.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   14 สิงหาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./907 17 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนเทพารักษ์ 4 ใกล้บ้านประธานชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./906 17 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย ซอยศรีมาัตน์ 32, 30 , 28 , 26 ชุมชนสามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./041 17 พ.ค. 2559   ปลูกสร้างอาคาร เข้ามาในเขตบ้าน 1.ชายคาล้ำเข้ามาในเขตบ้าน 2.ไม่มีรางระบายน้ำเสีย ปล่อยน้ำเสียไหลเข้าบ้าน 3. สร้างอาคาร ชิดกำแพงจนเกินไป 4. ระบายน้ำเสียที่คนอื่น เลขที่ 185/30 ซอยศรีมารัตน์ ถ.มะลิวัลย์ 5.ต้นไม้หักมาในที่ของคนอื่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./905 17 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ14/4 หน้าบ้านอาจารย์ พิน 1 หลอดยาวกลางซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./904 17 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49/3 ซฮย 4/6 ข้างบ้านเลขที่ 149 ซอย 4/5 และหน้าบ้านเลขที่ 40/15 ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./901 17 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกกลางบ้าน ถ.แก่นตูมประชาราษฏร์ หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./900 17 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอย บริเวณ เลขที่ 90/579 ซอยศรีจันทร์ 8 1 หลอดเข้าไปเจอสามแยกแรก หลอดสุดท้าย เป็นหลอดนีออน ยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./902 17 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 1 จุด ปากซอยชัยพฤกษ์ 4 น็อตหลุด และหลอดขาด ในสุขสบายจำนวน 2 จุด หน้าบ้านเลขที่ 49/83 หลอดสั้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./190 16 พ.ค. 2559   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยราษฎ์คนึง 8 ตรงข้ามหอพัก หอรวยวิเศษ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./899 16 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 243/111 ไทยสมุทรซอย 6 ชุมชนไทยสมุทร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./189 16 พ.ค. 2559   ตัดหญ้าในซอย คอนกรีต เลขที่ 76/6 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./898 16 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอย ประชาสโมสร 38 และ ประชาสโมสร 36 ทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./318 16 พ.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 113/24 ซอยศรีจันทร์ 41 หนองใหญ่ 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./897 16 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย บริเวณซอยศรีมารัตน์ 20 สามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./896 16 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 22 สามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./895 16 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอยศรีมารัตน์ 22 มีซอยเล็ก ชุมชนสามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./191 16 พ.ค. 2559   เรียนผู้เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของร้านขอนแก่นฟิตเนต มีปัญหาการทิง้ขยะโฟม จากสินค้าของร้าน ทิ้งถังขยะเส้นไปทางตะวันแดง แต่ทางเทศบาลไม่เก็บให้ ต้องการให้เก็บขยะให้ มีเงื่อนไขค่าเก็บขยะยังงัย แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยด่วนด้วย ขอบคุณค่ะ คุณฝน 0956689702 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./260 16 พ.ค. 2559   ขอโต๊ะพระนั่ง ในงานบุญคุ้ม ขอให้ติดตั้ง ในวันที่ 19 พ.ค.2559 เนื่องจากงานวันที่ 20 พ.ค. 2559 หนองแวงเมืองเก่า 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./317 16 พ.ค. 2559   ฝาบ่อพักชำรุด ซอยอดุลยาราม 7 มุมหอพักซันชายน์ ฝาบ่อพักหาย ทำให้เปิดเป็นหลุม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./316 16 พ.ค. 2559   ขอขุดลอกบึงหนองแวงตราชู เนื่องจากไม่ได้ขุดลอกมานาน ทำให้น้ำขุงสิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสียมาก ถ.มิตรภาพ ซอย 28 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./893 16 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 38 จากปากซอยไปจนถึง หน้าบ้านเลขที่ 179/16 ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./892 16 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 228/17 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 เป็นสามแยก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./894 16 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชาตะผดุง ซอยชัยพฤกษ์ 4 จำนวน 1 หลอด เป็นซอยตัน เสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายซอย.... เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./903 14 พ.ค. 2559   ดิฉันมาออกกำลังที่ลานน้ำพุ บึงแก่นนครทุกวัน ซึ่งมีกลุ่มลีลาศ กลุ่มฮิปฮอป กลุ่มเด็กเล็กๆมาหัดจักรยาน มาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานกับครอบครัว แต่หลังสงกรานต์มาจนถึงบัดนี้ไฟส่องลานน้ำพุไม่เปิดเลย เปิดแต่ตรงเต้้นแอโรบิค...โปรดนึกถึงกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะ ไฟมืด ยุงกัด..อีกทั้งอันตราย..มืดมากกกก โปรดดูแลประชาชนที่รักการออกกำลังกายให้ทั่วถึงด้วยค่ะ.. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./117 14 พ.ค. 2559   ถนนเพิ่งทำเสร็จไม่ถึงปีชำรุด ช่วยเข้าไปซ่อมแซมถนนช่วงถนนหน้เาเมืองตัดกับถนนอำมาตย์(หน้าร้านสหมิตร ขายเสื้อผ้า) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./088 13 พ.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้สูง ใกล้หม้อแปลงไฟฟ้า ณ บริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่โพธิ์ โนนทัน เนื่องจากอยู่ในช่วงพายุฤดูร้อน มีลมแรง อาจเกิดอันตรายจากกิ่งไม้โค่นทับหม้อแปลงไฟฟ้าได้
ฟ./890 13 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ ถ.เทพดำเนิน จำนวน 2 จุด ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./888 13 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด หลอดนีออนยาว เลขที่ 76/6 ซอยคอนกรีต ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./889 13 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยประชาสโมสร 12 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./891 13 พ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยทางเข้าหมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ 4 หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412]