.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กันยายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./729 09 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 2 จุดซอยเข้าตลาดบางลำภูฝั่งถนนกลางเมืองซอยตรงข้ามไปรษณีย์ เสาที่ 1 ตรงร้านแว่นท็อปเจริญ เสาที่ 2 ร้านขายเสื้อผ้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./728 09 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ซอย7/8 ตัดกับ ซอย 9 สี่แยก หน้าร้านขายของชำ ชุมชน ชุดคอนโทรลควบคุมไฟส่องสว่าง ตามถนนชำรุด ไฟไม่ติดเป็นบริเวณกว้าง -ถนนภายในวัดป่า จากประตูด้านซอย 13 ตัดกับซอย 7/6 ไฟแสงจันทร์ 1 หลอด ปละด้านหลังที่ทำการชุมชน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./040 09 เม.ย. 2558   ตัดต้นไม้ ที่ปลูกไว้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 193-195 ถ.มะลิวัลย์ ร้านตุลาฟาร์มขายอาหารสัตว์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
อช./157 08 เม.ย. 2558   ขยายเขตน้ำประปา บริเวณบ้านประธาน แยก 3 ซ.12 นาฬิกา ถ.ประชาสโมสร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./063 08 เม.ย. 2558   ขอกระจกนูน ชุมชนโนนทัน 7 ซ.ชัยพฤกษ์ ถ.ชาตะผดุง สำนักปลัดเทศบาล
อท./062 08 เม.ย. 2558   ขอกระจกนูน ตามทางแยก ซ.หลังชลประทาน ซ.ศิลปสนิท ถ.ประสานมิตร สำนักปลัดเทศบาล
อช./156 08 เม.ย. 2558   ขอทำประตู เพิ่ม โดยการเปิดช่องกำแพง และทำประตู ช่องระบาย ระหว่างประตูหมอนขิต ถึง ประตูห้องสมุด สวนคูณ เนื่องจากเดินเข้าประตูไกล สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./239 08 เม.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ชุมชนหนองวัด 2 (ใช้แรงงานชุมชน ) ถ.รถไฟ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./727 08 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 222 ใกล้โรงแรม พร 2 ซอยหน้าเมือง 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./056 08 เม.ย. 2558   ปรับปรุงทางระบายน้ำ ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงทางระบายน้ำ ถ.ศิลปสนิท หน้าบ้านประธานสุเวทย์ และ 2. ซอยรถสาย 9 ได้รับความเดือดร้อนเวลาฝนตกน้ำไหลเข้าบ้าน พี่น้องประชาชน สำนักการช่าง
อค./055 08 เม.ย. 2558   ขอลอกร่องระบายน้ำ เนื่องจากผู้ก่อสร้าง โรงงานชื่อ ดาหลา เรือนสปา อยู่ในถ.เทพารักษ์ ตรงตึกร้างเก่า ขณะนี้กำลังปลูกสร้าง ทำให้มีน้ที่ใช้ชำระ เกี่ยวกับการก่อสร้าง ได้ไหลลงท่อหลังบ้าน สำนักการช่าง
อป./039 08 เม.ย. 2558   ตัดกิ่งไมใหญ่ ที่สำนักงานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น ภายในบริเวณอาคารสำนักงานและรอบๆ อาคาร เลขที่ 177/54 ม.17 ถ.มิตรภาพ
ท./238 08 เม.ย. 2558   ฝาท่อแตก บริเวณหอพักป้ารำเพย ทางโค้ง ซอย 14 เชื่อมซอยสุขใจ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./170 08 เม.ย. 2558   ขอถังขยะเพิ่มเติม บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนศรีฐาน 4 จำนวน 5 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./155 08 เม.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ บดบังสายไฟ ในซอยของชุมชนศรีฐาน 4 มีกิ่งไม้บดบัง แสงไฟถนน จำนวน 2 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./071 08 เม.ย. 2558   เทปูนราดฟุตบาท บริเวณร้านรับซื้อของเก่า หลังโรงเรียนกัลยา ซอยหลังเมือง 12 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./726 08 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ตรงซอย กสิกรทุ่งสร้าง 23/2 เสาไฟฟ้าสุดท้าย ประมาณ 3 เสา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./038 08 เม.ย. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณถนนสัญจร ที่เป็นสามแยกโนนทัน ซึ่งมีรถเข้าออกมาก เป็นต้นก้ามปู
อท./061 07 เม.ย. 2558   ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มวัยรุ่น บริเวณกระท่อมร้าง ตลาดต้นตาล ทั้งกลาวันกลางคืน มาเป็นกลุ่ม สำนักปลัดเทศบาล
อท./060 07 เม.ย. 2558   กีดขวางทางเท้า บริเวณร้านรับซื้อของเก่า หลังโรงเรียนกัลยาณวัตรได้มีการวางสิ่งของเต็มบริเวณกีดขวางทางเท้า และผู้ขายของเก่า คนเก็บขยะ นอนเมาอยู่บริเวณนั้น สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./725 07 เม.ย. 2558   หลอดนีออนชำรุ บริเสณซอยศรีจันทร์ 43 มิตรสัมพันธ์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./724 07 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าร้านซ่อมทีวี พอดี หน้ รพ.ศูนย์ตรงประตูทางออก ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./723 07 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าเชื่อมั่นอพาร์ทเม้นต์ เลขที่ 179/1 ถ.ประชาสโมสร 21 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./722 07 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ชาตะผดุง 20 หลอดนีออนสั้น ขาดชำรุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./237 07 เม.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยศรีมารัตน์ 12 ตรงไปจะมีซอยรุ่งเรือง สามเหลี่ยม 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./721 07 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยหลังชลประทาน และซอย มิตรภาพ 14 สามเหลี่ยม 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./720 07 เม.ย. 2558   หลอดไฟหล่นมาแตก บริเวณเลขที่ 222/100 ซ.ประชาสโมสร 42 ชุมชนธนาคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./719 07 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 596/39 ม.มุ่งงาม ซ.วุฒาราม 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./154 07 เม.ย. 2558   ขอวัสดุ ปูน 3 หิน ดิน ทราย เพื่อเทหน้าห้องน้ำ ศูนย์ 200 ปี เพราะชำรุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./169 07 เม.ย. 2558   กลิ่นห้องน้ำจากข้างบ้าน เป็นร้านเกมส์ ข้างคลีนิกฑันตกรรมอัจฉรา - สุทิน ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]