.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 พฤศจิกายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./202 30 พ.ค. 2559   เสียงดังรบกวน มีการเล่นดนตรี และการเปิดเพลงเสียงดัง ทั้งกลางวันและกลางคืน ถ.เทพดำเนิน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./963 30 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ส้มตำอินเตอร์เน็ต ซอยหน้าเมือง 19 ตัด ถ.หน้าเมือง หลังแฟรี่ จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./284 30 พ.ค. 2559   ขอรถเกรด ในซอยกสิกรทุ่งสร้าง 3 ดอนหญ้านาง 1 สำนักการช่าง
อช./283 30 พ.ค. 2559   ติดตั้งไฟสญญาณ ไฟจราจร (ไฟกระพริบ) บริเวณสี่แยก หน้าบ้านพักชุมชน มีเส้นทาง ออกเส้นเดียว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./961 30 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอย เสาแรกหน้าบ้านเลขที่ 40/17 และ 40/4 ,40/5 , 40/24 ถ.เหล่านาีดี 4 ซอยประครอง 1 และบริเวณคอกม้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./960 30 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 7 จุด ถ.สุขสบาย ตัด ซอยฉิมนาหพันธ์ โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./959 30 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 228/17 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 เป็นสามแยก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./958 30 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยชัยพฤษ์ 3 และ ซอยชัยพฤกษ์ 4 จำนวน 3-4 จุด ปากซอยศูนย์จ่ายงาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./282 30 พ.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้บดบังแสงสว่างซอยโพธิ์ทองตลอดซอยเพราะมีกิ่งไม้บดบังแสงสว่างตลอเซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./957 30 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยพร้อเพรียง และ ซอยชัยพฤษ์ 5 จำนวน 2 จุด เลขที่ 183/5 และ เลขที่ 159/40 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./956 30 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยสุขสบาย 2 จำนวน 3 จุด เลขที่ 49/108 เลขที่ 49/38 และซอยสุขสบาย 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./201 29 พ.ค. 2559   ชุมชนมิตรภาพ นำถังขยะมาวางใกล้หน้าบ้านเลขที่71/3 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 1.ถังขยะไกลจากชุมชน เก็บขยะไว้หลายวันเน่าเหม็นแล้วเอามาทิ้ง 2.ใช้เด็กบางคนแก่บ้างทาเทขยะ ยกไม่ไหวเทหก เลอะเทอัอุดจาดตา 3.ถังไม่พอเพียงปริมาณขยะ 4.บางครั้งจนท.รถขยะไม่ได้มาทุกวัน ขยะล้น 5.จนท.เก็บขยะไม่หมดเลือกเก็บเฉพาะในถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./962 28 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าถนนหน้าหมู่บ้านจอมพลดับ และไฟฟ้าถนนบ้านเลขที่ 224/75 ในหมู่บ้านจอมพลดับ เป็นหลอดในสุดด้านขวาของหมู่บ้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./955 27 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 28/6 ซ.ราษฎร์คนึง 25 โนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./954 27 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 66/1 ซอยโพธิสาร 15 (ซอยทองมา) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./953 27 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 139/21 ซอยประชาร่วมใจ ถ.เฉลิมพระเกียรติ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./124 27 พ.ค. 2559   ถนนชำรุด 1.หน้าบ้านเลขที่ 108/66 ซอยสวัสดี 1 2.ซอยมิตรภาพ 8/7 ( ห้องเย็น ) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./281 27 พ.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ ต้นตีนเป็ด จำนวน 2 ต้น ที่ กองบัง คับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ถ.หลังศูนย์ราชการ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./342 27 พ.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำยุบ ชำรุด บริเวณ เลขที่ 40/152 และ 40/153 ซ.เทพผาสุข ถ.มะลิวัลย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./341 27 พ.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าร้านโจ๊แซ่บ ทางไปร้าน เฮียเปียว ซอยกังสดาน ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./952 27 พ.ค. 2559   ย้ายเสาไฟฟ้าที่ยื่นออกมาถนนมากเกินไป บริเวณซอย กสิกรทุ่งสร้าง 7 ดอนหญ้านาง 1 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อป./095 27 พ.ค. 2559   ต้นไม้เอนทับหลังคา บรเวณ ปากซอยศรีจันทร์ 35 และข้างศาลาชุมชน หนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ 37 จำนวน 3 จุด
ท./340 27 พ.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 8/6 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./339 27 พ.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง 9 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./094 27 พ.ค. 2559   ตัดต้นไม้ บริเวร ศาลาชุมฃนคุ้มพระลับ ถ.หลังเมือง หลังโรงเรียนกัลยาณวัตร
ฟ./951 27 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศิลปสนิท 2 และ 4 สามเหลี่ยม 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./950 27 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 หน้าบ้านเลขที่ 225/17 หอพักเทพารักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./948 27 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 171/226 หลอดนีออนยาว ซ.ประชาสโมสร 25 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./200 26 พ.ค. 2559   สุนัขข้างบ้านเห่าส่งเสียงดังรบกวนยามวิการ ตั้งแต่เวลา 03.00 - 05.30 โดยประมาณ โดยข้างบ้าน เป็นบ้านเช่า คนเช่าได้นำสุนัขมาเลี้ยง 2 - 3 ตัว จะส่งเสียงดังรับกวนจนทำให้ไม่สามารถพักผ่อนได้ในตอนกลางคืน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./949 26 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าหลอดยาวดับถนนเหล่านาดีซอย10/21ตามแผนที่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]