.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   16 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./007 06 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้ากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ถ.หลังศูนย์ราชการ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./026 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 2/50 ถ.เหล่านาดี 4/4 จำนวน 2 จุด ใกล้ ๆ กัน หมู่บ้านนักกีฬา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./025 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 97/1 และ เลขที่ 95 หมู่บ้านผู้พิพากษา ถ.กลางเมือง ตรงข้ามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./008 06 ต.ค. 2558   ฝาระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 182/69/62 ซ.ศรีจันทร์ 17 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./024 06 ต.ค. 2558   โคมไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 182/69/62 ซ.ศรีจันทร์ 17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./023 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าไม่ดับ ติดตลอดวัน บริเวณ หมู่บ้านโพธิ์บัลลังก์ทอง ซอย 18 ตลอดทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./022 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยอดุลยาราม 4 หน้าซีมา เพลส หอพัก หลอดไฟฝั่งตรงข้าม 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./021 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว 2 หลอด ซ.จันทร์เจริญ หลังตึก จีเอฟ เลยมิตรภาพ 32 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./003 06 ต.ค. 2558   ทางเท้าแตกชำรุด บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ทางเข้าโรงแรมพูลแมน หน้าเทศบาล ขอนแก่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./020 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 229/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./019 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ศรีจันทร์ 23 ซอย 1 และหัวมุมซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./007 05 ต.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สุขศิริอพาร์ทเม้นต์ ถ.ชัยณรงค์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./006 05 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ พากสายไฟ บริเวณ ถ.ชีท่าขอน ต้นคูณพาดสายไฟ ตรงข้ามร้านเติมรมย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./018 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณสถานีตำรวจ ถ.ชีท่าขอน จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./015 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน เสาหน้าบ้านเลขที่ 44/18 บริเวณด้านทิศตะวันออก ของบึง สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./002 05 ต.ค. 2558   ปล่อยน้ำเสียลงถนนสาธารณะ 1.บ้านเลขที่ 76/32 ซอยพัทยา 1 ปล่อยน้ำเสียลงถนน 2.บ้านเลขที่ 76/49 ซอยพัทยา 1 เจ้าบ้านไม่ยอมทำความสะอาดบ้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./001 05 ต.ค. 2558   ขอตัดหญ้า ถนนชุมชนใกล้วัดศรีสว่างโนนทัน โนนทัน 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./005 05 ต.ค. 2558   ฝาบ่อพัก 3 ฝา 80*80 = 2 อัน 50*45 = 1 อัน ซอยหน้าเมือง 2 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./014 05 ต.ค. 2558   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยหมู่บ้านพักนักกีฬา ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./013 05 ต.ค. 2558   หลอดไฟชำรุด ขอเปลี่ยนหลอด บริเวณ ซอยวุฒาราม 3 เสาที่ 4 ขนาด 20 w เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./012 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ซอยวีระวรรณ ถ.หน้าเมือง ดับทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./001 05 ต.ค. 2558   ข้างบ้านทำน้ำซึมเข้ามา เพื่อนบ้านเลขที่ 62/77-78 ถ.กลางเมือง ได้มีน้ำซึมจากกำแพงที่ติดกันมาบ้านเบื้องต้นได้เจรจาแล้วแต่ยังไม่รับการแก้ไข จนถึงปัจจุบัน 043-321367 สำนักการช่าง
ท./004 05 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยปรีชาปรสิทธิ์ สามเหลี่ยม 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./011 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถนนสายหลัก 1 จุด ซอย 5 3 จุด สายหลักตรงหอพักกฤษณา ซอย 5 ตลอดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./002 05 ต.ค. 2558   ถนนชำรุด ตรงหอพักเดอะเพลส และซอย 5 ตรงหอพัก พอเพียง ถ.บ้านกอก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./010 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ข้างบึงแก่นนคร ถนนข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวง เสาที่ 2 นับจากร้านลาบเป็ด ถนนข้างวัดถึง กลางเมือง เสาที่ 2 กลางเมือง ลงบึงนับจากบึง เสาที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./009 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22 หน้าบ้านเลขที่ 171/48 จากศาลาชุมชนขึ้นมาเสาที่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./008 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ราษฎร์คนึง 35 โนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./007 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 101 ถ.ชาตะผดุง 21 โนนทัน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./005 05 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ข้างถนน หน้าเมือง ตัด กับ ถนน อำมาตย์ หน้า บริษัทขอนแก่น เอสพี มอเตอร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]