.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./072 25 พ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุด เกิดอุบัติเหตุล้อรถตกท่อหลายครั้ง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./253 25 พ.ย. 2559   ขอหลอดไฟเพิ่ม จำนวน 2 จุด บริเวณ เลขที่ 224/54 และตรงข้าม หมู่บ้านจอมพล ถ.กสิกรทุ่งสร้าง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อท./019 25 พ.ย. 2559   กีดขวางทางเข้าบ้าน บริเวณ ตลาดบางลำพู ใกล้เซ็นโทซ่า ด้านหลัง สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./252 25 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณที่ทำการเสียภาษีป้าย ขาด 3 หลอด ในเทศบาล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./018 25 พ.ย. 2559   ฝุ่น ดิน หิน หล่น จากการก่อสร้างทางรถไฟ จากรถสิบล้อ บนถนนสายประชาสโมสร จากทางรถไฟ ถึงสี่แยกแรกแถว บ.ข.ส.เลี้ยวซ้ายไปทางศาลเด็ก และเยาวชนจนสุดถนน สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./251 25 พ.ย. 2559   ไฟสปอร์ตไลท์ ดับ บริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตัด ถ.อำมาตย์ จำนวน 5-6 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./250 24 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนหมู่บ้านโพธิ์บัลลังก์ทอง ซอย 10 เลขที่ 194/171 เลขที่ 194/174 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./052 24 พ.ย. 2559   ขนย้ายขยะ 1.บริเวณหลังตำรวจทางหลวง ซอยสวัสดี 2 2. หลังโรงเรียนไพบูบย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./051 24 พ.ย. 2559   ขอถังขยะเพิ่ม จำนวน 2 ถัง เพราะรถมาเก็บ 3-4 วัน/ครั้ง ชุมชนโนนทัน 4 ถ.ร่วมอนามัยโพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./042 24 พ.ย. 2559   ซ่อมแซมถนนอนามัย ซอย 1 ถึง 9 ชำรุดเป็นหลุม ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./249 24 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 113/54 ตรงบ้านนาย มนัส ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./248 24 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 229/13 เลขที่ 229/14 , 229/15 ซอยประชาสโมสร 54 หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./247 24 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หลอดไฟนีออน ปากซอยถนนศรีมารัตน์ หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ 2.ซอยศิลปสนิท 8 หน้าบ้านเลขที่ 46/17 3.ไฟฟ้าในหมู่บ้าน VIP กรีน 11 ซอยแรกเข้าทางถนนสวัสดี ติดบ้านเลขที่ 37/53 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./070 24 พ.ย. 2559   วางท่อระบายน้ำ บริเวณ ริมหนองอีเลิง ด้านทิศตะวันตก มีเจ้าหน้าที่ไปขุดแล้วไม่วางคืน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./246 24 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 136 ถ.กลางเมือง ปากซอย 29 สองฝั่ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./077 24 พ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณคลีนิคอายุรศาสตร์ ถ.มิตรภาพ ทางไปอุดร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./245 24 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด บริเวณซอยศรีจันทร์ 22 และซอยประชาสโมสร 33 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./244 24 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 145/3 ซอยศรีมารัตน์ 15 เลขที่ 191/55 ซอยศรีมารัตน์ 22 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./243 24 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ แฟลต ตำรวจ บ้านเลขที่ 155/215 ถนนแฟลตตำรวจ สามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./242 24 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 154/42 ซอยชาตะผดุง 22 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./075 23 พ.ย. 2559   ต้นไม้(ต้นคูน)ใหญ่ ก้านหักพาดสายไฟแต่ยังไม่หักออกมา อยากให้มาตัดต้นไม้ให้ค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./017 23 พ.ย. 2559   ฟุตบาทปากทางซอยศรีจันทร์22มีป้ายต่างๆและกระถางต้นไม้ขวางทางเดินนักเรียนเดินไป-กลับโรงเรียนทุกวัน ซึ่งอันตรายมากเด็กนักเรียนต้องเดินลงมาถนนอาจเกิดอุบัติเหตุกับเด็กนักเรียนได้ สำนักปลัดเทศบาล
อส./050 23 พ.ย. 2559   โรงงานเบทาโกร ส่งกลิ่นเหม็น และมีเสียงหมู่ร้องดัง รบกสน โดยเฉพาะเวลากลางคืน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./041 23 พ.ย. 2559   ถนนชำรุด บริเวณ ถนนเส้นอดุลยาราม หน้าหอพักไดมอน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./241 23 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยด้านหลังร้านอาหารสรลหรรษา เป็นซอยเล็ก เลี้ยวซ้าย ใกล้หอพักไดมอน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./069 23 พ.ย. 2559   ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณเลขที่ 112/1 ถ.ฉิมพลีซอย 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./240 23 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าฮักมอล์ ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./239 22 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าแสงสว่างราษฎรคนึงซอย11,13,15,มัชฌิมา,สุขสำราญ ดับหมด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./068 22 พ.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ถ.พิมพสุต ใกล้หอพัก ตา ยาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./067 22 พ.ย. 2559   น้ำไหลเข้าบ้าน จากหอพักประกอบบุญ เข้ามาในบ้านพัก เลขที่ 269 ถ.ศิลปสนิท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]