.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กันยายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./648 24 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ประชาสโมสร 48 และ 50 ชุมชนทุ่งเศรษฐี จำนวน 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./647 24 มี.ค. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟ ซอยตรงข้ามกับโรงเรียนเด็กพิศมารีย์นิรมล ตรงปากซอย เสาที่ 2 ซ.ศรีมารัตน์ 22 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./654 24 มี.ค. 2558   ไฟถนนดับมาหลายสัปดาห์ หน้าบริษัทซิงเกอร์ จำกัด (เส้นทางจากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ไปสถานีรถไฟ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./653 23 มี.ค. 2558   12 มี.ค. 2558 เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางเข้าบ้านบะขามดับมาเป็นเวลานานแล้ว จึงอยากให้ส่งช่างมาดำเินการซ่อมให้ด้วย คือดับตั้งแต่ปากซอยบ้านบะขาม(ถนนบะขาม)จากถนประชาสโมสรเข้ามาดับเรียงกัน 4 หลอด คือหลอดที่ 1 2 3และหลอดที่ 5 "เคยร้องเรียนแล้วและดับเพิ่มอีก1หลอด" เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./141 23 มี.ค. 2558   ขอถังขยะเพิ่ม บรเวรเลขที่ 270 ถ.หลังศูนย์ราชการ ชุมชนเทพารักษ์ 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./049 23 มี.ค. 2558   ศาลาชุมชนหนองแวงตราชู ชำรุด หลังคารั่ว ผุพัง ด้านหลัง ในศาลาชุมชน ซ.มิตรภาพ 28 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./646 23 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยน้ำทิพย์ 1 ทิศตะวันตกโรงเรียนโนนทัน ตรงถนน รพ.จิตเวช กับโรงเรียนโนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./206 23 มี.ค. 2558   ฝาบ่อพักชำรุด ซ.กสิกทุ่งสร้าง 17 ดอนย่านาง 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./140 23 มี.ค. 2558   1.ใต้สะพานลอย 2 ถัง 2. ปากซอยศรีจันทร์ 15 1 ถัง 3. ซ.ศรีจันทร์ 17 มุมตัดกับซอยชาตะผดุง 10 2 ถัง 4.หลังวิทยาลัยเทคนิค 1 ถัง ขอเพิ่ม 1 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./139 23 มี.ค. 2558   เหตุเสียงรบกวน บริเวณ บ้านเลขที่ 184/149 เปิดสอนพิเศษและส่งเสียงดัง รบกวนชาวบ้านใกล้เคียง ชื่อ ครูแคน เลขที่ 184/149 ซ.ชาตะผดุง 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./645 23 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโพธิสาร 17 หลอดนีออน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./205 20 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 114/18 ซ.พจนา 20 มีเสียงรบกวน เกิดจากฝาตะแกรงเหล็ก ไม่สนิท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./204 20 มี.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวรใกล้ถนนหน้าโรงเรียนวรรณรัตน์ ถ.ประชาสโมสร ร้านขายโทรศัพท์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./138 20 มี.ค. 2558   เก็บขยะ บริเวณ นาย่ารีสอร์ท ตรงข้ามฌาร์ม บูติก ฝั่งกังสดาล มข. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./137 20 มี.ค. 2558   มีการทิ้งขยะผิดที่ บริเวณหมู่บ้าน วี ไอ พี กรีน 11 ซอย สวัสดี ช่วงปลายซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./643 20 มี.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์ ติดไฟฟ้าส่องสว่างในซอย เนื่องจากเป็นซอยแยก ไม่มีไฟฟ้า สามแยกไม่มีชื่อซอย ใกล้หอพักแก่นเพชร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./203 20 มี.ค. 2558   ฝาท่อชำรุด มีประชาชนตกท่อ บริเวร หน้าธนาคารกรุงศรี - ร้านแว่นตา ถ.มะลิวัลย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./131 20 มี.ค. 2558   ขอให้ซ่อมแซมแก้ไขสัญญานไฟกระพริบ บริเวรถ.ศรีมารัตน์ ตัด กับถนนหมอชาญอุทิศ ประมาณ 3 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./050 20 มี.ค. 2558   มีการมั่วสุมในเวลาวิกาล บริเวณ เลขที่ 40/86 ซ.ศิลปสนิท 2 ซอยะนาคารกรุงไทย สำนักปลัดเทศบาล
อส./136 20 มี.ค. 2558   เก็บของเก่า คุ้ยเขี่ยขยะ บริเวณชุมชนสามเหลี่ยม 3 ถ.ศิลปสนิท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./135 20 มี.ค. 2558   ป้ายโครงเหล็ก ตั้งบริเวณพื้นที่ส่วนบุคคล และบังร้านค้นมสดทำให้ไม่สะดวกในการมองเห็นร้าน บริเวณบึงแก่นนคร ใกล้บ้านพักธนาคารชาติ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./644 20 มี.ค. 2558   ไฟแสงสว่างสุดซอยพัทยา 2 ดับเป็นเดือนแล้ว แจ้งประธานชุมชนแล้วก็ไม่มีช่างมาซ่อม มืดและเปลี่ยวมา ขอความกรุณามาซ่อมให้หน่อยค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./049 20 มี.ค. 2558   ร้านค้ามีการรุกล้ำทางเดิน 1.บริเวรหน้า บขส.เก่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ และร้านขายเครื่องตัดหญ้า 2. ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้านหน้าธนาคารกรุงไทย ถ.มะลิวัลย์ สำนักปลัดเทศบาล
อส./134 20 มี.ค. 2558   ร้องเรียนเรื่องปล่อยให้สุนัข ไปอุจจาระใส่บ้านคนอื่น 1. บ้านเลขที่ 156/21 ซ.เทพผาสุขปล่อยสุนัขไปอุจจาระบ้านคนอื่น 2.บ้านเลขที่ 173/42 สุนัขเห่าเสียงดังรบกวนชาวบ้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./642 20 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุดบริเวณเลขที่ 45/54 ซ.เทพผาสุข 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./641 20 มี.ค. 2558   เพิ่มไฟฟ้าในซอย 7/1 ซอยศรีมารัตน์ ถ.มะลิวัลย์ ทั้งซอยมีไฟ 1 หลอด จึงไม่เพียงพอ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./048 20 มี.ค. 2558   รถจอดขวางทางจราจร จอดทั้ง 2 ข้างทาง สัญจรลำบาก ในถนนศรีมารัตน์ ใกล้ดรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./640 20 มี.ค. 2558   เก็บสายไฟ ,สายเคเบิ้ล กีดขวาง บริเวณ เลขที่ 43/10 ถ.ศิลปสนิท ฝั่งบ้านพักประชาชน โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./202 20 มี.ค. 2558   ขอให้ตรวจสอบ บ่อพักสูงกว่ารางวี ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณด้านหน้าโลตัสในชุมชนสามเหลี่ยม 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./201 20 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณจากศูนย์อีซูซุ ซอยสวัสดี ถ.มิตรภาพ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]