.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./230 21 พ.ย. 2559   ขอติดไฟเพิ่ม บริเวณซอยวาทโยธา ถ.ศรีมารัตน์ 8 จำนวน 1 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./063 21 พ.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยประชาสโมสร 48 หน้าบ้านเลขที่ 227/188 , 227/189 , 27/187 ซอยประชาสโมสร 52 บ้านเลขที่ 228/2 , 228/3 ถึง 228/6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./229 21 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 26/2 ซอย โพธิสาร 17 /1 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./072 21 พ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 17 แยกเพาะศิลป์ หน้าบ้านเลขที่ 173/14 2.ซอยศรีจันทร์ 10/1 แยกคลีนิค 3.บ้านว่าง ซอยประชาสโมสร 17 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./227 21 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 48 จำนวน 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./226 21 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.หลอดไฟนีออน พร้อมขาหลอด 1 ชุด หน้าบ้านเลขที่ 173/14 ซอยประชาสโมสร 17 แยกเพาะศิลป์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./228 21 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าส่งสว่างเสาไฟกดับ ในซอยหน้าเมือง 25 (ต้นที่2และ3นับจากปากซอย) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./071 21 พ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ตรงข้ามซอยชัยพฤกษ์ 6 ร้านอาหารตามสั่ง ชมุชนโนนทัน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./225 21 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนราษฎร์คนึง ไฟแสงจันทร์ จำนวน 22 จุด จากหน้าบ้านเลขที่ 62/4 จรดซอย 17 หน้าอู่โจ้เซอร์วิส เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./224 21 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนมะลิวัลย์ 9 ระหว่างสี่แยกนิรมล ถึง สี่แยกหน้าตลาดน้อยทั้งสาย ถึงเซเว่น และ ถนนศรีมารัตน์ ซอย 12/2 สองจุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./223 21 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 7 จำนวน 2 จุด สามเหลี่ยม 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./222 21 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย 12 นาฬิกา แยก 9หน้าบ้านนายศักดิ์ พิมพ์อ้น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./220 20 พ.ย. 2559   ไฟถนนในชุมชนไม่ติด 12 หลอด ถนนหนองวัด 1 ((1) หลอดนีออนยาวเสาไฟด้านทิศใต้ของหม้อแปลง (2) หลอดนีออนยาวติดกับคลัง ปตท. (3) หลอดนีออนยาวเสาไฟท่ีี่บ้านเลขที่ 42-1 นางอารีย์ ศรีมันตะ (4) หลอดนีออนยาวเสาไฟบ้านเลขที่ 66/24 นางอุทัย ศรีมันตะ ติดๆดับๆ ถนน ซอย 1/4 เส้นหน้าศาลาชุมชน (5)หลอดนีออนยาว เสาไฟหน้าหอไทยปราณี เก่ามาก เปลี่ยนทั้งโคม (6) หลอดนีออน LCD ภายในโครงหลังคาศาลาชุมชนใช้ไฟของศาลาชุมชน สายหลักถนนบ้านกอก (7) นีออนหลอดยาว เสาติดกับบ้านยา (8) นีออนหลอดยาว เสาติดกับอู่ณะ (9) นีออนหลอดยาว ติดอู่บุญถม (10) นีออนหลอดยาว ติด บ. K มอเตอร์ ถนนซอย 6 หลังขอนแก่นยนต์ (11) นีออนหลอดย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./221 18 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ16จุดในบริเวณชุมชนสนามกีฬา1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./070 18 พ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยหมู่บ้านเสรี ถ.มิตรภาพ ซอย 9 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./044 18 พ.ย. 2559   เสียงและกลิ่นรบกวน จากการเลี้ยงไก่ เป็นจำนวนมาก บริเวณบ้านเลขที่ 44/211 ซอยโพธิสาร 15 โนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./047 18 พ.ย. 2559   เนื่องจาก การทำความสะอาดถนน และบริเวณต่างๆ ในชุมชน พนักงานทำความสะอาดที่รับผิดชอบในบริเวณชุมชนโพธิบัลลังก์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ เพิกเฉยต่อหน้าที่ แต่ก่อนเห็นว่าขี้มอเตอร์ไชด์ผ่านๆกวาดบ้างเฉพาะบ้านที่ไม่มีคนอยู่ชึ่งมีไม้กี่หลัง จึงได้แจ้งต่อประธานชุมชน แต่ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเลย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./219 18 พ.ย. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณซอยเกวียนทอง ครูสมศรี จำนวน 2 จุด ถ.เหล่านาดี ตัด ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./218 18 พ.ย. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ 1 จุด บริเวรหมู่บ้านนักกีฬา ใกล้โรงน้ำแข็ง MP ถ.เหล่านาดี ตัด ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./062 17 พ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณถ.เทพารักษ์ 10 เป็นตะแกรงเหล็ก หลุด เสียงดังในเวลากลางคืน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./217 17 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด เส้นทางถนนฉิมพลี9ไปพัทยา 1 กลางซอย มีกิ่งไม้ปกคลุม เดินทางกลางคืนไม่สามารถมองเห็นได้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./069 17 พ.ย. 2559   ขอรถตัดกิ่งไม้ กีดขวางการจราจร ถนนเส้นทางฉิมพลี9ไปพัทยา1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./061 17 พ.ย. 2559   ขุดลงท่อระบายน้ำ บริเวณ ข้างศาลาชุมชน ยาวไปถึงหลังโรงแรม อเวนี่ และด้านหน้าศาลา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./216 17 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ( แสงจันทร์ ) บริเวณซอยศิลปสนิท 6 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./215 17 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม หน้าโรงเรียนหนองวัด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./043 17 พ.ย. 2559   มีการทิ้งขยะและกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 226/29 ซอยประชาสโมสร 46 ใกล้คลองน้ำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./060 17 พ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวรสี่แยก ถ.หมอชาญอุทิศ ตัด ถ.ศิลปสนิท เลี้ยวซ้าย บริเวณหัวมุมโรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม ฝาท่อที่ 2 นับจากสี่แยก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./035 17 พ.ย. 2559   ถนนทรุด บริเวณสี่แยก ถ.ศรีมารัตน์ ตัดกับ ถ.หมอชาญอุทิศ เป็นหลุมใหญ่มาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./214 17 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าปากซอยถนนมะลิวัลย์ โคมหลอดห้อยลงมา บริเวณ หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./213 17 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 4 เลขที่ 39/4 ซอย 4/3 หน้าปากซอย เลขที่ 140/5 ซอยประตอง และบ้านพ่อวิโรจน์ 151/64 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]