.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 กันยายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./622 18 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยวุฒาราม 1หลอด หลอดที่ 2 และ 4 2.ซอยวุฒาราม 2หลอดที่ 4 3.ซอยวุฒาราม 5 หลอดที่ 2 ถนนวุฒาราม หลอดที่ 7,8 ดับ ๆ ติดๆ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./621 18 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ในซอยสุขสบาย 1 (ซอยพิเศษ 1 ) เป็นหลอดนีออนยาว จำนวน 3 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./047 18 มี.ค. 2558   ตรวจสอบ การก่อสร้างอาคารพานิชย์ มีฝุ่นละออง และเสียงดัง ปลิวหล่น โดยเฉพาะฝุ่นจากการเจาะ ได้แจ้งผู้รับเหมา 2 ครั้ง ทางวาจา แต่ยังเพิกเฉย บริเวณ ดลตัสตลาดหนองใหญ่ ตรงข้ามคัลงนานาธรรม ถ.ศรีจันทร์ สำนักการช่าง
ท./193 18 มี.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยชาตะผดุง 5 หน้าทาวเฮ้าส์ 9 ห้อง เลขที่ 139/42-139-50 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./128 18 มี.ค. 2558   ขอให้ประสานเรื่องการเก็บขยะมูลฝอย ของชุมชนหลังสนามกีฬา 2 ได้มีอพาร์ทเม้นท์ที่สร้าง ใหม่หน้าโรงน้ำแข็ง ทางชุมชนจะขอเก็บ แต่อยากให้ทางเทศบาลมีหนังสือไปที่อพาร์ทเม้นให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./127 18 มี.ค. 2558   ขอถังขยะเพิ่ม 1.บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 37/102 จำนวน 6 ถัง 2.หน้าแฟลต 2 ถัง 3.บริเวณสนามเด็กเล่น 2 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./192 18 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริวณ หน้าบ้านเลขที่ 139/16 ซ.ชาตะผดุง 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./620 18 มี.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟฟ้า 1 ชุด พร้อมโคม บริเวณ หน้าปากซอยใจดี 1 ชุด ชุมชนบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./619 18 มี.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟ 1 ชุด บริเวณ กลางวอยชื่นพััฒนา ชุมชนบะขาม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./618 18 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หน้าบ้านเลขที่ 38/37 ซ.มิตรภาพ 1 (ซอยเกสร) ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./126 18 มี.ค. 2558   ขอถังขยะ แบบฝาปิด บริเวณ ซ.เทพารักษ์ 5 ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./617 18 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.พิมพสุต ทางเข้าร้านสยามเบาะทั้งแถว ไฟฟ้าตามเสาตลอดแนว สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./125 18 มี.ค. 2558   ขอถังขยะ บริเวณซอยชลประทาน จำนวน 3 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./124 18 มี.ค. 2558   ขอถังขยะ บริเวณซอยรัตนปัญญา 2 ใบ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./616 18 มี.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟ บริเวณ ซอยพระลับรักษา ถ.ประสานมิตร ตรงข้ามเลขที่ 93/54 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./615 18 มี.ค. 2558   ขอหลอดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ในซอยเข้าบ้านประธานชุมชน สามเหลี่ยม 5 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./191 18 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณ เลขที่ 95/3 ถ.ศรีนวล ใกล้สี่แยกบึงแก่นนคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./614 18 มี.ค. 2558   หลอดไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 77/7 ถ.อนามัย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./123 18 มี.ค. 2558   มีการเทเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ จากร้านเล้งเย็นตาโฟ บริเวณ เลขที่ 26/61 ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./613 17 มี.ค. 2558   ไฟฟ้า ซ.ศรีจันทร์39ดับ เป็นหลอดสีส้มหน้าสถานีโครงข่ายของ DTAC และอีกที่คือเกาะกลางถนนหน้าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ดับยาว ขอความอนุเคราะห์ส่งช่างมาซ่อมให้ด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./612 17 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงเรียนมหาไถ่ และในซอย ศรีมารัตน์ 7 ถ.ศรีมารัตน์ และซ.สุนสันต์ 2 ถ.มะลิวัลย์ 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./122 17 มี.ค. 2558   ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง บริเวณ ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./046 17 มี.ค. 2558   ขอจัดระเบียบการจอดรถ บริเวณแยกชุมชนบะขาม ถึง โรงเรียนวรรณรัตน์ ช่วงเวลา 18.00-20.00น. และช่วงดึกมีการจอดรถกีดขวางการจราจร สำนักปลัดเทศบาล
อช./126 17 มี.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยกลางเมือง 22 หนองแวงเมืองเก่า 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./045 17 มี.ค. 2558   จัดระเบียบการจอดรถ บริเวณ รอบบึงหนองแวง ถ.เสรีสัมพันธ์ ถ.กัลปพฤกษ์ ซ.บาดาล เสนอจัดวันเว ถ.รอบบึงหนองแวงกำหนดเวลาการจอดรถ สำนักปลัดเทศบาล
อป./031 17 มี.ค. 2558   ความปลอดภัยน สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู 1 โดยเฉพาะเวลา 00.00 - 06.00 น.
ท./190 17 มี.ค. 2558   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 32 หนองแวงตราชู 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./188 17 มี.ค. 2558   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 24 ซอยโรงเรียนเทคดน ถึง ถนนเสรีสัมพันธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./189 17 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำแตก ซอยมิตรภาพ 32 ท้ายซอยเลยหอพักกังสดาล 2 ไปทางริมบึงหนองแวง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./610 17 มี.ค. 2558   หลอดไฟฟ้าแตก (นีออน) ซ.จันทร์เจริญ ถ.มิตรภาพ 34 เสาแรก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]