.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 มิถุนายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./235 01 เม.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยเทพารักษ์ 5 จำนวน 1 ฝา หน้าบ้านเลขที่ 159/1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./234 31 มี.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ เลขที่ 510/3 ถ.หน้าเมือง ตรงข้ามร้านเนื้อย่างไดฟูกุ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./706 31 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย เหล่านาดี 10/20 เสาต้นแรก ชุมชน สนามกีฬา1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./141 31 มี.ค. 2559   ขอถังขยะ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 118/38 ซอย มิตรภาพ 23 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./233 31 มี.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หมุ่บ้านพิมานชล2 ซอย 21 ถ.แก่นตูมฯ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./232 31 มี.ค. 2559   ฝาท่อชำรุด บริเวณ ซอย ราษฎร์คนึง 6 ฝาท่อชำรุด 2 ฝา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./705 31 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวร ซอย โพธิสาร 19 ตามแผนที่ ที่แนบมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./139 30 มี.ค. 2559   ขอถังขยะ บริเวณเลขที่ 118/38 ซอยมิตรภาพ 23 จำนวน 1 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./063 30 มี.ค. 2559   ตัดต้นไม้ (ต้นโพธิ์) บริเวณ ซอย มิตรภาพ 23 ซอย 1 อาจทำใหเป็นสาเหตุ ของการเกิดเชื้อเพลิงได้
ฟ./704 30 มี.ค. 2559   ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณ ท้ายซอยเกสร 1 หนองวัด 2 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อช./190 30 มี.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขาม ในซอยวีรวรรณ 1 ด้านหน้า กศน. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./189 30 มี.ค. 2559   ขอย้ายต้นไม้ บริเวณเลขที่ 175/9 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้กับศูนย์ อีซูซุ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./230 30 มี.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณหน้าโรงแรมแสนสำราญ ถ.กลา่งเมือง ตัด ถ.พิมพสุต สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./703 30 มี.ค. 2559   ปรับปรุงเสาไฟฟ้า เสาเอียง บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 25 บริษัทไทยพิัฒน์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./702 30 มี.ค. 2559   ซ่อมหลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บัลลาซ ชำรุด บริเวณ 177/5 ซ.ชาตะผดุง 16 และในซอยชาตะผดุง 16 อีก 2จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./188 30 มี.ค. 2559   ขอป้ายประกาศ ห้ามนำสัตวืเลี้ยง เข้ามาในสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู ป้ายเหล็กขนาด 60*180 ซม. จำนวน 4 ป้าย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./187 30 มี.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ข้างทางเดิน บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 17/1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./701 30 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 17/15 กสิกรทุ่งสร้าง ดอนหญ้านาง 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./140 30 มี.ค. 2559   ขอให้ทำความสะอาดถนนในซอยมิตรภาพ25 ฝั่งตรงข้ามศูนย์หัวใจฯ รพ.ศรีนครินทร์ ด้วยรถเจซีบี และขอรถ6ล้อสำหรับขนเศษต้นไม้ไปทิ้ง เพราะมีต้นไม้และต้นหญ้าปกคลุม2ข้างทางทำให้รถไม่สามารถสวนทางกันได้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./231 29 มี.ค. 2559   ขอให้ขุดลอกท่อระบายน้ำที่ตอนนี้มีต้นหญ้าปกคลุม ทำให้ระบาบน้ำไม่สะดวกและถนนแคบ รถไม่สามารถสวนทางกันอาจเกิดอันตรายได้ ในซอยมิตรภาพ19 เข้ามา200ม.แล้วเลี้ยวซ้าย บริเวณ 2ข้างทาง จนถึงหน้าโครงการทาวโฮมไลท์ครับ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./700 29 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าสถานี ขนส่งจังหวัด ขอนแก่น ดับ 2 ดวง ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./229 29 มี.ค. 2559   ขอวางท่อระบายน้ำ ในซอยแยก อดุลยาราม 7/2 ฝั่งซ้ายมือปัจจุบันมีการถมที่เป็นซอยตัน นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./699 29 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 108/9 ซอยราษฎร์คนึง 35/1 หลอดนีออน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./698 29 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด บริเวณ เลขที่ 3/555 และ 3/326 หลังศาลาชุมชน การเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./697 29 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หมู่บ้าน VIP กรีน 11 ไฟดับ 6 จุด หลอดไฟซอยตันข้างโรงเรียนสามเหลี่ยม ถ.หมอชาญอุทิศ หลอดไฟแสงจันทร์ ซอยศรีมารัตน์ 19 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./062 29 มี.ค. 2559   ขอถังดับเพลิง จำนวน 8 ถัง ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
อช./186 29 มี.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์เครื่องเล่นเด็ก พร้อมติดตั้ง ในชุมชน กศน. ทางทิศตะวันตกวัดวุฒาราม สำนักการช่าง
อช./185 29 มี.ค. 2559   ขอดิน จำนวน 5 รถ เพื่อปรับพื้นที่ทำลานกีฬา บริเวณ ทางทิศตะวันตกวัดวุฒาราม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./184 29 มี.ค. 2559   ขอความอนุคราะห์เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งพื้นที่ว่างติดวัดวุฒาราม ฝั่งทิศตะวันตก ของวัด สำนักการช่าง
ฟ./696 29 มี.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์ไฟสปอร์ไลท์ บริเวณ ลานกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน กศน. ติดทางทิศตะวันตกของวัดวุฒาราม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396]