.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   21 กันยายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อท./070 23 เม.ย. 2558   ถนนศรีจันทร์ 41 หน้าบ้านประธานชุมชน หนองใหญ่ 2 ได้มีการนำกรงนก ม้าหินอ่อน กระถางต้นไม้ วางไว้ทั้ง 2 ข้างถนน ทำให้พิ้นที่ถนนแคบลง รถไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้ บนถนนเส้นเดีนวกันรถสามารถวิ่งสวนทางกันได้ ขอให้ตรวสอบระวางเขตที่ดินด้วย เพราะุจุดนี้แคบผิดปกติ ได้ส่งคำร้องไปศูนย์ธำรงธรรมด้วย สำนักปลัดเทศบาล
ท./272 23 เม.ย. 2558   ขอลอกท่อระบายน้ำ ในซอยวุฒาราม 10 เป็นท่อขนาดเล็ก 30 ม. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./177 23 เม.ย. 2558   หมาส่งเสียงเห่าดังรบกวน มีการปล่อยออกมาในเวลากลางคืน บริเวณซอย ดอกคูณ 3 โรงฆ่าสัตว์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./768 23 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณฝั่ง AIS แถวตลาดต้นตาล โคมหันเข้าไปในตึก ตรงตึก 5 สี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./767 23 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้างหน้าร้าน พชรวัสดุก่อสร้าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./018 23 เม.ย. 2558   ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนนหน้าวัดกลาง ตัดทางลงบึงแก่นนคร นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟข./017 23 เม.ย. 2558   ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้าน สร้างใหม่ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อส./176 23 เม.ย. 2558   ขอถังขยะ 2 ถัง บริเวณซอยสุภธีระ บริษัท ซี เอส เค เบเออร์เจ จำกัด ตรงข้ามฮักมอลล์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./271 23 เม.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำแตก ถ.กลางเมือง ซ.14 ข้างร้านขายขนมจีน เลขที่ 409-1 ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./270 23 เม.ย. 2558   ลอกท่อระบายน้ำชุมชนวัดกลาง ถนนห้าธันวา และถนนกลางบ้านและ 19 ซอย 8 หน้าเมือง และซอย 8 กลางเมือง ซ.17 กลางเมือง ถึง ถนนเหล่านาดี 19 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./269 23 เม.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยกลางเมือง 21 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./268 23 เม.ย. 2558   วางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 5 ธันวา ถ.กสิกรสำราญ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อค./062 23 เม.ย. 2558   การทำแนวกั้นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน มีมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2558 ได้แจ้งทางผู้รับเหมา เรื่อยมาถึงปัญหา ผลัดผ่อนเรื่อยมา บริเวณเรณุภาคิ้ว 3 มิติ ถ.รื่นรมย์ 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./077 23 เม.ย. 2558   เทคอนกรีตทางเดิน บริเวณทางเข้าออก ด้านหลังโรงเรียน เป็นถนนดินแดง พื้นไม่เรียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./076 23 เม.ย. 2558   เทปูนปรับพื้นที่หน้าประตู ทางเข้าดรงเรียนด้านฝั่งตะวันออก (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./766 23 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณถ.ประชาสโมสร ซอย 48 ,50 , 52 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./765 23 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ จากแยก ถ.ประชาสโมสร ถึง แยกศาลจังหวัด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./764 23 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดสั้น เลขที่ 38/32 ซ.เกสร 2 ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./763 23 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม หลวงปู่โพธิ์โนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./762 23 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด -ถนนอดุลยาราม หน้าหอพักฟอร์จูน หลอดยาว 2 หลอด -ถนน หน้าบึงหนองแวง ตัดกับซอย 2/1 และหน้าร้าน Little Osaka ยาว 1 หลอด ซอย 7 สามแยกตัดกับซอย 7/2 มุมร้านอิน จัน หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./761 23 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยเมตตา ช่วง 2ชุมชนสนามกีฬา 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./760 23 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ เสาไฟฟ้า หมายเลข D 14 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้ร้านกีฬา ติดโรงเรียนเทคนิค เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./759 23 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 116/15 ซ.ศรีจันทร์ 10 ชุมชนศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./266 23 เม.ย. 2558   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสุขสำราญ 2 ถ.มิตรภาพ สำนักการช่าง
ท./265 23 เม.ย. 2558   ท่ออุดตัน บริเวณ เลขที่ 1 ซ.อำมาตย์ 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./267 23 เม.ย. 2558   ขุดลงท่อระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคาร 2 ( อาคาระธุรการ ) โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ สำนักการช่าง
ฟ./769 22 เม.ย. 2558   ไฟดับถนนเหล่านาดีซอย10/24แยกขวาตรงศาลาชุมชน100เมตรมีลำโพงเสียงตามสายติดตั้งอยู่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./264 21 เม.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหนองวัดซอยคลังน้ำมัน ปตท. ตรงข้างทางรถไฟ น้ำเอ่อล้น ตรงหอพัก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./758 21 เม.ย. 2558   ขอสายไฟ และหลอดไฟ ภายในชุมชนเนื่องจากศาลาสร้างใหม่ ยังไม่มีสายไฟและหลอดไฟ เดินภายในชุมชน เทพารักษ์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./757 21 เม.ย. 2558   ขอเพิ่มไฟส่องสว่าง ข้างทางเดิน 1 ชุด ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17 ดอนหญ้านาง 3 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]