.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   10 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ถ./145 17 ก.ย. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ 1.ปากซอยสวัสดี ตัดกับถนนมิตรภาพ 2.ห่างจากโคมถนนมิตรภาพ เข้ามาในซอยประมาณ 20 เมตร ถ.มิตรภาพ 8 3.สี่แยกมิตรภาพ 11 หลัง รร.ไพบูลย์ ตัดถ.ศิลปสนิท สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1576 17 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 105/7 เนื้องที่ทำการชุมชน ซอยสวัสดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1575 17 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เข้าซอยหน้าเมือง 17 ออกซอยหนองวัดหลังแฟรี่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1574 17 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ กลางซอยตรอกบำรุงสุข ถ.ประชาสโมสร 22 ชุมชนะารทิพย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./378 17 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ตรอกบำรุดงสุข ซอยประชาสโมสร 22 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1573 17 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ จากซอยประชาศโมร 22 ใกล้กับบ้านประธานชุมชน ไม่มีโคม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./379 17 ก.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ให้ตัดกิ่งไม้ พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าในชุมชน บริเวณซอยแม่ทองพูล ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./294 17 ก.ย. 2561   ขอถังขยะ บริเวณ 1.หน้าหอพักธนา เลขที่ 76 2.หน้าบ้านเลขที่ 32/36 ถ.ฉิมพลี ซอย 9 3.หน้าบ้านเลขที่ 32/44 ถนนฉิมพลี ซอย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./470 17 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 24 ถ.ฉิมพลีซอย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1571 16 ก.ย. 2561   ไฟถนน ในชุมชนทุ่งเศรษฐีขาด จำนวน1 เสา หน้าบ้านเลขที่ 227/310 รบกวนมาเปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วยนะคะ ในยามกลางคืนมันมืดและอันตรายมากๆ อีกทั้งขาดตรงทางสามแยก อาจเกิดอุบัติเหตุได้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1572 16 ก.ย. 2561   ไฟฟ้แสงสว่างถนน ซอยธารทิพย์ 2/2ชำรุดหลายวันแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1570 14 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49/37-38 หมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ หัวมุมสามแยก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./293 14 ก.ย. 2561   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ บ้านเลขที่ 732 ซอยวีรวรรณ ถ.หน้าเมืองซอย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./469 14 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน หมู่บ้านไทยประเสิร์ฐ ถนนพิมพสุต หลัง ตลาด อ จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1569 14 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแม่บุหลัน ถ.เหล่านาดี ตรงข้ามโรงแรมพร 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1568 14 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 23 ปากซอย 1 ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 และซอย 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1567 14 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 31 โนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1566 14 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 7 เสาแรก และใกล้เลขที่ 143/8 หลัง บีบีเพลส เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./144 14 ก.ย. 2561   แจ้งซ่อมแซมถนนด่วนค่ะ ถนนบริเวณหน้าบ้าน (ซอยสวัสดี) ชำรุด ทรุดมาก ทำให้รถที่สัญจรไปมาลำบาก เวลารถขับผ่านก็จะตกหลุมและมีเสียงดัง ทำให้ถนนชำรุดทรุดไปเรื่อยๆ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายมาก ปกติถนนเส้นนี้ผู้คนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากค่ะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาซ่อมแซมถนนโดยเร็ว ขอบคุณคุณค่ะ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1565 14 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่143/13 ขุมชนบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1563 13 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยประชาสโมสร 33 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./468 13 ก.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.สุุขสบาย โนนทัน 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1562 13 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบำรุงสุข ถ.ประชาสโมสร 22 ชุมชนธารทิพย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1564 13 ก.ย. 2561   หลอดไฟส่องสว่างชนิดนีออนยาว จำนวน1หลอดเสีย สถานที่ เข้าซอยศรีจันทร์35 แยก2ซ้ายมือ เสาไฟฟ้าต้นที่2 นับจาก ปากซอยแยก2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1561 13 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกถนนชาตะผดุง ตัด ถ.ประชาสโมสร จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./467 13 ก.ย. 2561   ขอดูดท่อ บริเวณ เลขที่ 32 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซอย 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./466 13 ก.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ปากซอย 14 หนองแวงเมืองเก่า 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1560 13 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านเรือนขนมไทย ไฟแสงจันทร์ ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./465 13 ก.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยคำสะอาด และ ถ.โพธิสาร 15 เวลารถวิ่งผ่าเหยีบฝาจะเสียงดัง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./377 13 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟข้างถนน บริเวณ ซอย ฉิมพลี 9/1 แยก 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]