.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./498 10 ก.ย. 2558   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณเลขที่ 45/2 ซ.โพธิสาร2 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื่องจากมีน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง และเท่าที่ทราบขณะนี้กำลังดำเนินการบ้านที่อยู่ติดกันคือบ้านเลขที่ 44 ซ.โพธิสาร2 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จึงขอร้องเรียนมายังทางเทศบาลฯให้ดำเนินการพร้อมกันทั้งสองหลัง เพื่อแก้ปัญหาแบบครบถ้วนและประหยัดงบประมาณ สำนักการช่าง
ฟ./1367 10 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนภายในวัดป่าอดุลยาราม หลังที่ทำการชุมชน ไฟแสงจันทร์ 2 จุด และบริเวณวัด ทางไปเมรที่เผาศพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./492 10 ก.ย. 2558   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณเลขที่ 167/6 ถ.ศรีมารัตน์ ซอยตรงข้าม สามเหลี่ยม Pet shop สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./151 10 ก.ย. 2558   ขยายถนนคอนกรีต บริเวณเลขที่ 167/6 ซอยตรงข้าม สามเหลี่ยม Pet shop ถ.ศรีมารัตน์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1366 09 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรสำราญ 4 - 2 ดับตลอดแนว ทั้ง 2 ซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1365 09 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ตั้งแต่ คอนโดกัญญารัตน์ ถึงเรือนพญา จนถึงเจ้าแม่สองนาง รอบบึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./343 09 ก.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.จอมพล คุ้มจอมพล บ้านเลขที่ 430/1 และ 430 ในซอยมีป้อมยาม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./150 09 ก.ย. 2558   ของบประมาณ ทำถนน คศล. ในซอยไกรเลิศ บริเวณกลางซอยถึงปลายซอย ถนนมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./342 09 ก.ย. 2558   ขอป้ายซอย จากซอยไกรเลิศ ไม่มีชื้อป้ายซอย ขอทำป้าย 2 ป้าย ปัก ต้นซอย และท้ายซอย ชื่อซอย ไกรเลิศ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1364 09 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดไฟนีออน แสงไฟโคมชำรุด ซ.โพธิ์ทอง 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1363 09 ก.ย. 2558   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยกลางเมือง 9 จำนวน 3 จุด และหลังหมู่บ้านนักกีฬา 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1362 09 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย กสิกรสำราญ 4 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./149 09 ก.ย. 2558   ถนนชำรุด 1.ถนนชำรุด ข้างท่อ ปากซอยสวัสดี 8/1 ซอยสวัสดี 1 2.ก่อนจะถึงสี่แยกรถสาย 9 ถนนเป็นหลุม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./491 09 ก.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน 1.ท่อระบายน้ำอุดตัน ซ.พจนา เลขที่ 114/45 หน้าบ้านนายหนูคล้าย เวียงวิเศษ 2.ซ.ศรีมารัตน์ 21 ถ.ศรีมารัตน์ 21 เลขที่ 202/18 สำนักการช่าง
ท./490 09 ก.ย. 2558   ลอกท่อระบายน้ำ จากปากซอย ถึงท้ายซอย ชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./341 09 ก.ย. 2558   ป้ายเอียง บริเวณ ถนนศรีจันทร์ ข้างทางจาก ซ.ศรีจันทร์ 39-41 1 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./148 09 ก.ย. 2558   ฟุตบาทชำรุด เสียหาย บริเวณซอย ศรีจันทร์ 39 ถึง ศรีจันทร์ 41 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1361 09 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 55/8 ถ.ราษฎรืคนึง 21 เสาไฟต้นที่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1360 09 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ทานตะวัน ใกล้ศาลาชุมชนโนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1359 09 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 230 ซ.ศรีจันทร์ 41 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./314 09 ก.ย. 2558   โปรดช่วยเข้าไปดูแลสุนัขจรจัด ในหมู่บ้านไทยประเสริฐ1 หลังตลาด อ.จิระ มีอยู่ประมาณ 10 ตัว บางตัวค่อนข้างดุ และมักส่งเสียงดังรบกวนคนในหมู่บ้านเป็นประจำ ขอบพระคุณมากครับผม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1357 09 ก.ย. 2558   หลอดไฟขาด ทำให้มืด ไม่มีแสงสว่างตามซอย ในซอยศรีมารัตน์14 มืดมาก หลอดไฟขาดและรางไฟเก่ามาก ฝนตกลมแรงก้อดับ จากชำรุดขั้วไม่แน่น อยู่ในต้นซอย14 ซึ่งเข้ามาถนนเส้นทางรร.มหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม ติดกับ รพ.กรุงเทพฯ ถึงซอย14 เสาไฟที่2 หลอดขาดมาได้1สัปดาห์มืดมาก และมีขโมยขึ้นบ้านใกล้เคียง 2 ครั้งแล้ว เกิดอันตรายต่อสังคมมาก โปรดพิจารณาด่วน จากเป็นผู้สูงอายุอยู่กับหลาน..กลัวผู้ร้าย อ้ายขโมย... เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1358 08 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/7หน้าหอพักไมตรี82/6หลอดยาว. เบอรโทรเจ้าของบ้าน 081-7172455 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./316 08 ก.ย. 2558   เนื่องจากหน้าบริษัทมีถังขยะตั้งอยู่ เเละจะมีบุคคลอื่นได้นำถุงขยะขนาดใหญ่มาทิ้งกองไว้ข้างถังโดยไม่ทิ้งให้ลงในถังขยะในทุกๆเช้ามืด คือนำถุงขยะ จำนวนมากหลายถุงมาจากที่อื่นมาทิ้ง เเละภายในถุงขยะขนาดใหญ่จำนวนหลายๆถุงนั้นจะเป็นขยะประเภทปลาเน่าเเละพืชผักที่เน่าเปื่อย ทำให้มีน้ำเจิ่งนองออกมานอกถุง ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว เเละที่หน้าร้านเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าทำให้มีปัญหาอย่างมาก เพราะทั้งสกปรกทั้งเหม็น จึงอยากขอปรึกษาทางเทศบาลว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีค่ะ เพราะลำพังถ้าเป็นขยะจากที่บริษัทเเละบ้านเรือนใกล้เคียงจะไม่มีปัญหาเเบบนี้เลยค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./340 08 ก.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 191/65 ซ.ไกรเลิศ ถ.ศรีมารัตน์ 8 สามเหลี่ยม 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./339 08 ก.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยศรีจันทร์ 43 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1356 08 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 113/67 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนหลักเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./338 08 ก.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ ที่ยื่นเข้ามาในถนน บริเวณ ตรงข้ามเลขที่ 23/91 ซ.ศรีจันทร์ 15 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1355 08 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 69/24 , 69/60 ,76/5 ซ.ศรีจันทร์ 13 วัดป่าวิเวกธรรม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./105 08 ก.ย. 2558   กำจัดรังต่อ บนเสาไฟนีออน บริเวณ ร้านอาหารเติมรมย์ ถ.ชีท่าขอน

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]