.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   15 สิงหาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อป./076 26 เม.ย. 2559   ที่ดินรกร้าง ขอให้ไปดูแลพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย ในซอย10 มีที่ดินว่างอยู่ระหว่างบ้านเลขที่413/5 กับ เลขที่ 191/11 ช่วงนี้ต้นไม้ขึ้นรก และเป็นที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ด้วย ยุงชุกชุมและน่ากลัวอาจเกิดอัคคีภัยด้วย
อช./223 26 เม.ย. 2559   ขอป้ายชุมชน ชุมชนเทพารักษ์ 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./168 26 เม.ย. 2559   มีกิ่งไม้จำนวนมากบนพื้นที่ว่างของที่ดินส่วนบุคคล รบกวนช่วยไปเก็บขยะกิ่งไม้ในที่ดินส่วนบุคคลให้ด้วย เพราะกลัวไฟไหม้ กรุณาติดต่อผู้ร้อง 086-0244241 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./222 26 เม.ย. 2559   ขอขยายเขตประปา บริเวณซอยอารมณ์สุข ชุมชนโนนทัน 2 สำนักการช่าง
อส./169 26 เม.ย. 2559   ขอให้แก้ไขการทิ้งขยะในที่รกร้องภายในชุมชน ถนนคลองร่องเหมือง ซอยแม่ทองพูล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./221 26 เม.ย. 2559   ขอตีเส้นจราจรภายในชุมชน เส้นแบ่งครึ่งถนนเครื่องหมายจราจร ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./167 26 เม.ย. 2559   ขอให้ช่วยทำความสะอาดบริเวณที่วางถังขยะด้วย เพราะสกปรกมากบริเวณ ถ.นิกรสำราญติดกับสถานีโทรทัศน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./278 26 เม.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณปากทางเข้าซอยสุขสบาย ซอยด้านหลังชลประทาน ระหว่างซอยประสานมิตร เข้าซอยไทยพิพัฒน์ ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./238 26 เม.ย. 2559   ขอสัญญาณจราจร ห้ามจอด ซอยเทพผาสุข2 ปากซอยเทพผาสุข2 เพราะมีรถจอดขวางทางเข้าออกอยู่เสมอ ไม่สะดวกในการเข้าออก จึงอยากให้ทำสัญญาณจราจรห้ามจอดด้วย... ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./798 26 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ศรีจันทร์ 18 ชุมชนหนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./075 26 เม.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ติดกับหม้อแปลงไฟฟ้า ติดรั้ววัดศรีสว่างโนนทัน ด้านทิศใต้ น่าจะเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าดับบ่อย
ฟ./799 26 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีจันทร์ 10 ซอยต้นกล้วย และซอยศรีจันทร์ 8 บ้านกล้วยทอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./814 26 เม.ย. 2559   ขอขยายหลอดไฟในซอยศรีจันทร์ 41 จำนวน 2 หลอด ติดต่อประสาน แม่อุไรได้ก่อนเข้าไปทำ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./237 26 เม.ย. 2559   ขอตั้งชื่อซอย โชคมงคล และมีบ้านอยู่ 6 หลังคาเรือน ในชุมชนหนองใหญ่ 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./285 26 เม.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมฝาท่อระบายน้ำเสีย ชำรุด ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./074 26 เม.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ที่แห้งตาย เนื่องจากต้นจามจุรีมีกิ่งขนาดใหญ่ ยืนตาย พร้อมที่จะหักหล่นลงมาทับรถหรือผู้เดินทางไปมา และบ้านพักของเทศบาล (บริเวณรั้วติดกับหน้าโรงแรมพลูแมน โดยเฉพาะช่วงนี้เกิดพายุ ฤดูร้อน ลมแรง อาจทำให้ต้นไม้หักโค่นได้
อค./037 26 เม.ย. 2559   ขอให้ตรวจสอบที่สาธารณะ เนื่องจากที่ทางเลี้ยวเข้าซอยกลางหมู่ชุมชนหนองวัดพัฒนาลุกล้ำเข้ามาทำให้การจราจรมีปัญหาจึงขอให้ท่านไปตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ด้วย ซอย41/1 บริเวณแถว คลัง ปตท.เก่า สำนักการช่าง
อช./236 25 เม.ย. 2559   ป้ายข้างรั้วโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เหลือขาเดียว นักเรียนจะเปิดเทอมแล้ว เป็นจุดใกล้ประตูทางเข้า-ออกของนักเรียนด้วย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./177 25 เม.ย. 2559   อ้างถึงคำร้องทุกข์ที่ อส/153 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่องขอให้ระงับเหตุรำคาญกรณีคอกสัตว์เลี้ยงได้เผามูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นฉุน สร้างความเดือดร้อนให้กับคนบริเวณใกล้เคียง ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว จากการตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นมูลของม้า (ขี้ม้า) ที่ทางเจ้าของคอกสัตว์ได้เผาและยังทิ้งขี้ม้าที่ว่างเปล่าหลังคอกม้า ซึ่งกลิ่นของขี้ม้าที่เผาได้ส่งกลิ่นเหม็นฉุน สร้างปัญหาให้กับผู้ที่ได้กลิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อได้กลิ่นจะแสบจมูก จาม ไอ เวียนหัว ซึ่งขณะนี้้เด็กเล็กข้างหอพักได้มีอาการแสบจมูก จาม และกำลังจะป่วยแล้ว ผู้เช่าหอพักได้ย้ายออกหลายห้องแล้ว เพราะทนกลิ่นเหม็นฉุนไม่ไหว ขอความกร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./277 25 เม.ย. 2559   ขอลอกท่อระบายน้ำ โดยจ้างแรงงานชุมชน ถ.ศรีจันทร์ 37 และถนนรอบบึงหนองใหญ่ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./797 25 เม.ย. 2559   ขอย้ายไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 18/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./276 25 เม.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 229/23 ซอยยิ้มศิริ ถ.ห้าพฤศจิกา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./796 25 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนห้าพฤศจิกา ติดกับร้านดวงดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./220 25 เม.ย. 2559   รั้วสังกะสีพัง บริเวณใกล้ขอนแก่นออโต้พาร์ท ถ.พิมพสุต ตรงข้ามพระธรรมขันธ์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./795 25 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยอำมาตย์ 4 หน้าร้านดาหลาสปา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./219 25 เม.ย. 2559   เครื่องกระจายเสียงชำรุด บริเวณชุมชน มิตรสัมพันธ์ 1 หน้าบ้านประธานเก่า นายเสริม สำนักการช่าง
ท./275 25 เม.ย. 2559   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศิลปสนิท 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./794 25 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 161/4 และถนนชาตะผดุง หน้าโรงพิมพ์ โนนทันการพิมพ์ ไฟแสงจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./793 25 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอย พร้อมเพรียง จำนวน 3 จุด สนามฟุตบอลชาย ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./792 25 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ หน้าบ้านเลขทีี่ 61 ติดหม้อแปลงใหญ่ถนนเส้นกลางชุมชน มิตรสัมพันธ์ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412]