.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 กุมภาพันธ์ 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อป./132 29 ก.ค. 2559   ตัดต้นไม้พื้นที่ว่าง ของบริษัทชำนาญกิจ 043-241982 , 043-236739 ข้างบ้านเลขที่ 170/6 ซอยศรีจันทร์ 31 ซอยเซเว่น ชุมชนศิริมงคล
ฟ./1258 29 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ มุมโค้งวัดบ้านโนนชัย ซอยราษฏร์คนึง 13 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./371 29 ก.ค. 2559   ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ ชุมชนทุ่งเศรษฐี ต้นลำใย เลขที่ 227/110 ต้นมะพร้าว 227/174 , ต้นมะม่วง เลขที่ 227/172 ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./372 29 ก.ค. 2559   ขอป้ายชื่อซอยทองพันนา ซึ่งซอยทองพันนามีแยกออกหลายซอย อยากขอความอนุเคราะห์ป้ายชื่อซอยเป็น ซอยทองพันนา/1 ซอยทองพันนา/2 รวมเป็นทั้งหมด3ป้าย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./373 29 ก.ค. 2559   ขอป้ายชื่อซอยสุขสวัสดิ์ จำนวน1ป้าย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./370 29 ก.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม ถ.หมอชาญอุทิศ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./508 29 ก.ค. 2559   ขุดลอกคลองภายในชุมชนหนองแวงตราชู 4 ความยาว 300 เมตร จากศาลาชุมชน ถึงบ้านเลขที่ 400/70 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./507 29 ก.ค. 2559   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 7 ความยาว 300 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./506 29 ก.ค. 2559   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอย มิตรภาพ 1 ความยาว 370 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1257 29 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.ไฟฟ้าดับ เป็นหลอดนีอออน ในซอยศรีจันทร์ 10 แยกซอยเล็ก เข้าไปชื่อซอยสถานธรรม เสาติดหน้าสถานธรรม 2.ไฟฟ้าดับ หลอดนีอออน หน้าบ้านเลขที่ 116/ 40 เลี้ยวเข้าซอยหน้าบ้านเลขที่ 116/39 หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1287 29 ก.ค. 2559   เสาไฟถนนที่ถนนหลังเมืองไม่มีฝาปิดช่องซ่อม อาจทำให้เกิดอันตรายได้คับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./257 29 ก.ค. 2559   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ หมู่บ้านโพธิ์บัลลังก์ทอง เลขที่ 194/64 ต้นซอย 9 และด้านถนนหลัก ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง สำนักการช่าง
ท./505 29 ก.ค. 2559   น้ำขังหน้าบ้านเลขที่ 596/98 ( ม.มุ่งงาม ) ใกล้ร้านน้องแตงเสริมสวย ซอยสุมงคล ถ.รื่นรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1256 29 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หลังโรงเรียนมณีอนุสรณ์ ดับ หลังโรงอวน ชุมชนหนองวัด 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./504 29 ก.ค. 2559   ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนวุฒาราม ซอย 8 และถนนหน้าเมือง ซอย 11 หนองวัด 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./369 29 ก.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์ขอป้ายชื่อ ชุมชนหนองวัด 4 และขอย้ายป้ายชุมชนเพิ่ม 3 ป้าย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1255 29 ก.ค. 2559   ขาโคมไฟชำรุด หลอดไฟขาด บริเวณซอยหน้าเมือง 19 จากซอย 180 เมตร ใกล้หอพัก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./503 28 ก.ค. 2559   รางวีท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนวุฒาราม 12 ปากซอย ใกล้ไทคูณ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1254 28 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณถ.ประชาสโมสร 17 ตลอดสาย ในชุมชนศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./368 28 ก.ค. 2559   กระจกนูนชำรุด บริเวณแถวบ้านแม่ป้อม ตรงป้ายซอย หลังศูนย์ราชการ 14/4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./365 28 ก.ค. 2559   ขอกระจกนูน บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 แถว ๆ บ้านประธาน ฤทธิ์รงค์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1253 28 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชีท่าขอน ตัด ถ.อนามัย ใกล้อู่ซ่อมรถยนต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./131 28 ก.ค. 2559   ตัดต้นไม้ บริเวฯ เลขที่ 194/64 ซอย 9 และด้านถนนหลัก เนื่องจากต้นไม้สูงมาก หมู่บ้านยโพธิ์บัลลังก์ทอง
อส./256 28 ก.ค. 2559   ขอถังขยะเพิ่ม จำนวน 10 ใบ ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1252 28 ก.ค. 2559   ขอเปลี่ยนโคมไฟ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 232/105 ตรงทางเข้า ซอยโพธิ์ทอง ถ.ศรีจันทร์ เนื่องจากโคมเก่ามาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./364 28 ก.ค. 2559   ขอป้ายซอยในชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง ชื่อซอย โพธิ์ทอง เนื่องจากป้ายเดิมเก่ามาก บริเวณซอยตรงข้ามทางเข้าหมู่บ้านเรา 2 ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./367 28 ก.ค. 2559   ขอเปลี่ยนป้ายถนนเสรีสัมพันธ์ใหม่ บริเวณแยกไฟแดงกังสดาล เพราะป้ายเก่าตัวหนังสือเล็กมองเห็นไม่ชัดเจน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./366 28 ก.ค. 2559   ขอป้ายชื่อซอยมิตรภาพ32/1 จำนวน2ป้าย หัวซอย1ป้าย ท้ายซอย1ป้าย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./363 28 ก.ค. 2559   ป้ายบอกชื่อถนนเก่าชำรุด บริเวณถนนสามัคคีอุทิศ ซอย 4 ใกล้ ส.ศิริอพาร์ทเม้นต์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1251 28 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย บ้านกอก 8 หอพักสบายดี ถนนสายหลัก หน้าหอพักเดอะเพลส ไฟแสงจันทร์ ติด ๆ ดับ ๆ ซอย บ้านกอก 12 หน้าปากซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]