.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   15 ตุลาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อป./061 29 มี.ค. 2559   ความเสี่ยงเกิดอัคคีภัย จากพื้นที่ว่างเปล่า ของเอกชน ในซอยชาตะผดุง 4
ฟ./694 29 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 93/29 ถ.หนองแสบง 2 ปากซอยน้ำทิพย์ 2 และ ข้างบ้านเลขที่ 93/40 ซอยน้ำทิพย์ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./693 29 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหน้าเมือง 1 ตัด ถ.เหล่านาดี หอพักแสงจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./692 29 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด ซอยสวัสดี (หลังตำรวจทางหลวง) จุดที่ 1 แากซอย 8/3 ตุ๊กตาซาลอน จุดที่ 2 นับจากปากซอยหมู่บ้านสวิทโฮม เสาที่ 2 ที่มีชุดไฟติดกับหลังร้านอาหารตามสั่ง จุดที่ 3 ปากซอยมิตรภาพ 8/9 หน้า รร.ไพบูลย์ จุดที่ 4 เสาสุดท้ายซอยสวัสดี 1 ก่อนถึงสี่แยกรถสาย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./691 29 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 204/3 ถ.บะขาม 2.หน้าบ้านเลขที่ 20/13 ซ.เทศมนตรี 27 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./227 28 มี.ค. 2559   วางท่อระบายน้ำ บริเวณ ภายในซอยแยก อดุลยาราม 7/2 ถ.อดุลยาราม ฝั่งซ้ายมือยังไม่มีท่อระบายน้ำ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./226 28 มี.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ทรุดตัว ในซอยวีรวรรณ เข้าทาง ถ.หน้าเมือง ใกล้ๆ กับแมนชั่น 99 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./225 28 มี.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยวีรวรรณ 1 เข้าทาง หน้า กศน. มีต้นมะขามใกล้ ๆ กับจุด ที่ตัดต้นมะขาม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./224 28 มี.ค. 2559   ขุดลอกท่อระบายน้ำอุดตัน ในซอยวีรวรรณ 1 เข้ามาทาง กศน. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 111/24 ถึง บ้านเลขที่ 173/36 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./060 28 มี.ค. 2559   ตัดต้นไม้ บริเวณ หลังไทยพิพัฒน์ ซอยศรีจันทร์ 25 ชุมชนศิริมงคล
อช./182 28 มี.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ หน้า รพ.หน้าวิทยาลัยเทคนิค ถ.ศรีจันทร์็ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./088 28 มี.ค. 2559   ผิวถนนชำรุด บริเวณ ระหว่างซอย ศรีจันทร์ 15 - 17 ตรงกลางซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./133 28 มี.ค. 2559   เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ภายในชุมชน ทุ่งเศรษฐี ทั้งหมด ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./181 28 มี.ค. 2559   ขอติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณ ถนนหลักสี่แยกหน้าชุมชน บ้านพัก ตชด. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./087 28 มี.ค. 2559   ขอคลื่นลุกระนาด สี่แยกหลังหน้าชุมชน บ้านพัก ตชด. สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./031 28 มี.ค. 2559   ตรวจสอบอาคารข้างเคียง จากหลังบ้านเป็นอาคารพานิชย์ 3 ชั้น มีการดัดแปลงตัวอาคาร เลขที่ 334/515 ซ.สี่แผ่นดิน ทอง ถ.หน้าเมือง เป็นไปไม่ถุกต้อง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 1.ผนังของอาคาร ดังกล่าวระยะห่างจากเขตที่ดิน น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 2.อาคารพานิชย์ ก่อสร้างชิดเขต ที่ดินโดย ไม่ได้รับความยินยอม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./221 28 มี.ค. 2559   ท่อระบายน้ำแตก ในซอยกันยาสามัคคี ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./086 28 มี.ค. 2559   ขอยางมะตอย กลบถนน ท่เป็นช่องว่าง กลบให้เรียบ บริเวณ เลขที่ 169/5-6 ถ.หลังเมือง มีซอยเข้า สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./180 28 มี.ค. 2559   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากครอบครัว ตำรวจที่พักอาศัยที่แฟลตสามเหลี่ยม ยังไม่มีสถานที่ ให้บุตรหลานได้ออกกำลังกาย จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้าง ลานกีฬา ซึ่งสถานที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ทางราชการ ของ สภ.เมืองขอนแ่ก่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./132 28 มี.ค. 2559   ขอเพิ่มถังขยะ จำนวน 5 ถัง ชุมชนทุ่งเศรษฐี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./059 28 มี.ค. 2559   ขอถังดับเพลิง จำนวน 8 ถัง ศาลาชุมชน จำนวน 2 ถัง ปากซอยประชาสโมสร 48 1 ถัง ปากซอยประชาสโมสร 50 1 ถัง
อช./179 28 มี.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 227/255 จำนวน 2 ต้น เลขที่ 227/301 จำนวน 2 ต้น หลังคลองร่องเหมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./688 28 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอดสายและชำรุด 1 จุด จุดชำรุดมุมเลัียวสุดซอย 8 ตรงข้ามคลองน้ำเสีย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./687 28 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดศรีสว่างโนนทัน ชุมชนโนนทัน 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./689 28 มี.ค. 2559   ไฟสปอตร์ไลน์ดับ เสาไฟฟ้าสุดท้าย ในซอยมิตรภาพ24 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./690 28 มี.ค. 2559   ไฟสปอตร์ไลน์ดับ เสาไฟฟ้าสุดท้าย ในซอยมิตรภาพ24 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./222 28 มี.ค. 2559   ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำจากเดิม15 ซม. เป็น60ซม.เพราะมีปัญหาน้ำท่วมขังถนน บริเวณถนนฝั่งตรงข้ามหน้าสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./220 28 มี.ค. 2559   ท่อน้ำแตก จากรถเหยียบ ในซอย กันยาสามัคคี ถ.ประชาสโมสร จำนวน 2 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./223 28 มี.ค. 2559   วางท่อระบายน้ำขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 38 เมตร บริเวณ ถนนข้างศาลปู่แสง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./030 28 มี.ค. 2559   ตรวจสอบอาคารข้างเคียง เนื่องจากหลังบ้านของข้าพเจ้า เป็นอาคารพาณิชย์3 ชั้น ได้มีการสร้างดัดแปลงตัวอาคาร อาคารนี้คือบ้านเลขที่ 334/15 ซ.สี่แผ่นดินทอง ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่นมีรายการ ดังนี้ 1. ผนังของอาคารดังกล่าว ระยะห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 3 เมตร ฯลฯ 2.อาคารพาณิชย์ ก่อสร้างชิดเขตที่ดิน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงฯลฯ 3. น้ำที่ล้นจากถังเก็บน้ำที่อยู่บนชั้น 3 ลูกลอยไม่ทำงานน้ำก็จะล้นตกลงมาภายในบริเวณบ้านของข้าพเจ้า ทำให้เสื้อผ้าที่ตากเกิดความเสียหาย และน้ำจากการรดน้ำต้นไม้จากชั้น 2 ของบ้านอาคารพาณิชย์ ก็ไหลตกลงมาที่บ้านข้าพเจ้าตลอด ฝกตกน้ำจากทางระบายน้ำบ้านอาคารพาณิชย์ไห เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432]