.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   17 สิงหาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./163 18 มี.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ ในชุมชน มิตรสัมพันธ์2 ทุกซอยในชุมชน เพราะพาดสายไฟในชุมชนอาจเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ได้ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./666 18 มี.ค. 2559   ไฟถนนเหล่านาดีบริเวณหน้าแก่นนครวิทยาลัยต้นหน้าดลตัส และต้นหน้า ว.เซ็นเตอร์ และต้นปากซอยเหล่านาดี 12 รวมทั้งหมด 3 ต้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./196 18 มี.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน อยากให้ดูดล้างท่อระบายน้ำบริเวณ หน้าโรงแรม รื่นรมย์ ถนนรื่นรมย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./660 18 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังศูนย์ราชการ1 ตรงข้าม ตชด. หลอดแสงจันทร์ 1 หลอด ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด และซอยสุขสำราญ กลางซอย 1 หลอด หลอดนีออน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./195 17 มี.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณฝาท่อโก่งงอมาก ในซอยวุฒาราม ห่างจากซอย 11 ไปทางถนนหน้าเมืองประมาณ 20 เมตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./162 17 มี.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ตั้งแต่สี่แยกไฟแดง ตัดกับ ถ.ศรีจันทร์ ติดต่อร้านต้องเบเกอร์รี่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./194 17 มี.ค. 2559   ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.หน้าเมืองฝั่ง ช.ศิลป์ ยาวไปถึงร้าน ขายรถมอเตอร์ไซด์ เอส พี มอเตอร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./659 17 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนศรีฐาน 2 ซอย 1 ซอย 3 ซอย 5 ซอย 7ดับตลอดทั้งสายทุกซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./121 17 มี.ค. 2559   กลิ่นรบกวน เป็นจุดที่ทิ้งขยะ จะมีการบีบน้ำเลอะบนพื้นถนนมีการสะสมและการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ถ.มิตรภาพ ซอย 9 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./657 17 มี.ค. 2559   ขอไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 88/227 ถ.โพธิสาร บ้านประธานชุมชน เนื่องจากใช้เป็นที่ ประชุม นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./656 17 มี.ค. 2559   ขอไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ ประตูปากทางเข้าซอยพัทยา 2 ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./658 17 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 88/27 ซอยพัทยา 7 ปากทางเข้าบ่อยไก่ ซอยพัทยา 1 บริเวณบ่อยไก่ ซอยพัทยา 1 พัยา 2 ใกล้ซอยแยก 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./655 17 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 227/24 ชนิดหลอดสั้นดับ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./161 17 มี.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่ 151/36 ถ.เหล่านาดี หลังสนามกีฬา 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./193 17 มี.ค. 2559   ท่ออุดตัน บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 22 ตรงไปประมาณ 200 เมตร จะมีซอยตัน น้ำท่วมปากท่อ มีห้องแถว 8 ห้อง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./084 17 มี.ค. 2559   ถนนชำรุด บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ( ซอยน้ำทิพย์ เดิม ) ระหว่างถนนกสิกรทุ่งสร้าง 23/3 ถึง ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1 สภาพเป็นหลุม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./654 17 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนศรีฐาน 1 จำนวน 3 จุด ภายในชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./653 17 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีมารัตน์ 32 บ้านเลขที่ 24/42 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./652 17 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยเวชพงษ์ 2 ไฟติด ๆ ดับ ๆ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./651 17 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ด้านหน้าตลาดต้นตาล ถ.มิตรภาพทั้ง 2 ฝั่ง ประมาณ 8 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./160 16 มี.ค. 2559   ขอขยายเขตน้ำประปา ซอย 3 ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.ประชาสโมสร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./650 16 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดโพธิ์ โนนทัน จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./119 16 มี.ค. 2559   ขอป้ายห้ามทิ้งขยะ และถังขยะ จำนวน 6 ใบ บริเวณ ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./159 16 มี.ค. 2559   ขอให้ตัดกิ่งไม้ ปกคลุมถนน ในซอยวุฒาราม 12/1 โนนหนองวัด 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./083 16 มี.ค. 2559   ถนนชำรุด บริเวณ ซอย กศน. ถ.รถไฟ ข้างตู้โทรศัพท์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./192 16 มี.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน ชุมชนโนนชัย บริเวณเลขที่ 73 ซอยสุขอำนวย ถ.ราษฎร์คนึง 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./649 16 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับซ้ำซากขอพิจารณาเปลื่อนยกชุดจุดสามแยกทิศตะวันออกศาลาชุมชนสนามกีฬา1ได้แนบแผนที่มาพร้อม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./118 16 มี.ค. 2559   ชุมชนสามเหลี่ยม2 ซอยศรีมารัตน์14 และซอยศรีมารัตน์16 มี 2 เรื่อง คือ 1.ขอถังขยะเพิ่มอีก1ถัง ทั้งซอยศีรมารัตน์14 และซอยศีรมารัตน์16 เดิมเคยมีถังพอเพียงในการบริการ จากมีบ้านและมีห้องเช่ามากขึ้น พบว่าชาวบ้านมีความลำบากในการทิ้งขยะ (รถขยะได้เก็บถังสีน้ำเงินไปไว้หน้าแฟลตตำรวจซึ่งที่เดียวแต่มีจำนวนถังขยะมากเกิน แต่ในซอยกับไม่มีถังขยะ ด้วยเหตุผลที่บอกว่าซอยศีรมารัตน์14 ซอยเล็กแคบ รถเก็บขยะเข้าไม่ได้)แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ของชุมชนสามเหลี่ยม2 มาเก็บค่าขยะบอกมาจากเทศบาล ยังเก็บค่าขยะกับชาวบ้าน ซึ่งโดนเก็บเงินและต้องนำขยะไปทิ้งเองอีก... โปรดพิจารณาเพิ่มถังขยะด้วย..ค่อยจะสมควรเก็บเงินชาวบ้าน 2.ขอเปลี่ยน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./648 15 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ทีี่จัดงานพันธุ์ไม้ และสะพาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./158 15 มี.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณปากซอยกสิกรสำราญ 3 ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว พี่มล กิ่งไม้บังป้ายซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413]