.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./086 19 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ชาตะผดุง 21 ถ.ชัยพฤกษ์ 5 และ 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./028 19 ต.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลยวัดวุฒาราม เลขที่ 412 ซอยสว่างทิพย์ 1 ถ.รถไฟ สำนักการช่าง
ฟ./085 19 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพดำเนิน ร้านค้า ,ตรงข้ามสนุ๊กเกอร์ ,ซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล AT AIR , ถนนกลางเมืองซอย 26 ซอย 24/1 ซอย 30 ซอย 32 ,และวีรัญญ่าวิลล์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./084 19 ต.ค. 2561   ไฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 193/128 ซอยเรืองจำ 3 เลขที่ 93/110 ซอยเรือนจำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./005 19 ต.ค. 2561   มีกิิ่งมะขามหักขาดตั้งแต่ เกิดพายุ 10 พ.ค.61 แต่ยังไม่ตกลงพื้นครับ กลัวจะเกิดอันตรายหล่นทับคนและรถ ที่ใช้ถนนศรีจันทร์ 41 เพราะต้นมะขามอยู่ติดกับถนน ครับ ศรีจันทร์ 41 ครับ
ฟ./083 19 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 38 เข้าไปในช่วงกลางซอย เลี้ยวซ้ายมุมหอ ชนสามแยก เลี้ยวขวามา บ้านเลขที่ 179/16 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./082 19 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49/215 ซอยสุขสบาย 4 ถนนโพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./025 19 ต.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำถนนในซอย กำลังจะแตก หลุดลงไป อยู่ใกล้ๆกับบ้านค่ะ ซอยศรีจันทร์ 10/1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./079 18 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ ถ.กลางเมืองซอย 32 จำนวน 2 จุด ก่อนถึงการเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./080 18 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ระหว่าง เสาติดบ้านสัมมาไทย และบ้านทนายความ ตรงถังขยะ 3 ถัง ซอยเวชยันต์ ถ.อนามัย 11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./027 18 ต.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ ติดกับเสาไฟฟ้า ข้างบ้านใน หมู่บ้านการเคหะ ซ.11 เนื่องจากกิ่งไม้พันกับสายไฟฟ้า เวลารถวิ่งกิ่งไม้จะเกียวสายไฟ และคล่อมไปบนถนน รบกวนช่วยมาตัดกิ่งไม้ไม่ให้เกิดอันตรายเวลาสัญจรด้วย สำนักการช่าง
ฟ./078 18 ต.ค. 2561   ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ เลขที่ 198/21 ต้นขนุน ถ.กสิกรทุ่งสร้างซอย 20 ช่วงทางเลี้ยว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./026 18 ต.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร้านดราก้อน เลขที่ 172/24 ติดเวเว่น หน้าราชมงคล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./013 18 ต.ค. 2561   ถนนชำรุด ในซอย เอกธนา ถ.ประชาสโมสร ตรงข้ามโรงแรมอวานี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./024 17 ต.ค. 2561   ขอผักตบชวา เพิ่มในคอก บึงหนองแวงตราชู เพราะปลาจะได้อาศัยบังแดด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./008 17 ต.ค. 2561   มีการก่อไฟ ปิ้ง ย่าง บริเวณ ตลาดหนองใหญ่ เป็นแหล่งชุมชน อยากให้ย้ายออกไป เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อส./011 17 ต.ค. 2561   ขอน้ำ EM ลงบำบัดน้ำเสีย บริเวณ บึงหนองแวงตราชู มีกลิ่นเหม็น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./025 17 ต.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ ในชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ในชุมนเทพารักษ์ ถ.พิมพสุต สำนักการช่าง
อส./010 17 ต.ค. 2561   จัดเก็บขยะ บริเวณ ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ถ.พิมพสุต สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./012 17 ต.ค. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ ถนนในชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ถ.พิมพสุต ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./077 17 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังตำรวจทางหลวง ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./076 17 ต.ค. 2561   ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 76/23 ซอยอนามัย 11 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./009 17 ต.ค. 2561   มีพ่อค้า แม่ค้า มาปิ้งๆ ย่างๆ ตอนเช้า รบกวนตั้งแต่ เวลา ประมาณ 04.30 ทั้งก่อไฟ ปิ็ง ย่าง กลิ่นควันอาหาร รบกวน อยกาให้ย้ายไปที่อื่น ตลาดหนองใหญ่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./022 17 ต.ค. 2561   ขอป้ายจราจร ป้ายห้ามเข้า / ป้ายแสดงการเดินรถทางเดียว เดิมเคย ติดตั้งบริเวณหน้าตลาดเพื่อ แสดงให้ทราบว่าเป็นทางที่สำหรับ เดินรถทางเดียว ปัจจุบันป้ายหาย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./075 17 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.จากถนนศรีมารัตน์ 18 ปากซอย 1 จุด 2.ซอยศิลปสนิท 5 ติดบ้านเลขที่ 46/81 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./021 17 ต.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.บึงหนองยาว 2.ถ.อำนวยโชค บึงหนองบอน สำนักการช่าง
ฟ./074 17 ต.ค. 2561   ขอเพิ่มโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 200/130 คุ้มทานตะวัน และโรงปลาทู จำนวน 2 จุด ติดชลประทาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./073 17 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้างซอย 13 หอพักรุ่งทรัพย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./020 17 ต.ค. 2561   ขอยืมเต๊นท์ ในการจัดงาน บุญกฐิน ในวันที่่ 26 -28 หลังใหญ่ จำนวน 6 หลัง สำนักการช่าง
ฟ./072 17 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 4 ถนนเทพารักษ์ซอย 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]