.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 กรกฎาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อค./019 04 ม.ค. 2559   ล้ำเขต บริเวณ เลขที่ 212/4 ถ.ศรีจันทร์ มีการติดตั้งเสาหลังคาล้ำเข้ามาในเขตบ้าน และมีการวางของรก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./352 04 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 277/1 ซอย 3 หมู่บ้านศรีฐาน ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./351 04 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณกลางซอย ประชาสโมสร 52 เกือบสุดหมู่บ้าน Ps โฮม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./029 04 ม.ค. 2559   ตัดต้นไม้พันสายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 419/100 ซ.เกษร
ฟ./350 04 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 69/38 ซอยศรีจันทร์ 13 ซอยตรงข้ามเรือนจำกลาง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./349 04 ม.ค. 2559   ขอโคมไฟฟ้าหัก บริเวณ ถ.ฉิมพลี ระหว่างซอยสมานมิตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./348 04 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 57/9 ถ.โพธิสาร ใกล้ร้านขายโลงศพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./347 04 ม.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 149/16 ซอยศรีจันทร์ 31 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./021 04 ม.ค. 2559   มีการต่อเติมร้าน/บ้านขนมแม่ยาย ถนนอำมาตย์ ลักษณะการต่อเติม คือมีการทำห้องยื่นมาบนทางเท้า เทพื้นบนทางเท้าสูงและลาดเทถึงขอบถนนชันมาก ทำให้ไม่สามารถเดินบนทางเท้าได้สะดวก ต้องลงเดินบนผิวถนน ไม่ปลอดภัยต่อผู้สัญจรทางเท้า กรุณามาตรวจสอบว่าการต่อเติมดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ หรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนเพียงใด สำนักการช่าง
ฟ./360 31 ธ.ค. 2558   ซอยโพธิสาร 27 ไฟส่องสว่างในซอยดับมาหลายสันแล้ว ดับวันแรกก็มีโจร/ขโมย ขึ้นบ้านเลยเวลาตีหนึ่ง ซึ่งทางเจ้าของบ้านได้แจ้งความและแจ้งประธานชุมชนแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังได้รับการเมินเฉย จึงขอความอนุเคราะห์มายังผู้เกี่ยวข้องกรุณามาดูและซ่อมแซมให้กับประชาชนในชุมชนนี้ด้วย หากยังได้รับการเมินเฉยอยู่จะขออนุญาตร้องเรียนไประดับชั้นต่อไปที่มีความสามารถมากกว่านี้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./037 30 ธ.ค. 2558   ถนนชำรุด บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 3 ในชุมชนแก่นนคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./346 30 ธ.ค. 2558   ขอติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ ที่บึงหนองบอน ชุมชนศรีฐาน 1 และ 4 ได้จัดงานปีใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 2 ม.ค. 2559 จำนวน 6 จุด ที่รอบจัดงานเลี้ยง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./066 30 ธ.ค. 2558   พ่นยุง บริเวฯชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./065 30 ธ.ค. 2558   การเลี้ยงไก่ ของพนักงานเทศกิจ เทศบาลขอนแก่น เสียงไก่ขัน รบกวน และกลิ่นจากมูลสัตว์ บริเวณหลังโรงแรมสิริน เรสซิเด้นท์ เลี้ยงมากขึ้น และมีคนป่วยในบ้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./345 30 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยวุฒาราม 10 ถ.วุฒาราม ตัด ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./028 30 ธ.ค. 2558   ตัดต้นไม้พันสายไฟ บริเวณ เลขที่ 64/3 ถ.เทพารักษ์ ตัด ถ.หลังศูนย์ราชการ หัวมุมทางเข้าร้านไก่ย่าง
ถ./036 30 ธ.ค. 2558   ถนนชำรุด บริเวณ หน้าหอพักเดอะเฟิร์ส ถ.บ้านกอก ชุมชนเทคโนภาค เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./106 30 ธ.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยสี่แผ่นดิน ถ.หน้าเมือง ซอยกรสยาม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./344 30 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ ถนนสายหลักถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตั้งแต่ขนส่งจังหวัด ถึงหลังอำเภอ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./088 30 ธ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 1 ต้นมะขาม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./087 30 ธ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ต้นคูณ บริเวณ หลังซอยชุมชนหลักเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./343 30 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 35/1 ถ.โพธิสาร ซอย 29 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./105 29 ธ.ค. 2558   ขอเชื่อมท่อ ระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 45/76 ถ.ศิลปสนิท ซอยเซเว่น เข้าจากทาง ถ.มะลิวัลย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./086 29 ธ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย กลางเมือง 22 ถึง ซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./104 29 ธ.ค. 2558   น้ำท่วมขังบริเวณข้างร้าน โอก้าซัง น้ำมีกลิ่นเหม็นมาก ตรงข้ามร้านระเบียง ขอนแก่น ศรีฐาน 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./342 28 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังสนามกีฬา หน้า บริษัท วิชซั่มโรงไอติม ซอย6/4 - 4/4 ถ.เหล่านาดี หน้าหมู่บ้านภักษร 1 หลอด แลัซอยเล็ก อีก 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./035 28 ธ.ค. 2558   ฟุตบาธชำรุด บริเวณหน้าร้านทอง แม่ทองพูล ถ.หน้าเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./341 28 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ ซอยสีชมพู 1 หลอด หน้าบ้านพี่อรทัย รักษาเคน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./340 28 ธ.ค. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณซอยโพธิ์ทอง ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./338 28 ธ.ค. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟ บริเวณ ปากซอยทางเข้าหมู่บ้าน ไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]