชำรุด บริเวณเลขที่ 99/1 ซ.เหล่านาดี 5 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./780 28 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.เหล่านาดี 5 โคมที่ 2 ใกล้ปั๊มน้ำมัน บางจาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./781 28 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 75/112 ซ.หน้าเมือง 11 ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./278 28 เม.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน ตลาดริมบึงแก่นนคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./277 28 เม.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำ 5 ฝาเหล็ก ชุมชนมิตรภาพ 4 และทำบ่อพักใหม่ 3 บ่อ ไม่มีฝาปิดบ่อ ได้แต่ใช้กิ่งไม้ กั้นแทน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./779 28 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.5 ถ.ชาตะผดุง เลขที่ 139/20 และใกล้ ทาวเฮ้าส์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./778 28 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 21/1 ถ.ฉิมพลี หลังวัดโพธิ์ ข้างตู้โทรศัพท์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337]