.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 มีนาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./022 16 ต.ค. 2558   ทำที่รถขึ้น บ้านบนทางเท้า บริเวณ ถนนบ้านกอกตลอดสาย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./021 16 ต.ค. 2558   รถกระเช้าของกองช่างไปเกี่ยวเสาประตูบ้าน บริเวณ เลขที่ 99/1/2/3 ถ.เหล่านาดี 10 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./069 16 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับบริเวณถนนเหล่านาดีซอย10/9จากป้ายซอยเสาต้นที่4ขวามือหลอดยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./012 16 ต.ค. 2558   เสียงดังรบกวน บริเวณ กระติ๊บ มาร์เก็ต บึงแก่นนคร มีคอนเสิร์ตเสียงดัง รบกวนมาก นอนไม่ได้เลย จนกว่าคอนเสิร์ตจะจบ อยากให้ช่วยลดเสียงให้เบาลงด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./023 16 ต.ค. 2558   ฝาบ่อพักชำรุด ตะแกรงเหล็กผุพัง มาก บริเวณหน้าร้านกาแฟ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตัด ถ.ราษฎร์คนึง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./068 16 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอย 7 ถ.เหล่านาดี จำนวน 6 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./020 15 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าร้านอตอม คลีนิคถ.ศรีจันทร์ ข้างๆร้านเป็นร้านขายตั๋วเครื่องบิน จำนวน 3 ต้น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./067 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 88/224 ซอยพัทยา 2 2. ปากซอยพัทยา 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./066 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 25 ซอยเซ็นโทซ่า ชุมชนศิริมงคล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./065 15 ต.ค. 2558   ขอเพิ่มจุดไฟฟ้าถนนในซอย บริเวณ ซอยประชาสโมสร 22 เสาต้นที่ 7 จากปากซอย นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อช./019 15 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ดพธิสารตอนปลาย ซอยพ่อทองอยู่ตลอดซอย โนนทัน 9 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./064 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 ไฟฟ้าต้นที่ 4 ในซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./018 15 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ คลุมสายไฟ บริเวรซอยสว่างทิพย์ เลขที่ 397 ถ.รถไฟ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./063 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ประชาสโมสร 23 หมู่บ้านวิมานเทพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./017 15 ต.ค. 2558   เก็บเศษวัสดุ ก้อนหินขนาดใหญ่ บริเวณ ชุมชนเทพารักษ์ 5 ถ.เทพารักษ์ ต้องการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./062 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 57/26 ถ.ศรีจันทร์ ปากซอยศรีจันทร์ 15 เสาที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./061 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สนามฟุตบอล ซ.ศรีจันทร์ 20 หนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./060 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย 12 นาฬิกา แยก 3 ถ.ประชาสโมสร 52 หนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./059 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแม่สนใจ ลี้วิระ อุทิศทิศใต้บ้านมั่นคง เป็นซอยทำใหม่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./022 15 ต.ค. 2558   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย 8/1 ถ.เหล่านาดี หลังวัดนัน ทิการาม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./058 15 ต.ค. 2558   ไฟฟดับ บริเวณ ซอยสุขสำราญชุมชนหลังศุนย์ราชการ 1 และซอยครัวอีสานตรงข้าม ตชด. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./057 15 ต.ค. 2558   ฐานที่ตั้งเสาไฟฟ้าชำรุด จาก บ้านเรา 2 เข้ามาเป็นชุมชนหนองใหญ่ 2 มีทางเข้าชำรุด สำนักการช่าง
ท./021 15 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 หนองใหญ่ 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./056 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 124 ทางเข้าบ้านประธานเก่า พรชัย ซ.ศรีจันทร์ 41 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./016 15 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ซ.ศรีจันทร์ 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./055 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 107 ถ.หลังเมือง ใกล้กับซอยเย็นซ่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./020 15 ต.ค. 2558   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ทาวเฮ้ส์ ใกล้เรือนพระยา ทางบึงแก่นนคร มีซอยเป็นซอยตัน ใกล้หมู่บ้านกัญญารัตน์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./001 15 ต.ค. 2558   ตัดต้นไม้ เนื่องจากต้องการเชื่อมทางเข้า ออก บริเวณ ศูนย์ BMW ถ.มะลิวัลย์ ใกล้โตโยต้า อมตะ
ฟ./054 15 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 2 2.ประตูโขงวัดป่าเทพนิมตร ถ.ศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./015 15 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณปากซอยนิกรสำราญ 1 ด้านข้างโรงเรียนสวนสนุก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365]