.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 พฤศจิกายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./927 04 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ2จุดใด้แนบแผนที่มาพร้อมคำร้องเพื่อนายช่างจะได้พิจารณาตามความเหมาะสม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./320 04 มิ.ย. 2558   วางท่อระบายน้ำ ซอยศรีมารัตน์ ซอย 22,26,12 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./925 04 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 4 จุด ซ.โรงเรียนมหาไถ่ ถ.ศรีมารัตน์ ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 4 ซอย 7 ซอย 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./924 04 มิ.ย. 2558   ขอติตั้งไฟ จำนวน 1 ชุด ซอยธารทิพย์ 2/6 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./928 04 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าสาธารณะเสีย หลอดสั้น 1หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./065 03 มิ.ย. 2558   ต้นไม้ล้ม หน้าร้านอาหารไก่อบหม้อดิน ตรงถนนรอบบึงแก่นนคร อยากให้ช่วยเอาต้นไม้ออกให้ด้วยค่ะ...
อช./202 29 พ.ค. 2558   การื้อถอนป้าย แล้วมีน็อตโผล่ มีประชาชนเดินสะดุดได้รับบาดเจ็บ บริเวณ หลังวัดป่าอดุลยาราม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./201 29 พ.ค. 2558   ซ่อมท่อ เนื่องจากการขุดเจาะ หน้าร้านอาหารแม่หน่อย หลังโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./923 29 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีจันทร์ 23 ซอยแยก 1 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./061 28 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ต้นโพธิ์ บริเวณ ข้างรั้ววัดหนองแวงเมืองเก่า 4 ฝั่ง ถ.กลางเมือง เพราะล้ำมาถนน
อช./200 28 พ.ค. 2558   ดินหน้าร้าน และต้นเหตูของดินเยอะ บริเวณเลขที่ 93 ถ.มิตรภาพ เป็นร้านขายอาหารเล็ก ๆ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./070 28 พ.ค. 2558   ปล่อยน้ำเสียออกจากบ้าน บริเวณเลขที่ 38/6 ซอยพระชัย ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./922 28 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ แสงจันทร์ จำนวน 1หลอดถ.ประชาสโมสร ใกล้ ๆ สำนักงานที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ห่างจากร้านลาบก้อย ประมาณ 150 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./921 28 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดสั้น หลอดที่ 3 เสาที่ 9 ซ.กลัยา ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./918 28 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับจำนวน 3 จุด ใกล้โนรีค้าไม้ ศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./919 28 พ.ค. 2558   ไฟสาธารณะดับหน้าหมู่บ้าน 1 หลอด และ ซอยที่ 2 สุดซอยไฟฟ้าดับ หมู่บ้านจะอยู่ข้างหลังวัดศรีสว่างโนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./920 28 พ.ค. 2558   ไฟสาธารณะดับมานานแล้วครับ เทศบาลเคยไปติดให้ 3 วันมันก็ดับ จึงขอความกรุณามาดูให้หน่อยครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ขามันเก่าหรือเป็นที่หลอดไฟครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./091 28 พ.ค. 2558   ขอรื้อที่กั้นรอกถนนเวาลารถวิ่งจะมีเสียงดัง บริเวณ ถ.โพธิสาร ทางเข่าสุพรรณิการ์ เลยมาสามแยกตรงไปหมู่บ้านกัญญารัตน์ใหม่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./060 28 พ.ค. 2558   ต้องการรถน้ำ ในชุมชนเทพารักษ์ 5 ถ.เทพารักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
อส./202 28 พ.ค. 2558   ขอรถขนขยะ บริเวณ ชุมชนเทพารักษ์ 5 ถ.เทพารักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./319 28 พ.ค. 2558   ดูดล้างท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนตะวันใหม่ ถ.ศรีมารัตน์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./318 28 พ.ค. 2558   ลอกร่องระบายน้ำ ในชุมชนการเคหะ ซอย 4 ซอย 2 ซอย 2/10 ซอย 8 ซอย 8/1 ซอย 6 และ ซอย 1 ซอย 11 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./917 28 พ.ค. 2558   เก็บสายไฟ สายเคเบิ้ล บริเวณเลขที่ 168/286 ถ.ประชาสดมสร ซอย 29 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./915 28 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด เสาที่ 6 ที่มีชุดไฟ นับจสกปากซอย 8/9 ซอยสวัสดี 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./075 27 พ.ค. 2558   รบกวนจัดระเบียบการจอดรถถนนข้าง รพ. กรุงเทพ เพราะเวลากลางวันจะมีัรถยนต์จอดทั้งสองฝั่งทำให้พื้นที่ถนนเหลือเลนเดียว ทำให้ไม่สามารถขับรถสวนกันได้ รถเข้าและออกจากถนนถ้ามาพร้อมกันต้องถอยหลังเพื่อหลีกทางเพื่อให้ไปได้ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./916 27 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/3หน้าบ้านเลขที่86/4แม่ลออเป็นหลอดยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./199 27 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 169/105 ซ.ชาตะผดุง 24 บึงทุ่งสร้าง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./914 27 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 32 สุดซอย แยกไปซอย 34 และลงไปซอย 34 กลุ่มสุดท้าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./198 27 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ชุมชนสามเหลี่ยม 1 พ่อบุญมี ปานิคม 087-8622456 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./317 27 พ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 3 ร้านกุญแจ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]